Seçmeli Türk Edebiyatı 7 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Fıkra yazarının kısa, özlü ve etkili yazabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması beklenmez?

 • Geniş bir genel kültüre
 • Değişmeyen, sabit fikirlere
 • Kavrama gücüne
 • Anlatma yeteneğine
SORU 2

Eski Yunan edebiyatında Ksenephon’un Anabasis adlı eseri ___________ türünün ilk örneklerinden sayılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Günlük
 • Fıkra
 • Makale
 • Anı
SORU 3

Bu seyahat, artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış olmakla beraber beni atlıkarıncaya binmiş bir bayram çocuğu gibi eğlendiriyordu. Otoray, son derce munis bir dekor arasında akıp giderken kâh makinistin omuz başından önümüzdeki yola kâh arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp kızaran ovalara bakıyordum.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Anıdan
 • Günlükten
 • Gezi yazısından
 • Makaleden
SORU 4

Deneme türü Türk edebiyatına ________ sonra girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tanzimat’tan
 • Cumhuriyet’ten
 • II. Meşrutiyet’ten
 • Millî Mücadele’den
SORU 5

II. Yeni akımı aşağıdaki toplulukların hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

 • Mavicilere
 • Beş Hececilere
 • Yedi Meşalecilere
 • Garipçilere
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin tiyatrocularından biridir?

 • Cahit Külebi
 • Turan Oflazoğlu
 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
SORU 7

___________; Mahmud ile Yezida, Taziye,Geyikler Lanetler’den oluşan üç lemede seyircinin düş gücünü zorlamış, onu Güneydoğu Anadolu söylencelerinin gizemli karanlığına çıkılan yolculukta varlığın ezeli boyutuyla karşı karşıya getirivermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Refik Erduran
 • Orhan Asena
 • Memet Baydur
 • Murathan Mungan
SORU 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Aziz Nesin’e aittir?

 • Maviydi Bisikletim
 • Yalnızlığın Oyuncakları
 • Bir Şey Yap Met
 • Oyunlarla Yaşayanlar
SORU 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Tarık Buğra, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” adlı eseriyle rüyaya ve bilinçaltına yöneldi.
 • Halide Edip Adıvar, Doğu-Batı sentezini başarıyla yapan ve eserlerinde kadın psikolojisini ön plana çıkaran eserleriyle tanındı.
 • Sabahattin Ali, Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi ve gözlemci bir şekilde yazmıştır.
 • Sosyal konuları işlerken güzellik duygusunu, insan sevgisini bırakmayan yazarlardan biri de Necati Cumalı’dır.
SORU 10

1950’den sonra yeni arayışlara yö nelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi şairler yeni bir akım başlattılar. Anlamda kapalılığın değişik çağrışımlarla imgeci bir şiirin savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürdü.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maviciler
 • Yedi Meşaleciler
 • Beş Hececiler
 • II. Yeniciler
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Garip topluluğunun şiir anlayışına uymaz?

 • Ölçü ve uyak gibi ahenk ögelerinden uzak durmak
 • Süslü ve sanatlı bir söyleyişi önemsemek
 • Sıradan insanları şiire konu edinmek
 • Yaşama sevinci ve günlük yaşamı işlemek
SORU 12

___________; içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Nazım Hikmet
 • Rıfat Ilgaz
 • Necati Cumalı
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir?

 • Muammer Lütfi
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Orhan Seyfi Orhon
SORU 14

Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidi şinin izlenimlerinden oluşan “Han Duvarları” şiiriyle memleketçi şiirin en güzel örneklerinden birini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yusuf Ziya Ortaç
SORU 15

Köyü konu alan edebiyata karşı 1950-1960 arası yazmaya başlamış ___________, ___________, ___________ gibi yazarların eserleriyle yeni bir atılım ortaya çıktı. Yayımlanan eserlerde tedirginlik, yalnızlık gibi temalar egemendi. Bireysel duyarlılıkların işlendiği bueserlerde biçim kaygısı ağır bası yordu.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Ferit Edgü
 • Nezihe Meriç
 • Orhan Kemal
 • Yusuf Atılgan
SORU 16

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosunu ve Devlet Tiyatrosunu yönetip modern Türk tiyatrosunun kurulmasında önemli bir görev üstlenen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refik Erduran
 • Muhsin Ertuğrul
 • Sabahattin Kudret Aksal
 • Haldun Taner
SORU 17

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Gölgeler – Necip Fazıl Kısakürek
 • Harput’ta Bir Amerikalı – Cevat Fehmi Başkut
 • Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer
 • Atlarla Filler – Oktay Rifat
SORU R
SORU 18

• Deneme türünün öncüsü ve kurucusu Fransız yazar Montaigne’dir.
• Deneme türünde ispatlama kaygısı vardır.
• Edebiyatımızda deneme türünün öncüsü Nurullah Ataç’tır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde uygun sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde makale türünün gelişmesinde etkili olan gazetelerden biri değildir?

 • Akşam
 • Ceride-yi Havadis
 • Vakit
 • İrade-yi Milliye
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarına örnektir?

 • Gide Gide
 • Bu Diyar Baştan Başa
 • Anadolu’da
 • Seyir Defteri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCADBDCADBADCCBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Türk Edebiyatı 7 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Türk Edebiyatı 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 7 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Türk Edebiyatı 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Türk Edebiyatı 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Türk Edebiyatı 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Türk Edebiyatı 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 7 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Türk Edebiyatı 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Türk Edebiyatı 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Türk Edebiyatı 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 18 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Türk Edebiyatı 7 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 7 soruları toplamda 11 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 7 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Türk Edebiyatı 7 testinin başarı yüzdesi %47. Sınava katılan 11 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 19.53 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler