Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Pazırık’ta çıkarılan eserler arasında yer alan; inceliği, yüksek kalitesi ve motiflerinin zenginliği ile dikkat çeken en eski düğümlü halı olarak bilinen “Pazırık Halısı” aşağıdaki müzelerin hangisinde sergilenmektedir?

 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 • Ankara Etnografya Müzesi
 • Ulan Batur Müzesi
 • St. Petersburg Ermitaj Müzesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Anıtları’nın özelliklerinden biri olarak gösterilemez?

 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olması
 • Türk edebiyatının ilk önemli eserlerinden olması
 • Göktürklerin dini inançlarını açıklaması
 • Göktürk alfabesiyle yazılması
Soru 3

Aşağıdaki Türklerden hangisi Gök Tanrı dinini bırakıp Budizm ve Mani dinini benimsemişlerdir?

 • Büyük Selçuklular
 • Asya Hunları
 • Hazarlar
 • Uygurlar
Soru 4

Sorcuk’ta bulunan 27 cm kalıptan alçıya alınmış at başı, rüzgârda kabarmış hâldeki yeleleri, açılmış burun delikleriyle gerçeği aratmayan “At başı” heykeli, aşağıdakilerden hangisine ait bir sanat ürünüdür?

 • Avrupa Hunlarına
 • Uygurlara
 • Abbasilere
 • Emevilere
Soru 5

Emevi sanatının oluşumunda etkili olan uygarlıklar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Bizans ve Sasani
 • Urartu ve Hitit
 • Moğol ve Çin
 • İskit ve Arap
REKLAM
Soru 6

Emevilerin 8. yüzyılda Endülüs topraklarında inşa ettikleri kûfe planlı cami; mihrap duvarına dikey uzanan dokuz sahın ve revaklı avludan oluşur. Yapının çatısı ahşaptandır.Mermer ve mozaik malzeme ile yapı lan süslemelerde, bitkisel motifler ve kûfi yazılar yer almaktadır.
Yukarıda betimlenen Endülüs Emevi camisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kordoba Camisi
 • Şam Emeviye Camisi
 • Kubbet’üs Sahra
 • Mescid-i Aksa
Soru 7

İslam şehirciliği konusunda Abbasiler Dönemi’nde inşa edilen ilk planlı kent örneği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İskenderiye
 • Nişabur
 • Bağdat
 • Şam
Soru 8

Kahire’de inşa edilen ilk Fatımî yapısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • El Ezher Camisi
 • Mehdiye Camisi
 • Uheydir Sarayı
 • Sultan Hasan Medresesi
Soru 9

İlk Türk kervansaraylarını Karahanlılar inşa etmişlerdir. ___________ adı verilen bu yapılar; sınırlarda, ticaret yollarında güvenlik ve konaklama ihtiyacını karşılamak için yapılmışlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Avlu
 • Arasta
 • Ribat
 • Bedesten
Soru 10

• 12. yüzyıl sonunda Talas’ta inşa edilmiş bir türbedir.
• Sultan Alparslan’ın kızı olan Karahanlı hükümdarının eşine aittir.
• Yapı kare planlı olup, kubbe ile örtülü türbe portalı, iki köşedeki minareleri ve sırlı tuğla dekorasyonu ile dikkat çekici bir eserdir.
Hakkında kısa bilgi verilen türbe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arap Ata Türbesi
 • Ayşe Bibi Türbesi
 • Aslan Cazip Türbesi
 • Gömeç Hatun Türbesi
Soru 11

Aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisi, eski Türk sanatı özelliklerini Hint ve İslam sanatlarıyla birleştirmiştir?

 • Osmanlı
 • Karahanlı
 • Memlûk
 • Gazneli
Soru 12

Büyük Selçuklular mimari yapıtlarının süslemesinde ana malzeme olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

 • Mermer
 • Kerpiç
 • Tuğla
 • Ahşap
Soru 13

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Keykubat’ın yaptırdığı Malatya Ulu Camisi, aşağıdaki hangi plan tipinde inşa edilmiştir?

 • Eyvanlı
 • Transept
 • Bazilikal
 • Kûfe
REKLAM
Soru 14

Türkiye Selçukluları Dönemi’ndeinşa edilen kervansaraylar, aşağıdaki hangi amaç için kullanılmamıştır?

 • Konaklama hizmeti
 • Eğitim - öğretim
 • Askerî güvenlik
 • Posta hizmetleri
Soru 15

Aşağıdaki camilerden hangisi adı nı, Selçuklular Dönemi’nde yivli olarak inşa edilen firuze renkli, sırlı tuğla minaresinden almaktadır?

 • Adana Ulu Camii
 • Balat İlyas Bey Camii
 • Milas Firuz Bey Camii
 • Antalya Yivli Minare Camii
Soru 16

“Sıcak, soğuk ve atık su kanalları bulunan saray, Osmanlıların ısıtma sistemi olan ilk yapısıdır.”
Yukarıda hangi Osmanlı yapısından söz edilmektedir?

 • İstanbul Çinili Köşk
 • İstanbul Dolmabahçe Sarayı
 • Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı
 • İstanbul Aksaray Valide Camii
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda Osmanlı çini sanatı merkezlerinden en önemlisi olmuştur?

 • Edirne
 • Konya
 • İstanbul
 • İznik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden biri değildir?

 • Minber
 • Nef
 • Kubbe
 • Mahfil
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hat Sanatı’nda kullanılan yazı çeşitlerinden biri değildir?

 • Ta’lik
 • Minai
 • Kûfi
 • Rik’a
Soru 20

Ressam, arkeolog ve müzeci olan sanatçı figürlü resmin ilk temsilcisidir. Sanayi-i Nefise Mektebi ve İstanbul Arkeoloji Müzesinin kurulmasını sağ lamıştır.Yaptığı kazılarda İskender Lahdi’ni bulmasıyla uluslararası bir ün kazanmıştır.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hüseyin Zekai Paşa
 • Osman Hamdi Bey
 • İbrahim Çallı
 • Süleyman Seyyid Bey
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBAACACBDCABDCDBBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?