Tarih 3 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Anadolu’da, önce Türkiye Selçuklu Devleti’ni, daha sonra da Osmanlı Devleti’ni kuran Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz
 • Kuman
 • Kıpçak
 • Moğol
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvandır?

 • Tekfur
 • Despot
 • Voyvoda
 • Şövalye
SORU 3

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesine neden olan siyasi olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murat’ın bir Sırplı tarafından şehit edilmesi
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması
 • Kösedağ Savaşı
 • Ankara Savaşı
SORU 4

İslam halifesi Yıldırım Bayezit’e, aşağıdaki hangi başarısından dolayı “Sultanıiklimirum” unvanını vermiştir?

 • Niğbolu Savaşı’nı kazanması
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olması
 • Büyük ölçüde Anadolu Türk birliğini sağlaması
 • İstanbul’u fethetmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırması
SORU 5

I. Taht kavgalarını önlemek
II. Yönetim deneyimi kazanmak
III. Ülkeyi ve halkı yakından tanımak
Verilenlerden hangileri, Osmanlı şehzadelerinin sancaklara gönderilme nedenleri arasında yoktur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU R
SORU 6

“Osmanlılarda esnafa, zanaatlarını uygulayabilmeleri için verilen bir tür ayrıcalıktır.” şeklinde tanımlayabileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dirlik
 • Gedik
 • Çıkma
 • Risale
SORU 7

I. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
II. Hz. Muhammed’in İstanbul’u fetheden komutanı ve askerleri övmesi
III. Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi
İstanbul’un fethinin yukarıdaki nedenlerinin “dinî”, “siyasi” ve “ekonomik” olarak sınıflandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? Dinî -- > Siyasi -- > Ekonomik

 • I -- > II -- > III
 • III -- > II -- > I
 • II -- > I -- > III
 • II -- > III -- > I
SORU 8

Amasra’daki Ceneviz egemenliğine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Murat
 • II. Mehmet
 • II. Bayezıt
 • I. Süleyman
SORU 9

Osmanlı yönetici sınıfının “Seyfiye”, “İlmiye” ve “Kalemiye” adıyla bölümlere ayrılmasında esas alınan öge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinî inanç
 • Etnik köken
 • Gelir durumları
 • Görevlerin niteliği
SORU 10

Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Kütahya
 • Manisa
 • Kayseri
 • Konya
SORU 11

Aşağıdaki gelişmelerden hangisini, “Coğrafi keşifleri hızlandırmıştır.” iddiasında öncelikli olarak kullanamayız?

 • Coğrafya bilgisinin gelişmesini
 • Gemicilik sanatının ilerlemesini
 • Modern matbaanın kullanılmasını
 • Pusulanın daha hassas hâle getirilmesini
SORU 12

XVI. yüzyıl Avrupasında doğan ve gelişen hümanizm akımı, aşağıdakilerden hangisine karşıdır?

 • Ticari faaliyetlere
 • Evrensel değerlere
 • Bilimsel çalışmalara
 • Skolastik düşünceye
SORU 13

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde ülkede bozulan düzeni, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi, kuvvete başvurarak yeniden kurmaya çalışmıştır?

 • III. Murat
 • IV. Murat
 • II. Osman
 • I. Süleyman
SORU 14

• Nasuh Paşa Antlaşması
• Amasya Antlaşması
• Serav Antlaşması
Verilen antlaşmaların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran ile imzalanmış olmaları
 • Haçlı Seferleri’ni bitirmeleri
 • Osmanlı’nın batı sınırını belirlemeleri
 • Kuruluş Dönemi siyasi olayları olmaları
SORU 15

Aşağıdaki görevlilerden hangisi, Osmanlı toprak yönetimiyle ilişkilendirilebilir?

 • Vakanüvis
 • Sipahi
 • Serasker
 • Levent
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının özelliklerinden değildir?

 • Yargılama yaparlar.
 • Arapça bilirler.
 • Müslümandırlar.
 • Askerî eğitim alırlar.
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin en önemli sorununun gelir – gider dengesizliği olduğunu düşünerek ilk kez bütçe çalışması yapan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • Köprülü Mehmet Paşa
 • Tarhuncu Ahmet Paşa
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı – Rus antlaşmasıdır?

 • Bucaş Antlaşması
 • Çehrin Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Zitvatorok Antlaşması
SORU 19

“Akçe” adı verilen ilk Osmanlı parası, aşağıdaki hangi padişah döneminde basılmıştır?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Bayezit
 • I. Murat
SORU 20

Aşağıdaki İstanbul camilerinden hangisi Avrupalılarca “Mavi Cami” olarak adlandırılmaktadır?

 • Dolmabahçe Camisi
 • Süleymaniye Camisi
 • Sultan Ahmet Camisi
 • Mihrişah Valide Sultan Camisi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDAABCBDACDBABDDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Tarih 3 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Tarih 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 3 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 3 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 3 soruları toplamda 28 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 3 testinin başarı yüzdesi %55. Sınava katılan 28 öğrenci arasından sadece 16 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 6.51 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?