Seçmeli Matematik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Gerçekte 60 km’lik uzunluk, ölçeği 1/400000 olan haritada kaç santimetredir?

 • 15
 • 20
 • 24
 • 30
Soru 2

Şekilde ölçeği 1/300 olan bir arsanın planı verilmiştir.
Buna göre bu arsanın gerçek çevresi kaç metredir?

 • 180
 • 135
 • 90
 • 45
Soru 3

Şekildeki otuz eş kareden oluşan ABCD dörtgeninin alanı 120 cm² dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 74
 • 72
 • 70
 • 68
Soru 4

Boyutları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 96
 • 100
 • 108
 • 116
Soru 5

Bir salonun, kenarlarının uzunlukları 8 m ve 5 m olan dikdörtgen şeklindeki tabanı, kenarlarının uzunlukları 10 cm ve 80 cm olan dikdörtgen şeklindeki parkelerle boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.
Buna göre bu iş için en az kaç parke gerekir?

 • 500
 • 580
 • 640
 • 800
REKLAM
Soru 6

Hacmi 288 cm² ve yüksekliği 12√2 cm olan dik silindirin tabanının alanı kaç santimetrekaredir?

 • 6√2
 • 12√2
 • 24√2
 • 48√2
Soru 7

Yüzey alanı 144π cm² olan içi dolu küre, merkezinden geçen bir düzlemle kesilerek iki parçaya ayrılıyor.
Buna göre oluşan parçaların yüzey alanlarının toplamı kaç π santimetrekaredir?

 • 288
 • 252
 • 216
 • 180
Soru 8

Yarıçapının uzunluğu 4 cm olan iki küreyi içine alabilen dik silindirin hacmi en az kaç π santimetreküptür?

 • 256
 • 364
 • 488
 • 512
Soru 9

Tabanının yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 12 cm olan silindir şeklindeki kabın dörtte biri su ile doludur.
Buna göre kaptaki suyun hacmi kaç santimetreküptür?
( π yerine 3 alınız. )

 • 400
 • 375
 • 300
 • 225
Soru 10

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 cm ve yüksekliği 8 cm olan kare dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 160
 • 180
 • 240
 • 280
Soru 11

Yukarıdaki grafik bir şehrin bir haftalık sıcaklık değerlerinin değişimini göstermektedir.
Buna göre bu şehrin bir haftalık sıcaklık değerlerinin ortalaması kaç °C'dir.

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Soru 12

15 günlük tatile çıkan Mehmet, tatilinin 4 gününü İstanbul’da, 5 gününü İzmir’de, 3 gününü Muğla’da ve kalan günlerini de Antalya’da geçirmiştir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde Mehmet’in tatilini Antalya’da geçirdiği gün sayısını veren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 48
 • 72
 • 96
 • 120
Soru 13

Yukarıdaki grafikte bir serada bir ayda yetiştirilen 4 çeşit çiçeğin sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bir ayda; en çok yetiştirilen çiçek sayısının, yetiştirilen tüm çiçeklerin toplam sayısına oranı kaçtır?

 • 5/12
 • 1/2
 • 2/3
 • 3/4
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki grafikte yarısında buğday, diğer yarısında arpa yetiştirilen bir tarladan 2013, 2014 ve 2015 yıllarında elde edilen ürün miktarları verilmiştir.
Grafiğe göre 3 yılda elde edilen buğday miktarı arpa miktarından kaç ton fazladır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 15

İki zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı kaçtır?

 • 1/18
 • 1/9
 • 5/36
 • 5/12
Soru 16

Bir madeni para üç kez havaya atılıyor.
Bu üç atışta da üst yüze yazı gelme olasılığı kaçtır?

 • 3/4
 • 3/8
 • 1/4
 • 1/8
Soru 17

A torbasında özdeş 3 beyaz, 5 siyah bilye, B torbasında özdeş 5 beyaz, 6 siyah bilye vardır.
A torbasından rastgele bir bilye alınıp B torbasına atıldıktan sonra B torbasından rastgele alınan bir bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır?

 • 9/48
 • 25/96
 • 43/96
 • 2/3
Soru 18

Bir sınıfta bulunan 12 kız, 15 erkek öğrenci arasından rastgele seçilecek sınıf başkanının kız olması olasılığı kaçtır?

 • 1/3
 • 4/9
 • 5/9
 • 2/3
Soru 19

A = {1,2,3,4,5} kümesinden rastgele seçilen iki sayının çarpımının çift sayı olma olasılığı kaçtır?

 • 7/19
 • 3/5
 • 1/2
 • 2/5
Soru 20

Aralarında Ali ve Veli’nin bulunduğu beş kişilik bir grup düz bir sıra halinde dizildiklerinde Ali ve Veli’nin yan yana olmaları olasılığı kaçtır?

 • 4/5
 • 3/5
 • 2/5
 • 1/5
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCABCADACBADBDCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?