Seçmeli Kimya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi aromatik hidrokarbondur?

 • CH4
 • C2H2
 • C3 H6
Soru 2

“Heksan” bileşiğinin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • C5H12
 • C6 H6
 • C6H14
 • C7H16
Soru 3

I. Moleküller arasında London çekim kuvvetleri baskındır.
II. Sadece yükseltgenme ve yer değiştirme tepkimesi verirler.
III. Parafinler olarak da adlandırılırlar.
Alkanlar için verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Verilen bileşiğin IUPAC kurallarına göre adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2 - klor - 2, 4 - pentadien
 • 4 - klor - 1, 3 - pentadien
 • 4 - klor - 1, 3 - penten
 • 2 - klor - 2, 4 - penten
Soru 5

Etil alkolden H2SO4 katalizörlüğünde, H2O çekilirse aşağıdaki alkenlerden hangisi oluşur?

 • CH3 - CH - CH = CH2
 • CH3 - CH = CH2
 • CH2 = CH - CH3
 • CH2 = CH2
REKLAM
Soru 6

Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri cis-trans izomerisi gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi bir iç alkindir?

 • H - C ≡ C - CH2 - CH3
 • CH3 - C ≡ C - CH3
 • CH3 - C ≡ C - H
 • H ▬ C ≡ C ▬ H
Soru 8

Etilmetil asetilen bileşiğinin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 - CH2 - C ≡ C - CH3
 • C2H5 ≡ C - H
 • CH3 - C ≡ C - CH3
 • CH ≡ C - CH3
Soru 9

Yukarıdaki bileşik için verilen;
I. Toluen
II. o - ksilen
III. 1,2 - dimetilbenzen
adlandırmalarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi alkol sınıfı bir bileşiktir?

 • Na - OH
 • CH3 - CH2 - OH
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi“asimetrik eter” olarak sınıflandırı labilir?

 • CH3 - CH2 - O - CH2 - CH3
 • C2H5 - O - C3H7
 • CH3 - O - CH3
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi primer amin değildir?

 • CH3 - NH2
 • CH3 - CH2 - NH2
 • CH3 - NH - CH3
Soru 13

Yukarıda verilen bileşikler için;
I. X aldehit, Y ketondur.
II. Her ikisi de suda kolay çözünür.
III. X yükseltgenebilirken, Y yükseltgenemez.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Verilenlerden hangileri karboksilik asit türevi olan bileşiklerdir?

 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Petrolün rafinasyonunda elde edilen son ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asfalt
 • Benzin
 • Fuel oil
 • Gaz yağı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yağ üretiminde kullanılan tohumlardan değildir?

 • Soya fasülyesi
 • Ayçiçeği
 • Susam
 • Nohut
Soru 17

I. Yüksek karbonlu yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzlarıdır.
II. Yapısında hidrofob ve hidrofil uç lar bulunur.
III. C17H35COONa sert sabunun kimyasal formülüdür.
Sabun için verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

“Polivinilklorür” polimer bileşiği için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • PVC olarak bilinir.
 • Sağlık sektöründe kullanılmamaktadır.
 • Vinil klorür monomerlerinden elde edilir.
 • Kapı ve pencere profilleri, cephe kaplaması v.b. alanlarda kullanılmaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi disakkarit değildir?

 • Sellobiyoz
 • Sakkaroz
 • Selüloz
 • Maltoz
Soru 20

Yapay tatlandırıcılar için verilen;
I. Sakkarozun yerini almak üzere üretilen kimyasal maddelerdir.
II. Doğal tatlandırıcılara göre daha fazla enerji sağlayan maddelerdir.
III. Üretilmelerinin başlıca sebebi, şeker hastalarının ihtiyacını gidermektir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBDBBACDBCDBADDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?