Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birime _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • işletme
 • tüccar
 • pazarlama
 • finansman
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

 • Araştırma giderlerini artırmak
 • İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
 • Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
 • Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin gelişim süreçlerinden biri değildir?

 • Fabrikanın kurulması
 • Proje fikrinin doğuşu
 • Ön fizibilite etüdü
 • Fizibilite etüdü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır?

 • İş planı
 • Pazar stratejisi
 • Araştırma-Geliştirme
 • Örgütsel araştırmalar
Soru 5

Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihdam
 • Üretimin temel süreçleri
 • Projenin yöre için önemi
 • Girişimin sağlayacağı kâr
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

 • Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
 • İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
 • Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
 • İşletmenin pozisyonunu gösterir.
Soru 7

Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir iş planının “Girişimcinin Kişisel Bilgileri” bölümünde yer alır?

 • Medeni Hâli
 • Ürün / Hizmet Satış Planı
 • İş Yeri Ruhsat Bilgileri
 • Gelir / Gider / Kaynak Analizleri
Soru 8

Mal ya da hizmetleri bireysel gereksinimleri için alanlara “son tüketici” denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

 • Normal insanlar
 • Fabrikatörler
 • Girişimciler
 • Robotlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin iş fikri geliştirme konusunda kullanabilecekleri başlıca yöntemlerden değildir?

 • Rüyada görme
 • Yeni bir iş fikri geliştirme
 • Başkalarının iş fikirlerini model alma
 • Başkalarından yeni iş fikirleri satın alma
Soru 10

Verilen şemada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
 • Sanatsal Fonksiyonlar
 • Sanal Fonksiyonlar
 • Dinî Fonksiyonlar
Soru 11

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • Arz
 • Talep
 • İstek
 • Piyasa
Soru 12

Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

 • Kâr sağlamak
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • Tüketicide iyi izlenim bırakmak
Soru 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik“ niteliğini göstermektedir?

 • Kişileri tanıma
 • Kişisel güveni ifade etme
 • Tutarlı davranışlar gösterme
 • Görüşlerini rahatça ifade edebilme
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

 • Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
 • Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
 • Karar verme bir planın yapılmasıdır.
 • Karar verme sorun çözme sürecidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Soru 16

“Hizmet işletmesi reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamında ifade edilmiştir?

 • Reklam içeriği açısından
 • Hedef kitle açısından
 • Amaçlar açısından
 • Yapanlar açısından
Soru 17

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • Çek
 • Senet
 • Kredi kartları
 • Hazine bonoları
Soru 18

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • Ticaret işletmeleri
 • Sanayi işletmeleri
 • Finans işletmeleri
 • Kiralama işletmeleri
Soru 19

Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Pazar şartları bilinmelidir.
 • Satış için tüm çabalar sarf edilmelidir.
 • Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
Soru 20

“Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler“, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • Ortaklıklar
 • Kooperatifler
 • Tek Kişi İşletmeleri
 • Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADDBAAAABDBADDCACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?