Seçmeli Ekonomi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Yeterli bir kârın sağlanması” açıklaması, öncelikli olarak hangi başlık altında yer almalıdır?

 • Girişimin İşlevleri
 • Girişimin Amaçları
 • Girişimin Sosyal Rolü
 • Girişimin Ekonomik Rolü
Soru 2

Kuruluşun, mevcut alacakları toplamı ile borçları arasındaki farkın, sermaye türü olarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik anlamda sermaye
 • Hukuksal anlamda sermaye
 • Mali yönden sermaye
 • Muhasebe tekniği yönünden sermaye
Soru 3

Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde için kullanacağı sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sınai sermaye
 • Zirai sermaye
 • Ticari sermaye
 • Değişmeyen sermaye
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

 • Kâr amacı güder.
 • Üretime katılan sermaye için ücret öder.
 • Mal ve hizmet üretir.
 • Akılcı bir şekilde üretim faktörlerini sağlar.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden genel etkenler içerisinde yer almaz?

 • İşletmelerin kuruluş yeri
 • İşletmenin organizasyonu
 • İş yerinin durumu ve işe gidip gelme
 • İşletmedeki tekniğin yenileştirilmesi
REKLAM
Soru 6

I. Sermaye belirli sayıda hisselere ayrılmıştır.
II. Şirketin sorumluluğu sınırsızdır.
III. Sermayenin göstergesi obligasyondur.
IV. Ortaklar sınırlı sorumludurlar.
Anonim şirketler ile ilgili yukarıda verilenlerden doğru olanlar, hangisinde birlikte verilmiştir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve IV
 • III ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Kuruluşlarından birisi değildir?

 • ÇAY-KUR
 • T.C. Ziraat Bankası
 • Et ve Balık Kurumu
 • Devlet Malzeme Ofisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi müessese değildir?

 • Van Deri ve Kundura Sanayii
 • Ergani Bakır İşletmeleri
 • Garp Linyitleri işletmesi
 • Et ve Balık Kurumu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin fonksiyonel dağılımı arasında yer almaz?

 • Faiz
 • Ücret
 • Rant
 • Servet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin ifade ediliş şekillerinden biri değildir?

 • Döviz üzerinden milli gelirin ifadesi
 • Yurt içi gelir olarak milli gelirin ifadesi
 • Millî gelirin sabit fiyatlarla ifade edilmesi
 • Millî gelirin cari piyasa fiyatlarıyla ifadesi
Soru 11

Gelir ile servet karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi gelirin bir özelliğidir?

 • Statikliği
 • Dinamikliği
 • Belirli bir andaki durumu
 • Tasarruf edilen değerlerin bütünlüğü
Soru 12

Bir ülkede gelir dağılımının lorenz eğrileriyle adil ve adil olmayan dağılım şeklinde belirlenmesi, gelir dağılımının hangi yönden incelendiğini göstermektedir?

 • Meslekler
 • Sektörler
 • Sosyal kesimler
 • Nüfus dilimleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi millî gelir hesaplama yöntemlerinden biri değildir?

 • Harcama sistemi
 • Üretim sistemi
 • Gelir sistemi
 • Vergi sistemi
REKLAM
Soru 14

Belirli bir yılın fiyatları üzerinden hesaplanan millî gelire ne denir?

 • Gayrisafi millî hasıla
 • Reel millî gelir
 • Yurt içi hasıla
 • Safi millî gelir
Soru 15

Üretim faaliyeti sonucunda girişimcinin payı olan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâr
 • Faiz
 • Ücret
 • Rant
Soru 16

Millî gelirin üretim faktörlerinin, üretimden aldıkları paylara göre dağılımına ne denir?

 • Kişisel dağılım
 • Sektörel dağılım
 • Bölgesel dağılım
 • Fonksiyonel dağılım
Soru 17

Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne denir?

 • Arz
 • Deflasyon
 • Enflasyon
 • Talep
Soru 18

Malların insanlar arasında el değiştirmesine aracılık eden ve herkesçe kabul edilen ortak bir ölçme birimi işlevi gören ödeme aracına ne denir?

 • Gümüş
 • Para
 • Döviz
 • Kredi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • Altyapı işlerinin yapılması
 • Yeşil alanların artması
 • Nüfusun aşırı artması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının başlıca hedeflerindendir?

 • Dış ödemeler dengesini sağlamak
 • Tarım sektörünü desteklemek
 • İhracatı desteklemek
 • Üretimi yönlendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABCCADDBBDDBADCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?