Seçmeli Matematik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir ülkede 2005 ve 2015 yıllarında satılan cep telefonu ve kitap sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu tabloya göre 2005 ve 2015 yıllarında cep telefonu satışının yıllık bazda ortalama değişimi kitap satışının yıllık bazda ortalama değişiminden kaç fazladır?

 • 195 000
 • 185 000
 • 175 000
 • 165 000
Soru 2

Yukarıdaki grafik bir depoda 2005-2015 yılları arasında bulunan su miktarını göstermektedir.
Buna göre depodaki su miktarının 2005-2015 yılları arasında yıllık bazda ortalama değişimi kaç m3/yıl olur?

 • –170
 • –130
 • 100
 • 470
Soru 3

Bir şirket, çalışanlarının mesaiye kaldıkları süre t saat olmak üzere, günlük mesai ücretini f(t) = 20 + 5(t – 2) doğrusal fonksiyonuna göre hesaplamaktadır.
Buna göre her gün 3 saat mesaiye kalan bir çalışanın 20 günlük mesai ücreti kaç lira olur?

 • 500
 • 450
 • 350
 • 300
Soru 4

A ve B firmaları sattığı ürünleri aşağıdaki gibi ücretlendirmektedir.
A firması: İlk ürün 10 TL, sonraki her ürün 3 TL’dir. B firması: Her ürün 4 TL’dir.
A ve B firmalarından eşit sayıda ürün alan Celal her iki firmaya eşit ücret ödemiştir.
Buna göre Celal toplam kaç ürün satın almıştır?

 • 7
 • 10
 • 12
 • 14
Soru 5

Yukarıdaki grafiklerde 2003-2006 yılları arasında bir spor salonundaki üye sayısı ve yıllık kişi başı üyelik ücretleri verilmiştir.Buna göre bu spor salonu aşağıdaki yılların hangisinde en fazla kazancı elde etmiştir?

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki grafikte saat 1
2.00’de pistten kalkan ve saat 1
5.00’te piste inen bir uçağın yolculuğu boyunca yerden yüksekliği gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bu uçak maksimum yüksekliğe saat 12.30’da ulaşmıştır.
 • Saat 13.20’de uçak alçalmaktadır.
 • Saat 12.15-13.15 arası uçak sürekli yükselmiştir.
 • Saat 13.15-14.00 arası uçak yüksekliğini korumuştur.
Soru 7

Yukarıdaki grafik bir şehirde üretilen yıllık buğday miktarını göstermektedir.
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 2012 yılında üretilen buğday miktarı 2011 yılına göre azalmıştır.
 • 2014 yılında bir önceki yıldan daha fazla buğday üretilmiştir.
 • En fazla buğday üretimi 2011 yı lındadır.
 • En az buğday üretimi 2007 yılındadır.
Soru 8

Ali’nin zamana (x yıl) bağlı banka hesabındaki para (y TL) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre bu fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) = 20 000 – 1500x
 • f(x) = 20 000 – 4500x
 • f(x) = 20 000 + 500x
 • f(x) = 20 000 + 4500x
Soru 9

f(x) = (a – 4) x + b ve g(x) = 2ax – 8
fonksiyonlarının değişim oranları eşittir. f(3) = –14 olduğuna göre b kaçtır?

 • -4
 • 2
 • 10
 • 14
Soru 10

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin değişim oranı en küçüktür?

 • f(x) = 4x – 5
 • g(x) = - x - 1
Soru 11

işleminin sonucu kaçtır?

 • 12
 • 20
 • 36
 • 40
Soru 12

 • 9
 • 3
 • 1
 • 1/3
Soru 13

2x = 12 ve 2y =5 olduğuna göre 4x+y kaçtır?

 • 3600
 • 1200
 • 600
 • 120
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyon değildir?

 • f(x) = 2x
 • g(x) = 4–x
Soru 15

Aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi azalandır?

 • f(x) = (0,1)–x
 • h(x) = 3x
Soru 16

olduğuna göre f(2) – f(1) kaçtır?

 • 21
 • 14
 • 7
 • 1
Soru 17

 • 1
 • 2
 • 4
 • 10
Soru 18

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 19

Grafikte verilen f fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 2–x–2
 • 2x–2
 • (–2)–x–2
 • (–2)x–2
Soru 20

Grafiğe göre a, b, c ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • a + c = 0
 • b + c < 0
 • 0 < a + b
 • 0 < c
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADCBCACBCDADBBCIAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?