Seçmeli Matematik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 2

İlk terimi -4 ve 13. terimi 32 olab aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 3

Bir geometrik dizinin 10. teriminin 7. terimine oranı 1/8 olduğuna göre 15. teriminin 19. terimine oranı kaçtır?

 • 16
 • 4
 • 1/4
 • 1/16
Soru 4

Ardışık üç terimi a + b , 2a - b , a .b olan bir dizi hem aritmetik hem geometrik dizidir.
b ≠ 0 olduğuna göre a kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 5

Dört basamaklı 574A sayısı 4 ile bölünebildiğine göre A’nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

 • 0
 • 16
 • 24
 • 32
REKLAM
Soru 6

Dört basamaklı 7M3K sayısının 15 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre M’nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
Soru 7

Üç basamaklı 61A sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 8

Beş basamaklı M1 82N sayısı 45 ile bölünebilen bir çift sayı olduğuna göre M kaçtır?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Soru 9

23 .34. 52 ve 22 . 33 . 54 sayılarının EKOK’unun EBOB’una oranı kaçtır?

 • 120
 • 150
 • 180
 • 210
Soru 10

a - 1 ve b + 4 sayıları aralarında asal sayılardır.
6a - 4b = 22 olduğuna göre a + b kaçtır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 11

Ayrıtlarının uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizmaları kullanılarak küp oluşturulacaktır.
Buna göre kullanılacak dikdörtgenler prizması sayısı en az kaç olabilir?

 • 72
 • 144
 • 424
 • 546
Soru 12

Ali 48 günde bir, Veli 36 günde bir nöbet tutmaktadır.
Ali ve Veli ilk nöbetlerini birlikte tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?

 • 54
 • 96
 • 108
 • 144
Soru 13

Şeker oranı % 25 olan 16 litre şekerli suya 4 litre saf su ilave edildiğinde oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?

 • 24
 • 22
 • 20
 • 18
REKLAM
Soru 14

Bir paltonun % 40 zamlı satış fiyatı 560 lira olduğuna göre zam yapılmadan önceki satış fiyatı kaç liradır?

 • 480
 • 400
 • 360
 • 320
Soru 15

80 gramlık bir karışımın % 20 ’si ile 60 gramlık bir karışımın % 25 ’inin oluşturduğu karışım kaç gramdır?

 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
Soru 16

Yıllık % 30 basit faizle bankaya yatırılan 4300 lira 4 yıl sonunda faiziyle birlikte kaç lira olur ?

 • 9460
 • 9320
 • 9280
 • 9140
Soru 17

Yaş üzüm kurutulduğunda kütlesinin %60 ’ını kaybetmektedir.
Buna göre 320 kg yaş üzüm kurutulduğunda kaç kilogram kuru üzüm elde edilir?

 • 192
 • 164
 • 136
 • 128
Soru 18

Bir miktar para 12 ve 16 yaşlarındaki kardeşler arasında yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.
Büyük kardeş 60 lira aldığına göre küçük kardeş kaç lira almıştır?

 • 42
 • 45
 • 48
 • 54
Soru 19

Hızı saatte 50 km olan hareketli A noktasından, hızı saatte 70 km olan hareketli B noktasından birbirlerine doğru aynı anda hareket ettiklerinde 4 saat sonra karşılaşıyorlar.
Buna göre |AB| kaç kilometredir?

 • 480
 • 460
 • 440
 • 420
Soru 20

Aynı iş gücüne sahip iki işçi bir işi birlikte 15 günde bitirebilmektedirler.
İşçilerden biri çalışma hızını yarıya indirip, diğeri çalışma hızını iki katına çıkardığında birlikte aynı işi kaç günde bitirebilirler?

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABADCABDADCBCADBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?