Seçmeli Fizik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki gibi sabit tutulan M ve N noktasal yükler arası uzaklık 1 m’dir.
Buna göre yükler arasındaki elektriksel kuvvet kaç N’dur? (k = 9.109 Nm2 / C2)

 • 3
 • 4
 • 9
 • 12
Soru 2

Elektrik alan çizgileri ile ilgili;
I. Çizgiler pozitif yükten dışa doğrudur.
II. Çizgiler negatif yükün merkezine doğrudur.
III. Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirlerini kesmez.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aralarında belirli bir uzaklık olan iki noktasal yükün birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvet ile ilgili;
I. Yük miktarlarının çarpımı ile doğ ru orantılıdır.
II. Aralarındaki uzaklık ile doğru orantılıdır.
III. Ortamın elektrik geçirgenliği ile ters orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 4

Noktasal K ve L yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan şiddeti kaç N / C dur?
(k = 9.109 Nm2 / C2)

 • 3.103
 • 7.103
 • 11.103
 • 14.103
Soru 5

+1C’luk deneme yükünü sonsuzdan elektrik alan içerisindeki bir noktaya getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Mekanik enerji
 • Elektriksel potansiyel
 • Manyetizma
 • Sığa
REKLAM
Soru 6

Yükü 15.10–6 C olan kürenin 0.5 m uzaklığındaki A noktasının potansiyeli kaç volt’tur?
(k = 9.109 Nm2 / C2)

 • 14.104
 • 27.104
 • 45.104
 • 52.104
Soru 7

Yükü 2.10–4 C olan şekildeki küre, potansiyeli 120 V olan K noktasından 220 V olan L noktasına getirilmek isteniyor.
Buna göre yapılan iş kaç joule’dür?

 • 2.10–2
 • 4.10–2
 • 6.10–2
 • 8.10–2
Soru 8

Sığaçlar:
I. Silindirik
II. Küresel
III. Düzlem
geometrik yapılarından hangileri ile ifade edilir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 9

Sığaçlar, aralarında bir yalıtkan bulunan karşılıklı iki iletken levhadan oluşur.
Buna göre levhalar arası yalıtkan koymanın amacı:
I. Sığacın sığasını arttırmak
II. Sığacın en büyük çalışma gerilimini arttırmak
III. Levhalar arası destek sağlamaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Sığaları 4 μF, 6 μF, 12 μF olan üç sığaç seri bağlandığında eş değer sığa kaç μF olur?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 22
Soru 11

Sığaları verilen şekildeki sığaçlardan C1 sığasının potansiyel farkı kaç volt’tur? (1μF = 10–6F)

 • 100/3
 • 200/3
 • 400/3
 • 500/3
Soru 12

Günlük yaşantımızda kullanılan bazı aletler aşağıda verilmiştir.
I. Bilgisayar
II. Televizyon
III. Cep telefonu
Bu aletlerden hangilerinde kondansatör vardır?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 13

Şekildeki tel parçasının üzerinden 2 A büyüklüğünde akım geçmektedir.
Buna göre 2 m uzaklıktaki K noktasında oluşan manyetik alan şiddeti kaç Wb / m2 dir? (K = 10–7 N / A2)

 • 2.10–7
 • 3.10–7
 • 5.10–7
 • 7.10–7
REKLAM
Soru 14

Üzerinden 2 A akım geçen 5 cm uzunluğundaki tel 3.10–4 Tesla şiddetindeki manyetik alanın içine şekildeki gibi dik yerleştiriliyor.
Buna göre manyetik alan içindeki tele etki eden kuvvet kaç N’dur?

 • 10–5
 • 2.10–5
 • 3.10–5
 • 6.10–5
Soru 15

Manyetik alana (B) dik olarak ϑ hızıyla giren q yüküne etki edenkuvvet (F) aşağıdaki hangi bağıntı ya eşittir?

 • F = q ϑ B
 • F = 2q ϑ B
Soru 16

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrik motoru
 • Termometre
 • Dinamo
 • Mıknatıs
Soru 17

Manyetik alan şiddeti 3.10–3T olan düzgün bir manyetik alan içine, yüzey alanı 4.10–2 m2 olan çerçeve şekildeki gibi manyetik alan çizgilerine dik olacak şekilde konulmuştur.
Buna göre çerçevede meydana gelen manyetik akı kaç Wb olur?

 • 12.10–5
 • 18.10–5
 • 24.10–5
 • 28.10–5
Soru 18

Günlük yaşamımızda kullandığımız bazı ev aletleri aşağıda verilmiştir.
I. Ütü
II. Elektrikli su ısıtıcıları
III. Çamaşır makinesi
Bunlardan hangileri alternatif akımla çalışır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

I. Cep telefonu şarj cihazında
II. Şarjlı süpürgelerde
III. Dinamometrelerde
Yukarıdakilerin hangilerinde düşürücü tip transformatörler kullanılır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Sarımları üzerinde yazılı ideal transformatörler şekildeki gibidir.
Transformatörlerden birincil sarımlara 120 V potansiyel fark uygulandığına göre ikincil sarımlardan elde edilen potansiyel fark kaç V’tur?

 • 120
 • 300
 • 600
 • 800
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDACBBADDBBDACBCADAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?