Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şiirde bazı sözcüklerin, diğerlerineoranla daha baskın okunmasına _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ölçü
 • Uyak
 • Vurgu
 • Yapı
Soru 2

Bütün ayrılıklardan ayrı
Korkulardan azade
Meleklerle el ele
Yağmur yağarcasına gel
Saçlarını çözercesine gel

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pişmanlık
 • Yalnızlık
 • Korku
 • Özlem
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisi farklı bir geleneğe bağlı olarak oluşturulmuştur?

 • Güney yıldızlarının gölgesi Mermer duvaklı göğün atlasında Bir şahmeran masalı dinler gibi Kendi efsanesine dönük kasaba
 • Ben nasıl şairim ayıp Kırk yıldır geçmemişim buradan Kim bilir kimler geldi, kimler kayıp Öğrensem anlamı yok sonradan
 • Esrârını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
 • Ben başkasının sokağı olsaydım Eski bir şehre giderdim önce Evlerin çocuklarla bir büyüdüğü O sokakta kendime kardeş arardım
Soru 4

Toplum hayatını anlatmak, mahallî bir edebiyat yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini, olayları, konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıkları ile eserlerine yansıttı. Şiirlerinde İslami duyarlılığı ile millî kaygılarını birleştirdi.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Orhan Veli Kanık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi sanatçılar arasında yer almaz?

 • Oktay Rifat
 • Arif Damar
 • Enver Gökçe
 • Cahit Irgat
REKLAM
Soru 6

Anadolu’ya var gücüyle açılan ilk şairimizdir. Yaşlı yollar, ağır giden kervanlar, garip çizgilerle dolu han duvarları, çoban çeşmeleri, efeler, memleketimiz gibi inleyen kağnılar, tükenmez yollarda sabırlı arabacılar ilk önce onun şiirlerinde görülen yeni temalar ve kavramlardır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet
 • Melih Cevdet Anday
 • Edip Cansever
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 7

• Çoban Çeşmesi
• Bingöl Çobanları
• Olvido
Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kemalettin Kamu
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Cemal Süreya
Soru 8

Şiirlerinde aşk ve hüzün duyguları öne çıkan şairlerdendir. Hece şiirlerinin duyarlılığını sürdürürken yeni şiirin biçim olanaklarını da kullandı. Şiirlerinde yalın bir dil ve kendine özgü bir söyleşiye ulaştı. “Yeşil Çağ” şiir kitapları arasındadır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • İlhan Geçer
 • Edip Cansever
Soru 9

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kendi Gök Kubbemiz - Yahya Kemal Beyatlı
 • Dar Çağ - Behçet Necatigil
 • Divan - Asaf Halet Çelebi
 • Sokak Prensesi - Haydar Ergülen
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni sanatçıları arasında yer almaz?

 • İlhan Berk
 • Edip Cansever
 • Ece Ayhan
 • Kemalettin Kamu
Soru 11

Toplumcu şiirde, İkinci Yeni şiirinde fazlaca işlenen bunalım, yalnızlık ve sıkıntının yerini ___________, ___________, ___________ gibi temalar almıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Ümit
 • geleceğe inanç
 • zorluklara direnme
 • Kaybetme korkusu
Soru 12

Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, asıl olan üründür, anlayışının egemen olduğu bir dönemdir ___________. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Bu dönem şiiri bir iç hesaplaşmayı da beraberinde getirir. İmgenin içeriği daha saydam bir hâle gelir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • II. Yeni şiiri
 • 1980 sonrası şiiri
 • Garip şiiri
 • Öz şiir anlayışı
Soru 13

O yârin açılmış gülü goncedir
Boyu fidan beli gayet incedir
Mutabık fakirce hemen bencedir
İpek poşulumun güneş başlımın

Bu dizelerin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güzelleme
 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Ağıt
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özellikleri arasında sayılamaz?

 • Günlük konuşma dilinin kullanılması
 • Nazım biriminin dörtlük olması
 • Hece ölçüsünün tercih edilmesi
 • Farklı imgelere ve yapı özelliklerine yer verilmesi
Soru 15

Aşağıdaki türlerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Masal
Soru 16

Anadolucu şiir anlayışına ilk tepki aşağıdaki grupların hangisinden gelmiştir?

 • II. Yeni
 • Yedi Meşaleciler
 • Beş Hececiler
 • Garipçiler
Soru 17

Millî Edebiyat akımının en tipik sürdürücüleridir. Halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmışlardır.
Bu parçanında sözü edilen şiir topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garipçiler
 • Yedi Meşaleciler
 • II. Yeni
 • Beş Hececiler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâyesi için söylenemez?

 • Teknik yönden başarısız eserler verilmiştir.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Gerçekçiliğe önem verilmiştir.
 • Konu sınırlandırılması ortadan kalkmıştır.
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi toplumcu gerçekçi yazarlardan değildir?

 • Samim Kocagöz
 • Abdülhak Şinasi Hisar
 • Orhan Kemal
 • Kemal Bilbaşar
Soru 20

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler grubunda yer alır?

 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Ceyhun Atuf Kansu
 • Asaf Halet Çelebi
 • Yusuf Ziya Ortaç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCBADDCCDDBADCBDABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler