Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • Bir elbisenin kullanılması
 • Meyve ve sebzenin yenmesi
 • Bir otobüste seyahat edilmesi
 • Ekmek üretimi için unun kullanılması
Soru 2

Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yapısı
 • Nüfus sayısı
 • Nüfus yoğunluğu
 • Nüfus hareketi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • Yatağan
 • Tunçbilek
 • Seyitömer
 • Keban
Soru 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • Konaklama işletmesinde çalışmak
 • Zevk için dağ sporu yapmak
 • Taksi şoförlüğü yapmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Binalar
 • Makineler
 • Ham maddeler
 • Ulaşım araçları
REKLAM
Soru 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • Büro
 • Girişim
 • Mağaza
 • Fabrika
Soru 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgura daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • Görevlerin niteliği
 • Pusulanın daha hassas hâle getirilmesini
 • İhtiyaçların sınırsız olmasına
Soru 9

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • Özelleştirme
 • Vergi oranları
 • Asgari ücret
 • Çalışma süreleri
Soru 10

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • Fayda
 • Kıymet
 • Tüketim
 • İhtiyaç
Soru 11

İyi işletilmeyen bir fabrikanın başkaları tarafından satın alınarak daha faydalı şekilde çalıştırılması, hangi üretim faaliyeti ile açıklanabilir?

 • Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nü fus artışının olumsuz sonuçlarından biridir?

 • İç ve dış göçler artar.
 • Ekonomik faaliyetler hızlanır.
 • Ülke kaynakları kolay işletilir.
 • Üretici güç olarak emek artışı olur.
Soru 13

Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir?

 • Yüzey şekillerinin engebelik bir alan kaplaması
 • Akarsular üzerinde barajların yapılması
 • Akarsuların sel rejimine bağlı olması
 • İklimin dört mevsimde değişiklikler göstermesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • Terzilik
 • Kunduracılık
 • Temizlikçilik
 • Mobilyacılık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • Otobüste seyahat edilmesi
 • Elbisenin giyilerek eskitilmesi
Soru 16

Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır?

 • Üretim, madde meydana getirmektir.
 • Üretim, değer meydana getirmektir.
 • Üretim, ekonomik malların miktarını artırmaktır.
 • Üretim, ekonomik malların faydasını artırmaktır.
Soru 17

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tam istihdam
 • Ekonomik denge
 • Hakça gelir dağılımı
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 18

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • Tüm ihtiyaçlar fizyolojiktir.
 • İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
Soru 19

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
Soru 20

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • Emredici
 • Nicelik Belirleyen
 • Nitelik Belirleyen
 • Yönlendirici
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADCCABCADAABCBBBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?