Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan gözlenemeyen davranışlar birlikte verilmiştir?

 • Konuşmak – Koşmak
 • Koşmak – Rüya görmek
 • Konuşmak – Hayal kurmak
 • Rüya görmek – Hayal kurmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarındandır?

 • Ruhun varlığını kanıtlamak
 • Toplumsal ilişkileri incelemek
 • İnsan davranışlarını inceleyerek genel yasalara varmak
 • İnsanların yaşadığı yerlerin coğrafi özelliklerini araştırmak
Soru 3

Bilincin ne olduğunu incelenmesine karşı çıkarak, bilincinin amacının ve işlevinin bilinmesinin amaç olduğunu, ayrıca insanın çevreye uyumu ve öğrenme gibi davranışlarının da incelenmesi gerektiğini savunur.
Bu görüşler hangi psikoloji ekolü ne aittir?

 • İşlevsellik
 • Yapısalcılık
 • Psikodinamik
 • Davranışçılık
Soru 4

Aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisi insanın anatomik yapısı, sinir sistemi, salgı bezleri gibi etkenlerin davranışla ilişkisini açıklamaya çalışır?

 • Sosyal psikoloji
 • Fizyolojik psikoloji
 • Yetişkinlik Psikolojisi
 • Karşılaştırmalı Psikoloji
Soru 5

İnsan davranışlarını açıklamanın kolay olmadığı durumlarda kullanılan bu yöntemde, bireyin geçmiş yaşantıları incelenerek, ailesi, arkadaşları gibi kimselerden birey hakkında bilgiler toplanır. Psikolog elde ettiği bu bilgileri nesnel olarak kaydeder.
Bu araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Test
 • Anket
 • Deney
 • Vaka (Olay incelemesi)
REKLAM
Soru 6

Deney yöntemiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Koşullar önceden hazırlanır.
 • En az iki denek grubu kullanılır.
 • Denek gruplarının özellikleri birbirinden farklı olmalıdır.
 • Bir değişkenin etkilerini gözlemlemek için başvurulur.
Soru 7

I. Rüyalarda ortaya çıkabilirler.
II. Davranışlarımızı ve kişiliğimizi etkilerler.
III. Kişi istediği zaman bu düşünceleri bilinç alanına getirebilir.
Freud’a göre, bilinçaltı düzeyindeki duygu ve düşüncelerimizle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yetersiz uyarıma maruz kalan bireylerde görülmez?

 • Ruhsal çöküntü
 • Yüksek motivasyon
 • Algılama bozuklukları
 • Davranışlarda düzensizlik
Soru 9

Aşağıdaki davranışlardan hangisi fizyolojik bir güdüden kaynaklanır?

 • Uyumak
 • Başarılı olmak
 • Statü kazanmaya çalışmak
 • Toplumda kabul görmek için çaba harcamak
Soru 10

Duyumları yorumlama ve onları anlamlı hâle getirme süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Tepki
 • Dürtü
 • Uyarım
 • Algılama
Soru 11

Gece sarı sokak lambasının yerdeki karın üzerine yansımasıyla, kar sarı renkte görünür. Ama biz karın beyaz olduğunu biliriz.
Bu durum algıyla ilgili kavramlardan hangisine örnektir?

 • Algı dayanağı
 • Algıda bütünlük
 • Algıda değişmezlik
 • Algıda organizasyon
Soru 12

Bize yakın olan eşyanın uzakta olanı kapatması görsel derinlik algısına neden olan hangi çevresel etmenle ilgilidir?

 • Binişim
 • Işık ve gölge
 • Orantılı büyüklük
 • Çizgisel perspektif
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi halüsinasyonun (sanrı) özelliklerinden değildir?

 • Sanrılar zihnin icadı olan imgelerdir.
 • Ateşli hastalıklar sanrılara neden olabilir.
 • Var olan bir nesnenin yanlış algı lanmasıdır.
 • Çevrede uyarıcı olmaksızın meydana gelir.
REKLAM
Soru 14

Öğrenme; tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen devamlı bir değişikliktir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranış değildir?

 • Hapşırmak
 • Yemek yapmak
 • Bir müzik aleti çalmak
 • Bir fizik problemini çözmek
Soru 15

İnsanın çevresine uyma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan, çevresindeki insanları gözlemleyerek edindiği davranışlar model alma yoluyla öğrenilmiştir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki davranışlardan hangisi model alma yoluyla öğrenmeye örnektir?

 • Bir köpeğin sahibini tanıması
 • Bir sekreterin hızlı ve hatasız klavye kullanması
 • Bir çocuğun babası gibi konuşması
 • Bir anlaşmanın maddelerinin sıralanması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi olumlu etkileyen faktörlerden değildir?

 • Öğrenilen konuların tekrar edilmesi
 • Öğrenilecek materyalin anlamsız olması
 • Öğrenilecek konunun ihtiyaca uygun olması
 • Konunun bütünüyle öğrenilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belleğin çağırma işlemine örnektir?

 • Hoşlanmadığımız şeyleri bilinçaltına atmak
 • Bir telefon numarasını deftere yazana kadar tekrarlamak
 • Yeni öğrendiğimiz benzer iki kavramı eşleştirerek aklımızda tutmak
 • Önceden öğrendiğimiz konularla ilgili soru sorulduğunda cevap verebilmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi amnezinin (hafıza kaybı) nedenlerinden biri değildir?

 • Sarsıntı
 • Öğrenme
 • Yüksek ateş
 • Beyin zedelenmesi
Soru 19

I. Orijinal fikirlere sahip olma.
II. Kararlarında bağımsız olma.
III. Alışılmış yöntemlerin dışına çıkma.
Yukarıdakilerden hangileri yaratıcı kişilerin temel özelliklerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Uyku ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Uyku sırasında daha önce öğrenilenler depolanır.
 • Uyku sırasında organizmanın genel aktivitesinde hızlanma görülür.
 • Uyku sırasında beyin bazı uyaranlara karşı duyarlıdır.
 • Uyku sinir sisteminin dinlenmeye geçmesini sağlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDCABADCACACBDBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?