Seçmeli Fizik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Birim kareler üzerinde gösterilen M ve N vektörlerinin bileşkesi kaç birimdir?

 • 3√2
 • 3
 • 2√5
 • 2
Soru 2

Şekildeki birim kareler üzerinde K,L ve M vektörleri verilmiştir.
Buna göre, K + L + M vektörlerinin bileşkesi hangisidir?

Soru 3

A vektörü 10 birim olup yatayla 37°’lik açı yapmaktadır.
Buna göre A vektörünün Ax ve Ay bileşenleri kaç birimdir?
(cos37° = 0,8 sin37° = 0,6)
Ax <-----> Ay

 • 6 <-----> 8
 • 3 <-----> 4
 • 8 <-----> 6
 • 4 <-----> 3
Soru 4

Otoyolda 70 km/h hızla doğuya doğru giden bir otobüsün yanından aynı yönde 100 km/h hızla bir araba geçmektedir.
Buna göre 70 km/h hızla giden otobüsün içindeki Ayşe arabanın hareket yönünü ve hızının büyüklüğünü nasıl görür?

 • Batıya doğru 170 km/h
 • Doğuya doğru 170 km/h
 • Batıya doğru 30 km/h
 • Doğuya doğru 30 km/h
Soru 5

Şekilde K aracı batıya doğru 15 m/s hızla L aracıda doğuya doğru 10 m/s hızla gidiyor.
Buna göre L aracındaki gözlemci K aracını hangi hızla hangi yöne doğru gidiyor görür?

 • Doğu yönünde 5 m/s
 • Batı yönünde 5 m/s
 • Doğu yönünde 25 m/s
 • Batı yönünde 25 m/s
REKLAM
Soru 6

Batıya doğru 10 m/s sabit hızla hareket eden bir geminin güvertesindeki yolcu, gemiye göre güneye doğru 5 m/s sabit hızla koşuyor.
Buna göre, yolcunun yere göre hızının büyüklüğü kaç m/s’dir?

 • 5 5
 • 4 5
 • 3 5
 • 2 5
Soru 7

Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli cisme 20 N’luk kuvvet şekildeki gibi 37°’lik açı ile uygulanıyor.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 dir?
(sin37 = 0,6; cos37= 0,8)

 • 16
 • 10
 • 8
 • 6
Soru 8

Kütleleri 5 kg ve 10 kg olan iki cisim sürtünmesiz ortamda 30 N’luk kuvvetle şekildeki gibi çekiliyor.
Buna göre ivme kaç m/s2 dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
Soru 9

Şekildeki sürtünmesiz sistemde m1 kütleli cismin bağlı olduğu ipte meydana gelen gerilme kuvveti (T) kaç Newton’dur?
(g = 10 m/s2)

 • 24
 • 48
 • 64
 • 86
Soru 10

Doğrusal bir yolda hareket eden otomobile ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre otomobilin ivme-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

20 m/s hızla giden bir kamyon sürücüsü kırmızı ışığı görünce frene basıp, sabit ivmeyle yavaşlayarak 4s sonra duruyor.
Buna göre kamyonun yavaşlama ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

 • 2
 • 5
 • 8
 • 10
Soru 12

Yerden 80 m yükseklikte bulunan bir dağcı elindeki çiviyi yere düşürüyor.
Buna göre çivinin yere düşme süresi kaç saniyedir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Soru 13

Sıvı ve gazların içerisinde hareket eden cisimlere hareketin zıt yönünde bir kuvvet etki eder.
Bu kuvvet direnç kuvveti olarak isimlendirilir.
Buna göre direnç kuvveti ile ilgili
I. Cismin hızı ile doğru orantılıdır.
II. Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit olanı ile doğru orantılıdır.
III. Ortamın yoğunluğuna veya şekline bağlı olan direnç sabiti ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Bir cisim yerden 45 m yükseklikten 30 m/s hızla yatay olarak atılıyor.
Cismin yere düşme süresi kaç saniyedir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 15

Ağırlığı önemsiz şekildeki yayın ucuna 3 kg kütleli cisim asıldığında yay 0,3 m uzayarak dengeye geliyor.
Buna göre yayın yay sabiti (k) kaç N/m’dir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2)

 • 100
 • 200
 • 300
 • 400
Soru 16

Yerden 50 m yükseklikten serbest düşmeye bırakılan ve kütlesi 1 kg olan cisim yerden 10 m yükseklikte olduğunda hızı kaç m/s olur?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g = 10 m/s2)

 • 10√2
 • 20√2
 • 30√2
 • 40√2
Soru 17

Esnek çarpışma ile ilgili;
I. Çarpışma öncesinde ve sonrasında toplam momentum korunur.
II. Çarpışma öncesinde ve sonrasında toplam kinetik enerji korunur.
III. Çarpışma öncesi toplam momentum korunmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I ve II.
Soru 18

Kütleleri m1 = 20 g, m2 = 10 g olan iki parçacıktan oluşan sistem şekildeki gibidir.
Buna göre sistemin kütle merkezinin (km) koordinatları (Xkm, Ykm) kaçtır?

 • (1, 1)
 • (2, 2)
 • (3, 3)
 • (4, 4)
Soru 19

Türdeş 12 cm uzunluğundaki KL çubuğu ile 18 cm uzunluğundaki LM çubuğu şekildeki gibi birleştiriliyor.
Oluşan KM çubuğunun ağırlık merkezi K noktasından kaç cm uzaklıktadır?

 • 15
 • 10
 • 5
 • 1
Soru 20

Günlük hayatta kullanılan bazı aletler aşağıda verilmiştir.
I. Vida
II. Kriko
III. Makas
Bu aletlerden hangileri basit makine olarak adlandırılır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III. 31
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACDDACBBCBCDBABDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?