Seçmeli Tarih 2 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

İlahi dinlerin sonuncusu ve Hz. Muhammed’in peygamber olarak tebliğ ettiği din aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet
 • Hristiyanlık
 • Musevilik
 • Budizm
SORU 2

Aşağıdaki dönemlerden hangisine aynı zamanda “Hülafa-i Raşidin” de denir?

 • Hz. Muhammed Dönemi’ne
 • Dört Halife Dönemi’ne
 • Emeviler Dönemi’ne
 • Abbasiler Dönemi’ne
SORU 3

Hazarlar, Kıpçaklarla miladi 718 yılında birleşerek Kür – Aras boyunda, kimleri bozguna uğratmışlardır?

 • İranlıları
 • Moğolları
 • Abbasileri
 • Emevileri
SORU 4

• Cemel ve Sıffın savaşları yapıldı.
• Müslümanlar arasında bölünmeler oldu.
Yukarıda verilenler, İslam halifelerinden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
SORU 5

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırgızlar
 • Kimekler
 • Karluklar
 • Kumanlar
SORU 6

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindeMısır’da kurulan ilk Türk İslam devletleri birlikte verilmiştir?

 • Tolunoğulları - Akkoyunlular
 • Fatımîler - İhşidoğulları
 • Tolunoğulları - İhşidoğulları
 • Timurlular - Eyyubiler
SORU 7

Gazne Devleti’nin son başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Kaşgar
 • Şiraz
 • Gazne
 • Lahor
SORU 8

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Memluk Devleti ile İlhanlılar arasında yapılmıştır?

 • Ayn-ı Calûd
 • Mercidabık
 • Ridaniye
 • Katvan
SORU 9

Halifelik makamı, aşağıdaki hangi olay sonrasında Bağdat’tan Mısır’a geçmiştir?

 • I. Haçlı Seferi
 • Şii Fatımi Devleti’nin baskısı
 • Hülagü’nün Abbasi Devleti’ne son vermesi
 • Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
SORU 10

Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Türkiye Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Salgurlu Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
SORU 11

Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak kabul edilen Ali Şir Nevaî’nin, Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu ispatlamak amacıyla yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kitabü’l Cebr ve’l- Mukabele
 • Muhakemet’ül Lûgateyn
 • Divan-ı Lügat-it-Türk
 • Şehname
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti’nin özelliklerinden biridir?

 • Gazneliler tarafından yıkılması
 • Anadolu’yu Türk yurdu yapmaları
 • Hakanlarının “Sultan” unvanını taşımaları
 • Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
SORU 13

Aşağıdaki topluluklardan hangisi, Karahanlı Devleti’nin kurucu unsurlarından değildir?

 • Çiğil
 • Kırgız
 • Karluk
 • Yağma
SORU 14

Moğolların, Tebriz - Tahran şehirleri arasında kurdukları kent, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hemedan
 • Sultaniye
 • Herat
 • Rey
SORU 15

Cengiz Han Döneminde Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabar
 • Karluk
 • Kırgız
 • Avar
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da kurulan Türk devletlerinden biridir?

 • Babür Devleti
 • Safevi Devleti
 • Memlûk Devleti
 • Karahanlı Devleti
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesini kullanmamıştır?

 • Moğollar
 • Babürlüler
 • Timurlular
 • Karahanlılar
SORU 18

Hindistan’da kendi adıyla anılacak bir devlet kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cihangir
 • Babür
 • Alemgir
 • Bahadır
SORU 19

Aşağıdaki hangi devlette sosyal yapının kumanda zinciri “Kağan Köbegün - Noyan - Nöker” şeklinde oluşmuştur?

 • Moğollarda
 • Timurlularda
 • Memluklerde
 • Babürlülerde
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisi İngilizler tarafından ortadan kaldırılmıştır?

 • Akkoyunlu Devleti
 • Karakoyunlu Devleti
 • Timur Devleti
 • Babür Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDACCDACCBDBBCADBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Tarih 2 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?