Seçmeli Fizik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Katı bir cismin sabit süratle bir eksen etrafında çembersel yörüngede yaptığı dönme hareketine düzgün çembersel hareket denir.
Buna göre;
I. Bilgisayarda bulunan CD sürücülerinin hareketi
II. Düzgün doğrusal hareket yapan YHT trenin hareketi
III. Çamaşır makinesinin kazanının hareketi
verilenlerden hangileri düzgün çembersel harekete örnek olabilir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Dakikada 1200 devir yapan vantilatör pervanesinin frekansı ve periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
Frekans (s-1) -- > Periyot (s)

 • 1200 -- > 1/1200
 • 60 -- > 1/60
 • 20 -- > 1/20
 • 2 -- > 1/2
Soru 3

r ve 2r yarıçaplı K ve L kasnakları şekildeki gibi ok yönünde düzgün çembersel hareket yapıyor.
Buna göre;
I. A ve B noktalarının açısal hız büyüklükleri eşittir.
II. A ve B noktalarının çizgisel hız büyüklükleri eşittir.
III. A ve B noktalarının frekans büyüklükleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 4

Eylemsizlik momenti ile ilgili:
I. Cismin dönme hareketindeki değişikliğe gösterdiği direncin ölçüsüdür.
II. Parçacıkların kütlesine ve parçacığın dönme eksenine uzaklığına bağlıdır.
III. Birimi kg.m2 dir.
yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Kütlesi 2 kg olan bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde 2 rad/s’lik açısal hızla düzgün dairesel hareket yapmaktadır.
Buna göre cisme uygulanan merkezcil kuvvet kaç newton’dur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
REKLAM
Soru 6

Sürtünmesiz yatay düzlemde yarıçapı 0,5 m olan çember etrafında sabit süratle bir cisim dönmektedir.
Cisim saniyede 5 tur attığına göre cismin merkezcil ivmesi kaç m/s2 dir? (π = 3 alınacak)

 • 450
 • 900
 • 1800
 • 3600
Soru 7

Sürtünmesiz düşey düzlemde m kütleli bir cisim ipe bağlı olarak sabit süratle O merkezli çembersel yörüngede dönüyor.
Buna göre;Cisim I.,II. ve III. konumlardan geçerken ipteki gerilmeler sırasıyla T1, T2 ve T3 olduğuna göre aralarındaki ilişki nasıldır?

 • T1 = T2 = T3
 • T3 > T2 > T1
 • T2 > T3 > T1
 • T1 > T2 > T3
Soru 8

Bir gezegenin (g→) çekim ivmesini bulmak için;
I. (G) Genel çekim sabiti
II. (M) Gezegenin kütlesi
III. (r) Gezegenin yarıçapı
fiziksel büyüklüklerden hangilerinin bilinmesi gereklidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 9

Johannes Kepler (Yohannes Kepler) gezegenlerin hareketini;
I. Yörüngeler Kanunu
II. Alanlar Kanunu
III. Periyotlar Kanunu
verilen kanunlardan hangileri ile açıklamıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Basit harmonik hareket ile ilgili;
I. Bir denge noktasına göre periyodik olarak yapılan gidip gelme hareketine titreşim hareketi denir.
II. Cismin, denge noktasından uzaklaştığı en büyük mesafeye genlik denir.
III. Cismin, herhangi bir andaki denge noktasına olan uzaklığına periyot denir.
yukarıda verilen tanımlardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Ağırlığı önemsenmeyen 200 gramlık bir cisim 0,4 m uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak basit sarkaç yapılıyor. Cisim denge konumunda bir miktar çekilip bırakıldığında basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre cismin periyodu kaç saniye olur?
(π = 3 ve g = 10 m/s2 alınacak ve sürtünmeler önemsenmeyecektir.)

 • 1,2
 • 1
 • 0,6
 • 0,5
Soru 12

Kütlesi 2 kilogram olan bir cisim yay sabiti 200 N/m olan yayın ucuna bağlanıyor. Yay bir miktar çekilip bırakıldığında yaya bağlı cisim basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir? (π = 3 alınacak ve sürtünmeler önemsenmeyecektir.)

 • 0,2
 • 0,3
 • 0,6
 • 1
Soru 13

Şekil I deki gibi özdeş yaylarla kurulan seri yay düzeneği, Şekil II deki gibi paralel bağlanarak her iki şekilde de basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Buna göre;
I. Paralel yaylardaki eş değer (k)yay sabiti seriye göre daha büyüktür.
II. Paralel yaylardaki sistemin periyodu (T) seriye göre daha küçüktür.
III. Seri yaylardaki sistemin frekansı (f) paralele göre daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Şekildeki gibi K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu 10 saniyedir.
Buna göre; K noktasından harekete başlayan cisim 25. saniyede hangi nokta bulunur?

 • M noktasında
 • O noktasında
 • K noktasında
 • OM arasındaki bir noktada
Soru 15

Şekilde +2x ile –2x noktaları arasında basit harmonik hareket eden bircisim için denge noktası O noktası dır.
Buna göre basit harmonik hareket yapan cisim için;
I. K ve P noktalarında ivme maksimumdur.
II. M noktasından geçerken hızın büyüklüğü en fazladır.
III. K ve P noktalarında hızın büyüklüğü sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 16

basit harmonik hareket için verilen bağıntılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Su dalgaları doğrusal ve dairesel olarak ikiye ayrılır.
Buna göre;
I. Doğrusal su dalgaların dalga boyu mertebesindeki bir yarıktan geçerken çemberselleşmesine kırınım denir.
II. İki veya daha fazla dalganın üst üste binerek yeni bir dalga şeklinde sonuç vermesine girişim denir.
III. Girişim deseni üzerindeki noktaların kaynaklara olan uzaklık farkı na dalga katarı denir.
su dalgalarının hareketi ile ilgili verilen tanımlardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Işığın çeşitli fiziksel olaylardaki davranışı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 19

Işık ile yapılan tek yarıkta kırınım deneyine göre;
I. Tek renkli ışıkla yapıldığında aydınlık ve karanlık saçak oluşur.
II. Kırınım olayı Huygens ilkesi ile açıklanır.
III. Tek yarıkla girişim deseninde merkezi aydınlık saçak, karanlık saçaktan daha küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 20

Işık ile yapılan çift yarıkta girişim deneyine göre,
I. Kaynakların uyumlu (koharent) olması gerekir.
II. Kaynakların tek renkli ışığa sahip olması gerekir.
III. Kaynakların farklı bir dalga boyuna sahip olması gerekir.
girişim deseni oluşması için yukarıdaki şartlardan hangileri olmalıdır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBDAABDDBACCADDBDCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?