Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Genellikle tarihî veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli sahneoyunu.” şeklinde tanımlayabilece ğimiz sanat türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Operet
 • Opera
 • Bale
 • Dans
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde “TarihÖncesi Çağlar” sırasıyla verilmiştir?

 • Paleolitik – Mezolitik – Kalkolitik – Neolitik – Maden
 • Maden – Kalkolitik – Neolitik – Mezolitik – Paleolitik
 • Paleolitik – Mezolitik – Neolitik – Kalkolitik – Maden
 • Mezolitik – Paleolitik – Neolitik – Maden – Kalkolitik
Soru 3

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi aynı zamanda “Zaman Bilimi” olarakta tanınır?

 • Kronoloji
 • Mitoloji
 • Epigrafi
 • Arkeometri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Sanat eserlerimizi niçin korumalıyız?” sorusuna verilebilecek bir cevap değildir?

 • Toplumun kültür değerlerini yansıttıklarından
 • Dış ülkelerde alıcıları bulundu ğundan
 • İnsanlığın ortak mirası olduğundan
 • Geçmişe ışık tuttuklarından
Soru 5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Machu Picchu Antik Kenti” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Deniz seviyesinden yaklaşık 2360 metre yüksekliktedir.
 • 1911 yılında Hiram Bingham tarafından bulunmuştur.
 • Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biridir.
 • Maya uygarlığına aittir.
REKLAM
Soru 6

Eski Mezopotamya, özellikle Asur ve Hitit mimarisinde kullanılan, duvarların alt ön yüzünde üzerinde kabartmalar bulunan taş bloklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seki
 • Potern
 • Orthostat
 • Telemon
Soru 7

Kaç tür Frig mezar yapısı vardır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 8

Yunan sanatında görülen “Agora”nın işlevini, Roma sanatında aşağıdakilerden hangisi görür?

 • Bazilika
 • Sarnıç
 • Forum
 • Stadion
Soru 9

“Hermes Heykeli” ile ünlü KlasikDönem Yunan heykeltıraşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miron
 • Fidyas
 • Lisipos
 • Praksiteles
Soru 10

İstanbul’da bulunan Ayasofya Kilisesi, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin döneminde camiye çevrilmiştir?

 • Gazne Devleti
 • Osmanlı Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Anadolu Selçuklu Devleti
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Roma Sanatında görülen yapı tiplerinden biri değildir?

 • Hamamlar
 • Tiyatrolar
 • Camiler
 • Saraylar
Soru 12

Roman katedral ve kiliseleri genelliklekaç nefli olarak inşa edilmiş lerdir?

 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
Soru 13

Bizans sanatının, aşağıdaki dönemlerinden hangisinde konulu ve figürlü resimler yasaklanmıştır?

 • İkonoklazma Dönemi
 • Erken Bizans Dönemi
 • Orta Bizans Dönemi
 • Son Bizans Dönemi
REKLAM
Soru 14

Rönesans mimarisinde örtü sistemi olarak kubbenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de kullanılmıştır?

 • Rölyef
 • Portal
 • Sarnıç
 • Tonoz
Soru 15

Sanatçılar, aşağıdaki sanat akımlarının hangisinde ilk kez dış dünyadan koparak kendi iç dünyasına yönelmişlerdir?

 • Realizm
 • Romantizm
 • Empresyonizm
 • Fütürizm
Soru 16

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Maniyerist ressam El Greco ile ilgili değildir?

 • Saray ressamı olarak tanınır.
 • Tiziano’nun eserlerini kopya etmiştir.
 • El Creco, ressamın ismi değil, takma adıdır.
 • İspanya’da ünlenmesini sağlayan çalışması Toledo Katedrali için yaptığı “İsa’nın Giysilerinden Soyunması” adlı eseridir.
Soru 17

Ressam Leonardo da Vinci denilince akla ilk gelen tablosu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Son Akşam Yemeği
 • Meryem’e Müjde
 • İsa’nın Vaftizi
 • Mona Lisa
Soru 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Kübizm akımının kurucusu sayılır?

 • Vincent Van Gogh
 • Henry Matisse
 • Pablo Picasso
 • Paul Gauguin
Soru 19

Sıvı zamkla sulu boya karışımı bir malzeme kullanılarak yapılan resim türüne verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pastel
 • Guaş
 • Vitray
 • Yağlı boya
Soru 20

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin hedefinde tamamen tüketim toplumu vardır?

 • Soyut Resim
 • Dadaizm
 • Fütürizm
 • Pop Art
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABDCACDBCCADBADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?