Seçmeli Mantık 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemleryaparak geçerli çıkarımlara ulaş mayı amaçlayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aristoteles mantığı
 • Modern mantık
 • Klasik mantık
 • Felsefe
Soru 2

~[( p => q) v (~p ∧ r) ] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~
 • =>
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi birli yüklemli bir önermedir?

 • 2 > 1
 • Farabi filozoftur.
 • Ali ve Ayşe kardeştir.
 • Can ile Mert çalışkandır.
Soru 4

Basit önermeleri bileşik hâle getiren mantık değişmezleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Önerme eklemleri
 • Sonuç önermesi
 • Doğruluk değeri
 • Öncül önerme
Soru 5

“Hasan yaramaz değildir.” önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • p ∨ q
 • p ∧ q
 • p => q
 • ∼p
REKLAM
Soru 6

İki değerli mantığa göre (p) önermesi doğru ise, (∼p) önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zorunlu
 • Doğru
 • Yanlış
 • Belirsiz
Soru 7

Yukarıda doğruluk değerleri verilen numaralandırılmış önermelerden hangisi tutarsızdır?

 • I numaralı önerme
 • II numaralı önerme
 • III numaralı önerme
 • IV numaralı önerme
Soru 8

De Morgan Kurallarına göre, (p => q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • ∼p ∨ q
 • p ∧ q
 • ∼p ∧ ∼q
 • ∼p ∨ ∼q
Soru 9

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

Soru 10

Niceleme mantığındaki tümel ve tikel niceleyicilerin sembolleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • ∀,Ǝ
 • ∀,=>
 • Ǝ,▢
 • Ǝ,◇
Soru 11

“Ahmet çalışkan ve zekidir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fa
 • ~Fa
 • Ga
 • Fa ∧ Ga
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • 1 tek sayıdır.
 • x filozoftur.
 • Kemal çalışkandır.
 • Ahmet öğretmendir.
Soru 13

“∀x (x hayvandır).” önermesi aşa ğıdaki evrenlerin hangisinde yanlıştır?

 • E = {arı, kelebek, tavşan}
 • E = {kuş, kedi, balık}
 • E = {taş, demir, gümüş}
 • E = {kelebek, köpek, kedi}
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde kiplik değişmezleri sembolleri ile birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

 • Zorunlu (▢) − mümkün (◇)
 • Zorunlu (▢) − belirsiz (B)
 • Mümkün (▢) − belirsiz (B)
 • Zorunlu (◇) − mümkün (▢)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi önermelerin “doğru’’ ya da “yanlış’’ dışındaüçüncü bir değere sahip olabilece ğini gösteren mantık sistemidir?

 • Klasik mantık
 • Kiplik mantığı
 • Çok değerli mantık
 • İki değerli mantık
Soru 16

“Kaf dağı vardır.’’ önermesinin varlık mantığındaki sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fa
 • E!a
 • p ∨ q
 • Fa => Fb
Soru 17

I. Bilgisayar kullanımı
II. Matematikteki ispat işlemleri
III. Eleştirel düşünme ve akılcı tartışma
Yukarıdakilerden hangileri mantığın uygulandığı alanlar arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi aklın özelden genele doğru izlediği yol biçiminde tanımlanır?

 • Varsayımlı Dedüktif Yöntem
 • Tümden gelim
 • Tüme varım
 • Analoji
Soru 19

İki ya da daha çok kişinin belli bir konuda farklı görüşler ileri sürerek birbirlerini eleştirmeleri aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 • Mantık
 • Teorem
 • Aksiyom
 • Tartışma
Soru 20

Bilim felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantık
 • Bilim
 • Bilgi
 • Doğa
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABADCDABADBCACBDCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?