Seçmeli Matematik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

|AB| = 2x cm, |AC|= (x+10)cm ve |BC| = (3x+2) cm’dir.
Buna göre x kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 2

Şekilde [AE]⊥[BC], [BA]⊥[AC], [AC]⊥[CE], |AD| = 16cm ve |DE| = 4 cm’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 24
 • 32
 • 36
 • 40
Soru 3

Şekilde [DC]⊥[CB],[CB]⊥[BA],|DC|=9 cm,|AD|= 10cm ve |AB| = 15 cm’dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
Soru 4

Şekilde [AB]⊥[BC],[BC]⊥[DC],|AB|=14cm, |DC|=10cm ve |BC| = 7 cm’dir.
E ∈[BC] olduğuna göre |AE| + |ED| en az kaç santimetredir?

 • 30
 • 27
 • 25
 • 20
Soru 5

Şekildeki KLM üçgeninde [LK]⊥[KM],|LN|=|NM| ve |KL|=24 cm, |KM| = 10 cm ’dir.
Buna göre |KN| kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
REKLAM
Soru 6

Şekilde [DC]//[AB], G∊[AB], |DC|= 10c, |CE|= 8cm, |EF|= 4cm ve |FA|= 16 cm’dir.
Buna göre |GB| kaç santimetredir?

 • 11
 • 35/3
 • 12
 • 38/3
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde [EG]//[BC] ve |AE|= 12cm, |EB|= 3cm, |FG|= 16 cm ’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 28
 • 24
 • 20
 • 18
Soru 8

Şekilde [DC]//[EF]//[AB] ve |AB|=19 cm, |CD|=7 cm, |DE|=3 cm, |EA|=6 cm’dir.
Buna göre |EF| kaç santimetredir?

 • 11
 • 13
 • 15
 • 17
Soru 9

Şekildeki ABC ve FBD üçgenlerinde |AF|=|AE|=3 cm, |BC|=6 cm, |CE|=2 cm ve |CD|=4 cm’dir.
Buna göre |BF| kaç santimetredir?

 • 4
 • 9/2
 • 5
 • 11/2
Soru 10

 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Soru 11

α = 40° 15' ve ø = 10° 40' dir.
Buna göre α - ø aşağıdakilerden hangisidir?

 • 29°25'
 • 29°35'
 • 30°25'
 • 30°35'
Soru 12

-1320° lik açının esas ölçüsü kaç derecedir?

 • 120
 • 160
 • 200
 • 220
Soru 13

cot840° + cos690° işleminin sonucu kaçtır?

REKLAM
Soru 14

Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 6
 • 4√2
 • 2√5
 • 4
Soru 15

α + ø = 45° olduğuna göre cos(5α+4ø)+ cos(7α+6ø) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • sin α - cos α
 • sin α + cos α
 • cos α - sin α
 • 0
Soru 16

sin285°, cos312°, tan190° ve cot128° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • +,-,-,+
 • +,-,+,+
 • -,+,-,-
 • -,+,+,-
Soru 17

olduğuna göre sin α . cos α kaçtır?

 • -3/8
 • -11/32
 • 3/8
 • 11/32
Soru 18

 • 36
 • 18
 • -18
 • -36
Soru 19

Soru 20

 • 1+√3
 • 1
 • 1-√3
 • -1
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACCBCACABACDADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?