GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in (sav.) yaşamında kardeşleştirme diye bilinen muahathangi ortak değere göre oluş turulmuştur?

 • A) Din birliği
 • B) Kabile birliği
 • C) Kan kardeşliği
 • D) Akraba yakınlığı
SORU 2

Mescid-i Nebevi’nin inşa edilmesinin öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sağlık hizmetinin verilmesi
 • B) Devlet işlerinin görüşülmesi
 • C) Hz. Peygamber’in dini tebliğ etmesi
 • D) Beş vakit namaz ve Cuma namazlarının kılınması
SORU 3

Suffe ehlinden kendilerini Kur’an öğrenimine vakfetmiş yetmiş kişiye ___________ adı verilmiştir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • A) Ensâr
 • B) Kurra
 • C) Ashab
 • D) Muhâcir
SORU 4

• Şehrin savunmasını sağlamak
• Müslümanların güvenliğini sağlamak
• Toplumsal huzuru sağlamak
Bu nedenler aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturmuştur?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) Mekke’nin fethi
 • D) Veda Haccı
SORU 5

Kıblenin değişmesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • A) 610
 • B) 622
 • C) 624
 • D) 630
SORU 6

İslam dini aşağıdaki durumların hangisinde savaş yapmayı meşru görmez?

 • A) Hainlik yapanları cezalandırmak
 • B) İslam davetini güvence altına almak
 • C) Yurdu düşman saldırılarından korumak
 • D) Daha önceki savaşların intikamını almak
SORU 7

“Ya Rabb’i işte Kureyş! Kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ya Rabb’i! Peygamberlere yardım sözünü, bana da zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum. Allah’ım! Eğer sen bir avuç Müslüman’ı helak edersen sana ibadet eden bulunmayacaktır.”
Hz. Peygamber bu duayı hangi savaşın öncesinde yapmıştır?

 • A) Hendek Savaşı
 • B) Bedir Savaşı
 • C) Uhud Savaşı
 • D) Mekke’nin fethi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.
 • B) Hz. Hamza şehit oldu.
 • C) Mekkeli müşriklerin her türlü saldırganlıkları sona erdi.
 • D) Medineli Müslümanlar kısa süreli güvenlik tehlikesi atlattı.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Hendek Savaşı’nda yenilmesinin sebeplerden birisi değildir?

 • A) Hac mevsiminin yaklaşması
 • B) Yiyecek stoklarının azalması
 • C) Yahudilerle ittifaklarının bozulması
 • D) Sayılarının Müslümanlardan daha az olması
SORU 10

Hudeybiye Antlaşması’nın yapılmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Peygamber’in umre yapmaya karar vermesi
 • B) Müşriklerin Müslümanlara teslim olmaları
 • C) Medinelilerin ticaret yapmak istemeleri
 • D) Mekke’nin fethedilmek istenmesi
SORU 11

Hz. Peygamber’in Hayber üzerine yürümeden önce aşağıdaki sahabelerden hangisini barış teklifi için elçi olarak göndermiştir?

 • A) Musab bin Umeyr
 • B) Hz. Osman
 • C) III – I – V – II – IV
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Tebük seferinin Gazvetü’l-Usre (Zorluk gazası) diye adlandırılmasının sebeplerinden biri değildir?

 • A) Gidilecek yerin uzak olması
 • B) Mevsimin aşırı sıcak olması
 • C) Hasat mevsiminin gelmiş olması
 • D) Müslümanların kıtlık içinde olması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçları arasında yer almaz?

 • A) Mekke ve Kâbe Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir.
 • B) Hudeybiye Antlaşması taraflar arasında yenilenmiştir.
 • C) Kureyşliler tehdit olmaktan tamamen çıkmıştır.
 • D) Ebu Süfyan dâhil Mekkelilerin çoğu Müslüman olmuştur.
SORU 14

“ Dediler ki: ‘Bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor! Bari yanında bir melek olsaydı da insanlara uyarıda bulunsaydı! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürü nünden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ Zalimler, (inananlara): ‘Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.’ dediler.”
(Furkan suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayet Mekkeli müşriklerce Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönünü kabullenemediklerine işaret etmektedir?

 • A) Bir insan olması
 • B) Vahiyleri tebliğ etmesi
 • C) Haşimoğullarına mensup olması
 • D) Yatık Emine
SORU 15

Hz. Peygamber’in her tür ayrımcılığa son vermesi onun hangi özelli ğini göstermektedir?

 • A) Kararlı olması
 • B) Ümmi olması
 • C) Sabırlı olması
 • D) Adaletli olması
SORU 16

“O arzusuna göre konuşmaz. O (bildirilenler) vahyedilenden başkası değildir.”
(Necm suresi 3-4. ayetler)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Hz. Muhammed (sav.) peygamberlerin sonuncusudur.
 • B) Kur’an-ı Kerim parça parça indirilmiştir.
 • C) Hz. Peygamber vahye ekleme çıkarma yapmamıştır.
 • D) Hz. Peygamber’in aldığı ilk vahiyler tevhidle ilgilidir.
SORU 17

“...Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamber’in ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”
( Ahzap suresi, 33. ayet)
Bu ayetteki “ev halkı” kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

 • A) Ehl-i Beyt
 • B) Ashabı Suffe
 • C) Ashabı Kiram
 • D) A’li İmran
SORU 18

• Mekkeli müşriklerin değerli eşyalarını Hz. Peygamber’e emanet etmeleri
• Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesi
• Kâbe’nin tamiri esnasında çıkan anlaşmazlıkta onun hakem olması
Bu verilenler Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özelliğine örnek teşkil etmektedir?

 • A) Cesareti
 • B) Cömertliği
 • C) Güvenilirliği
 • D) Alçakgönüllüğü
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) konuşmasındaki üslubunda dikkat ettiği davranışlardan birisi değildir?

 • A) Az ve öz konuşması
 • B) Konuşmasını tekdüze yapması
 • C) Önemli konuları tekrar etmesi
 • D) Kişilerin seviyesini dikkate alması
SORU 20

Aşağıdaki savaşların tarihi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Bedir -- > Uhud -- > Hendek

 • A) 621 - - > 624 -- > 625
 • B) 625 -- > 626 -- > 627
 • C) 624 -- > 625 -- > 627
 • D) 620 -- > 621 -- > 623
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBACDBCDACDBADCACBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?