Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Planlama
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
 • Sevk ve idare
Soru 2

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emek
 • Üretim
 • Sermaye
 • Doğal kaynaklar
Soru 3

Fırsat müteşebbisliği türünde, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • Pazar fırsatlarını değerlendirmek.
 • Piyasaya herkesten önce girmek.
 • Yeni bir buluş üzerinde çalışmak.
 • İhtiyaç duyulan malları önceden fark etmek.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisin ekonomik bir kaynak olduğunu göstermez?

 • Risk alması
 • Kâr amacı gütmemesi
 • Mal ve hizmet üretmeyi hedeflemesi
 • Üretim faktörlerini bir araya getirmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • İthalatın artmasını sağlar.
 • İşsizlikle mücadele eder.
 • Bilimin gelişmesini sağlar.
 • Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
REKLAM
Soru 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, diğer bütün gereksinimlerini karşılayan insanlarda görülebilecek ihtiyaç hangisidir?

 • Fizyolojik
 • Başarma
 • Saygı
 • Ait olma
Soru 7

Başka fiziksel malların yapımı için kullanılan, temel özellikleri kısmen yada tamamen değişen mal türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hammaddeler
 • İşletme gereçleri
 • Yatırım donatım malları
 • Üretim gereçleri ve parçaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi arz kapsamında değerlendirilecek özelliklerden biridir?

 • Kâr sağlama
 • Topluma hizmet etme
 • İşletmenin yaşamını sürdürme
 • Belli bir fiyat karşılığının olması
Soru 9

Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır?

 • İşletmenin işlevleri
 • İşletmenin özellikleri
 • İşletmenin özel amaçları
 • İşletmenin genel amaçları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Destekleyicilik” niteliğini göstermektedir?

 • Tutarlı davranışlar gösterme.
 • Kişisel heyecanını kanıtlama.
 • Başarıyı arama, bulma ve kullanma.
 • Etkileme ve duygularını anlayabilme.
Soru 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
Soru 12

Bir girişimci, yapacağı üretim çalışmaları planlanmasında, aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyaç duymaz?

 • Doğal kaynaklara
 • Emek ve sermayeye
 • Planlama yapacak kişilere
 • Yöneticilerin belirlenmesine
Soru 13

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ISO 8000
 • ISO 9000
 • ISO 14000
 • ISO 22000
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 • Mali nedenler
 • Sosyal nedenler
 • Yasal nedenler
 • Ekonomik nedenler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 • Ortak bir amaç olmalıdır.
 • Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
 • Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalıdır.
 • Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

 • Kâr sağlamak
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • Mal ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak
Soru 17

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Coğrafi açıdan
 • Yapanlar açısından
 • Reklam içeriği açısından
 • Kullanılan araç açısından
Soru 18

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • Sermaye
 • Emek
 • Girişimci
 • Hizmetler
Soru 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 • Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
 • Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
 • Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
Soru 20

Satış sürecinin aşamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Dikkat çekme
 • İsteğin arza dönüşmesi
 • İlginin isteğe dönüşmesi
 • Satışın gerçekleştirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCCBABADCDBDACBDDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?