Seçmeli Mantık 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Matematik
 • Psikoloji
 • Mantık
 • Kimya
Soru 2

Birbirleriyle ilişkili olan yargılardan bir sonuç çıkarma işlemi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Akıl yürütme
 • Bilgi doğrusu
 • Gerçeklik
 • Kavram
Soru 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi mantığın özdeşlik ilkesine örnek oluşturur?

 • Cemre hem çalışkan, hem de tembeldir.
 • Hava ya aydınlıktır, ya da karanlıktır.
 • Tüm insanlar ölümlüdür.
 • Öğrenci öğrencidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’ten etkilenmiş olan İslam mantıkçılarındandır?

 • F. Bacon
 • İbn-i Sina
 • W. Leibniz
 • R. Descartes
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavrama örnektir?

 • Güzel
 • Gayretli
 • Yürüyen
 • Görgüsüz
REKLAM
Soru 6

Varlık→ Canlı→ İnsan →Ayşe
Yukarıdaki sıralamada içlemi en fazla olan kavram hangisidir?

 • Varlık
 • Canlı
 • Ayşe
 • İnsan
Soru 7

Kavramlardan hiçbiri diğerinin bireylerini içermiyorsa, aralarında ayrıklık ilişkisi vardır.
Buna göre aşağıda verilen kavramçiftlerinin hangisinde ayrıklık iliş kisi vardır?

 • Köpek – havlayan
 • Mühendis – kadın
 • İnsan – akıllı
 • Kedi – kuş
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi beş tümel içinde yer almaz?

 • Önerme
 • Ayrım
 • Cins
 • Tür
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir şeyin ne olduğunu belirtme, bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemini ifade eder?

 • Kıyas
 • Tanım
 • İlinti
 • Ayrım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insanın özgülüğüdür?

 • Üremek
 • Uyumak
 • Okumak
 • Yürümek
Soru 11

Karşı olum karesinde “E” harfiyle gösterilen önerme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tümel olumsuz
 • Tümel olumlu
 • Tikel olumsuz
 • Tikel olumlu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz önermedir?

 • Çam bir ağaçtır.
 • İnsanlar kardeştir.
 • Bilim akla dayanır.
 • Gökhan çalışkan değildir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

 • Hava yağmurlu ise rutubet fazladır.
 • Papatya bitkidir.
 • Serpil çalışkandır.
 • Tebeşir beyazdır.
REKLAM
Soru 14

“Bazı insanlar hastadır.” önermesi nicelik ve nitelik yönünden nasıl bir önermedir?

 • Tümel olumsuz
 • Tikel olumsuz
 • Tümel olumlu
 • Tikel olumlu
Soru 15

“Bütün kediler dört ayaklıdır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün kediler dört ayaklı değildir.
 • Bazı dört ayaklılar kedidir.
 • Hiçbir dört ayaklı kedi değildir.
 • Bazı dört ayaklılar kedi değildir.
Soru 16

• Bütün insanlar ölümlüdür.
• Bazı insanlar ölümlü değildir.
Karşı olum karesine göre, bu iki önerme arasındaki ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üst karşıtlık
 • Alt karşıtlık
 • Çelişiklik
 • Altıklık
Soru 17

“Verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Düz döndürme
 • Tüme varım
 • Özdeşlik
 • Kıyas
Soru 18

I. Bütün insanlar değerlidir.
II. Şermin insandır.
III. O hâlde, Şermin değerlidir.
Verilen kıyastaki numaralandırılmış olan önermelerden hangileri öncül durumunda değildir?

 • Yalnız III
 • Yalnız II
 • Yalnız I
 • I ve II
Soru 19

Öğrenci çalışır ise üniversiteyi kazanır. Öğrenci çalışmamıştır. O hâlde,...
Bu kıyastan zorunlu olarak çıkarılabilecek sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğrenci çalışmıştır.
 • Öğrenci üniversiteyi kazanmıştır.
 • Öğrenci üniversiteyi kazanamamıştır.
 • Öğrenci çalışmaya vakit bulamamıştır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitleri arasında yer alır?

 • Karma kıyas
 • Kesin kıyas
 • Sorit (Yığın)
 • Zincirleme kıyas
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDCDABCADADBCDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?