Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Mekke’deki kabile anlayışıyla ilgili söylenemez?

 • Kabiledeki bir kişinin işlediği suçu mensup olduğu kabiledeki herkes işlemiş sayılırdı.
 • Bir kabile mensubu haksız da olsa kendi kabilesini savunurdu.
 • Kabileler sosyal yapının temelini oluşturmaktaydı.
 • Bireyler mensubu olacağı kabileyi kendisi seçerdi.
Soru 2

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi.
Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!

Bu dörtlükte Mehmet Akif aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir?

 • Öksüz ve yetimlerin önemi
 • Hz. Peygamber’in doğumu
 • Müslümanların karşılaştığı zorluklar
 • Kur’an’ın tüm zamanlara hitap etmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplumsal huzur ve barışa verdiği önem ile ilgili değildir?

 • Ticaret ile uğraşması
 • Hılfu-l-Fudul’a katılması
 • Medine Sözleşmesi’ni yapması
 • Hudeybiye Antlaşması’nı imzalaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

 • Hz. Hatice
 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 5

İslam dini bir müminin aşağıdaki sıfatlardan hangisine sahip olmasını tavsiye eder?

 • Cimrilik
 • Doğruluk
 • Kibir
 • Haset
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hicretin Müslümanların hayatında meydana getirdiği önemli sonuçlardan biri değildir?

 • Medine Devri başlamıştır.
 • İslam hızlı yayılma evresine girmiştir.
 • Müslümanlar Mekkelilerin baskısından kurtulmuştur.
 • Yahudilerin hepsinin Müslüman olmasıyla güç kazanmışlardır.
Soru 7

• Allah yolunda hicret edenlere denir.
• Peygamberimizin Medine’deki mescididir.
• Hz. Peygamber Medine’de farklı inanç gruplarının bir arada huzur ve düzen içinde yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlamıştır.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmemiştir?

 • Hudeybiye Antlaşması
 • Medine vesikası
 • Mescid-i Nebi
 • Muhacir
Soru 8

Yok mu, ey yolcu, bu yoldan dönmek;
Yeniden Refref’e binmek yok mu?
Göğe çıktın yine…
Lakin bu sefer, Ya Muhammed, yere inmek yok mu?

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Peygamberimizin doğumu
 • Peygamberimizin vefatı
 • Medine’ye hicreti
 • Taif yolculuğu
Soru 9

“Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Cenab-ı Hak ondan bana çocuklar ihsan etti.” (Hadis)
Hz. Peygamber’in bu sözlerinde övdüğü hanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Aişe
 • Hz. Safiye
 • Hz. Zeynep
 • Hz. Hatice
Soru 10

Her fırsatta Allah’a kendisine sağlık bahşetmesi için dua eden bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini yapması bu isteğiyle çelişir?

 • Organik gıda tüketmesi
 • Düzenli yürüyüşler yapması
 • Sigarayı alışkanlık haline getirmesi
 • Mevsimin gerektirdiği şekilde giyinmesi
Soru 11

Bazı ibadetleri yapabilmek için belli oranda sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı yerinde olmayan insanlar dinimizin onlara sağladığı kolaylıklar ile hareket ederler.
Bu kolaylıklar aşağıdaki ibadetlerden hangisini kapsamaz?

 • Namaz kılmak
 • Zekat vermek
 • Oruç tutmak
 • Hacca gitmek
Soru 12

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Bu dizede aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Sağlığın
 • Devletin
 • Halkın
 • İtibar görmenin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sağlık ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir?

 • Kan vermek
 • Spor yapmak
 • Beyaz giymek
 • Dişleri temizlemek
REKLAM
Soru 14

“İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalık gelemeden evvel sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin ve ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz”
Verilen hadiste aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmemiştir?

 • Gençliğin
 • Sağlığın
 • Boş vaktin
 • Özgürlüğün
Soru 15

Hastalanan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapması gerekir?

 • Hastalığa sabrederek sevap kazanmaya karar vermesi
 • Hastalıktan kurtulmak için dua etmesi
 • Tedavi için doktora gitmesi
 • Moralini yüksek tutması
Soru 16

Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa oradan da çıkmayınız.
Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Kadere razı olmanın
 • Karantina uygulamasının
 • Vebanın bulaşıcı olduğunun
 • Hastalıklara sabretmek gerektiğinin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi inançta denge ile ilişkilendirilemez?

 • Kişinin hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılaması
 • İnsanın duygusal yoğunluklarını kontrol edebilmesi
 • Bireyin takat yetireceği kadar ibadet etmesi
 • Allah ile beraber başka tanrılara inanması
Soru 18

Beni överken Hristiyanların İsa’yı övdükleri gibi aşırılığa gitmeyin. Onlar İsa’yı Allah’ın oğlu konumuna yükselttiler. Ben Allah’ın bir kuluyum. Bu yüzden bana Allah’ın kulu ve elçisi deyin.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • İnançta denge
 • İbadette denge
 • Davranışlarda denge
 • Duygularda denge
Soru 19

Din kolaylıktır. Hiç kimse dini zorlaştırmaya kalkmasın, ona mağlup olur. O halde doğru yolu takip edin ve orta yolu elden bırakmayın. Müjdeleyin, imrendirin ve kolaylaştırın.
Aşağıdaki hadislerden hangisi verilen hadisle anlamca aynı doğrultudadır?

 • Amellerin en güzeli, az da olsa devamlı olanıdır.
 • Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapsın.
 • Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
 • Dostunu severken ölçülü sev çünkü günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğzet, o da günün birinde dostun olabilir.
Soru 20

“Allah’ın sana verdiğinden Ahiret yurdunu gözet, dünyadan da nasibini unutma...”
(Kasas suresi, 77. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Dünya ve ahiret dengede tutulmalıdır.
 • Rızıklardan ahiret için sarf edilmelidir.
 • Ahiret ancak dünyada iken kazanılır.
 • Dünya hayatından tamamen uzaklaşılmalıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDABDCBACDCBDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?