Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun…”
(Mâide suresi, 8. ayet)
Verilen ayet aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

 • İnsan olmada eşitlik
 • Hukuk karşısında eşitlik
 • Kullukta eşitlik
 • Yaratılışta eşitlik
Soru 2

“İnsanlar, doğuştan eşittirler: kullukta, fanilikte eşitlik. Sonra iman sayesinde yeni bir eşitlik kazanırlar, kardeş olurlar.”
(Cemil Meriç) Bu söze göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Her insan ölümlüdür.
 • Herkes Allah’ın kuludur.
 • İnananlar kardeştir.
 • Tüm insanlar Allah’a inanır.
Soru 3

“Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabbiniz birdir, babanız da birdir, Âdem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arap’ın, hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takva iledir.”
Hz. Muhammed (sav.)’in bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Peygamberler kulluk bakımından en üstün olanlardır.
 • Irk ve soy sebebi ile üstünlük yoktur.
 • Üstünlük Allah’a yakın olmakla olur.
 • Tüm insanlar aynı atadan gelir.
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
  (İnsan suresi, 8. ayet)
 • “Dini yalanlayanları gördün mü? İşte o, öksüzü iter, kakar. Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.”
  (Maun suresi, 1-3. ayetler)
 • “Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
  (Nisa suresi, 124. ayet)
 • “Öyleyse sakın yetimi ezme! İsteyeni de azarlama!”
  (Duhâ suresi, 9-10. ayetler)
Soru 5

Peygamberimiz görme engelli olan sahabi Abdullah b. Ümmi Mektum’a daima büyük değer vermiş, onu Kur’an öğretmesi için Medine’ye göndermiştir. Ona zaman zaman müezzinlik görevi vermiş, savaşa giderken yönetici olarak kendi yerine bırakmıştır.
Hz. Muhammed (sav.)’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil etmez?

 • Engellilere fırsat verildiğine
 • Engellilerin önemsendiğine
 • Engellilerin toplumdan soyutlanmadığına
 • Engellilerin ibadetlerden muaf tutulduğuna
REKLAM
Soru 6

Bir işe başlamadan önce, bilgisine, tecrübesine ve ahlakına güvenilen kimselerle fikir alışverişinde bulunmaya, onlara danışmaya _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • istiâre
 • istişare
 • sohbet
 • dayanışma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi danışmanın yararlarından değildir?

 • Kişi bilgi ve tecrübesi ile kendini büyük görür.
 • Danışma daha az hata yapılmasına yardımcı olur.
 • Başkalarının tecrübelerinden yararlanma imkanı sağlar.
 • Kişinin bilgi ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in evlenmeye gücü yetmeyenlerin aile kurmasına yardımcı olduğu uygulamalardan biridir?

 • Muhacir ensar kardeşliği yapması
 • Ashab-ı suffa’ ya mescitte yer vermesi
 • Evlenirken kadına mehir verilmesini teşvik etmesi
 • Fedek arazisi gelirinden bir bölümünü bekarlara ayırması
Soru 9

“Hz. Peygamber’in meclisinde herkes eşit vaziyette idi. Ancak bir kimse diğerine karşı sorumluluk bilinci ile üstünlük kazanabilirdi. Herkes alçak gönüllü idi. Orada, yaşça büyük olanlara saygı gösterirler, küçüklere de merhamet ederlerdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanırlar, özellikle kimsesiz olanlara ayrı bir ilgi gösterirlerdi.” (Hz. Ali)
Bu parçanından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Fakir ve yoksullar gözetilmiştir.
 • Peygamber meclisinde sevgi ve saygı vardır.
 • Toplumun ileri gelenlerine ayrıcalıklı davranılmıştır.
 • Sorumluluğunun bilincinde olanlar üstünlük kazanmıştır.
Soru 10

“Çekememezlik etmeyin, haksız rekabette bulunmayın, birbirinize darılmayın, sırt çevirmeyin, birbirinizin akitlerini bozmayın ve Allah’ın kulu kardeşler olun. Müslüman müslümanın kardeşidir; ona haksızlık etmez, yüzüstü bırakmaz, onu küçümsemez…”
Verilen hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Haset
 • Cimrilik
 • Kardeşlik
 • Alçakgönüllülük
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi istişare edilecek kimsede aranan bir özelliktir?

 • Okur-yazar olması
 • Erkek olması
 • Güvenilir olması
 • Yaşça büyük olması
Soru 12

Hz. Muhammed (sav.) aşağıdaki olayların hangisinde istişare etmemiştir?

 • Medine’yi savunmak için şehrin etrafına hendek kazılması
 • Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerin durumu
 • Uhud Savaşı’nın nasıl ve nerede yapılacağı
 • Tebliğin açıktan yapılmaya başlanması
Soru 13

Hz. Muhammed (sav.) ev işlerinde aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların da fikirlerini alırdı.
Bu durum Hz. Peygamber’in hangi yönünü gösterir?

 • İstişareye önem verdiğini
 • İşlerini kendisinin yaptığını
 • Liyakate önem verdiğini
 • İkram etmeyi önemsediğini
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin eş seçiminde öne çıkardığı özelliktir?

 • Soy
 • Güzel ahlak
 • Güzellik
 • Zenginlik
Soru 15

“…Yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda savaşa giden askerlerle, gündüz oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Allah için savaşmak
 • Yetime sahip çıkmak
 • Oruç tutmanın önemi
 • Gece ibadetinin değeri
Soru 16

Medineli Müslümanlara “Ensar” adı verilmesi, onların hangi özelliklerinin bir sonucudur?

 • Muhacirlere yardımda bulunmaları
 • Hz. Peygamber’e bağlılıkları
 • Zulme engel olmaları
 • Medineli olmaları
Soru 17

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Peygamber amcasının oğlu Hz. Ali’nin bakımını üstlenmiştir.
 • Fakir olan kimseler bakımını üstlendikleri yetimlerin mallarından meşru ölçüler içerisinde yiyebilirler.
 • Kişi, akrabası olan yetimlerin nafakasını karşıladığında hem sadaka hem de akrabayı gözetme sevabı alır.
 • Hz. Peygamber ilim ile uğraşan kimsenin evlenmekten uzak durması gerektiğini söylemiştir.
Soru 18

Ebu Zer ile Bilal-i Habeşi arasında bir tartışma yaşanmıştı. Ebu Zer Bilal’e “kara kadının oğlu” diyerek ithamda bulunmuştu. Peygamberimiz de Ebu Zer’e “Sende cahiliyye adetlerini görüyorum” diyerek uyardı. O da Bilal’den özür diledi.
Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • İslam ırk, soy üstünlüğünü reddetmiştir.
 • Ebu Zer ve Bilal’i Habeşi ashabın fakirlerindendir.
 • Müslüman hatasını fark ettiğinde özür dilemelidir.
 • Küçümsemek Müslümana yakışır bir özellik değildir.
Soru 19

“Birbirinize alçak gönüllü davranın ki kimse birbirine üstünlük taslamasın.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis ile anlam bakımından aynı doğrultudadır?

 • Bizi aldatan bizden değildir.
 • Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
 • İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler.
 • Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi insanların fikir alışverişini ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • İstişare
 • Şûra
 • İstihare
 • Müşavere
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDBADCBCDABBADBCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?