Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Fıkra yazarının kısa, özlü ve etkili yazabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması beklenmez?

 • Geniş bir genel kültüre
 • Değişmeyen, sabit fikirlere
 • Kavrama gücüne
 • Anlatma yeteneğine
Soru 2

Eski Yunan edebiyatında Ksenephon’un Anabasis adlı eseri ___________ türünün ilk örneklerinden sayılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Günlük
 • Fıkra
 • Makale
 • Anı
Soru 3

Bu seyahat, artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış olmakla beraber beni atlıkarıncaya binmiş bir bayram çocuğu gibi eğlendiriyordu. Otoray, son derce munis bir dekor arasında akıp giderken kâh makinistin omuz başından önümüzdeki yola kâh arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp kızaran ovalara bakıyordum.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Anıdan
 • Günlükten
 • Gezi yazısından
 • Makaleden
Soru 4

Deneme türü Türk edebiyatına ________ sonra girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tanzimat’tan
 • Cumhuriyet’ten
 • II. Meşrutiyet’ten
 • Millî Mücadele’den
Soru 5

II. Yeni akımı aşağıdaki toplulukların hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

 • Mavicilere
 • Beş Hececilere
 • Yedi Meşalecilere
 • Garipçilere
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin tiyatrocularından biridir?

 • Cahit Külebi
 • Turan Oflazoğlu
 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
Soru 7

___________; Mahmud ile Yezida, Taziye,Geyikler Lanetler’den oluşan üç lemede seyircinin düş gücünü zorlamış, onu Güneydoğu Anadolu söylencelerinin gizemli karanlığına çıkılan yolculukta varlığın ezeli boyutuyla karşı karşıya getirivermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Refik Erduran
 • Orhan Asena
 • Memet Baydur
 • Murathan Mungan
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Aziz Nesin’e aittir?

 • Maviydi Bisikletim
 • Yalnızlığın Oyuncakları
 • Bir Şey Yap Met
 • Oyunlarla Yaşayanlar
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Tarık Buğra, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” adlı eseriyle rüyaya ve bilinçaltına yöneldi.
 • Halide Edip Adıvar, Doğu-Batı sentezini başarıyla yapan ve eserlerinde kadın psikolojisini ön plana çıkaran eserleriyle tanındı.
 • Sabahattin Ali, Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi ve gözlemci bir şekilde yazmıştır.
 • Sosyal konuları işlerken güzellik duygusunu, insan sevgisini bırakmayan yazarlardan biri de Necati Cumalı’dır.
Soru 10

1950’den sonra yeni arayışlara yö nelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi şairler yeni bir akım başlattılar. Anlamda kapalılığın değişik çağrışımlarla imgeci bir şiirin savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürdü.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maviciler
 • Yedi Meşaleciler
 • Beş Hececiler
 • II. Yeniciler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Garip topluluğunun şiir anlayışına uymaz?

 • Ölçü ve uyak gibi ahenk ögelerinden uzak durmak
 • Süslü ve sanatlı bir söyleyişi önemsemek
 • Sıradan insanları şiire konu edinmek
 • Yaşama sevinci ve günlük yaşamı işlemek
Soru 12

___________; içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Nazım Hikmet
 • Rıfat Ilgaz
 • Necati Cumalı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir?

 • Muammer Lütfi
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Orhan Seyfi Orhon
REKLAM
Soru 14

Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidi şinin izlenimlerinden oluşan “Han Duvarları” şiiriyle memleketçi şiirin en güzel örneklerinden birini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yusuf Ziya Ortaç
Soru 15

Köyü konu alan edebiyata karşı 1950-1960 arası yazmaya başlamış ___________, ___________, ___________ gibi yazarların eserleriyle yeni bir atılım ortaya çıktı. Yayımlanan eserlerde tedirginlik, yalnızlık gibi temalar egemendi. Bireysel duyarlılıkların işlendiği bueserlerde biçim kaygısı ağır bası yordu.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Ferit Edgü
 • Nezihe Meriç
 • Orhan Kemal
 • Yusuf Atılgan
Soru 16

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosunu ve Devlet Tiyatrosunu yönetip modern Türk tiyatrosunun kurulmasında önemli bir görev üstlenen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refik Erduran
 • Muhsin Ertuğrul
 • Sabahattin Kudret Aksal
 • Haldun Taner
Soru 17

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Gölgeler – Necip Fazıl Kısakürek
 • Harput’ta Bir Amerikalı – Cevat Fehmi Başkut
 • Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer
 • Atlarla Filler – Oktay Rifat
Soru 18

• Deneme türünün öncüsü ve kurucusu Fransız yazar Montaigne’dir.
• Deneme türünde ispatlama kaygısı vardır.
• Edebiyatımızda deneme türünün öncüsü Nurullah Ataç’tır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde uygun sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde makale türünün gelişmesinde etkili olan gazetelerden biri değildir?

 • Akşam
 • Ceride-yi Havadis
 • Vakit
 • İrade-yi Milliye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarına örnektir?

 • Gide Gide
 • Bu Diyar Baştan Başa
 • Anadolu’da
 • Seyir Defteri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCADBDCADBADCCBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler