Temel Dini Bilgiler 1 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Akıl sahibi insanları özgür iradeleriile dünyada iyiye, doğruya ve gü zele; ahirette ise ebedi mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi kanunlar bütünüdür.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • İman
 • Ahlâk
 • İbadet
SORU 2

Çok tanrıcılık anlamına gelir. İlkel kabilelerde görülen bir inançtır. Bu tanrılar arasında belli bir görev taksimatı vardır. Şintoizm, Hinduizm ve Zerdüştlük bu inanca sahip dinlerdendir.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agnostizm
 • Monoteizm
 • Politeizm
 • Gnostizm
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bireye sağladığı faydalardan biri değildir?

 • İnsanın kendisine olan güvenini artırır.
 • İnsan ruhunun isteklerine cevap verir.
 • İnsanın dünyaya olan düşkünlük ve bağlılığını artırır.
 • İnsanın yeryüzündeki anlam arayışına karşılık verir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Asya dinleri arasında yer alır?

 • Sihizm
 • Budizm
 • Caynizm
 • Şintoizm
SORU 5

Yahudi kaynaklarına göre İsrailoğullarının tarihi hangi peygamberle başlar?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Âdem
 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
SORU R
SORU 6

I. Hinduizm
II. Taoizm
III. İsevilik
IV. Musevilik Verilenlerden hangileri ilahi olmayan dinlerdendir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir?

 • Bütün insanlara gönderilmiş evrensel bir dindir.
 • Günümüze kadar gelen ve bozulmayan son dindir.
 • İslam’a göre önce inanmak sonra araştırmak gerekir.
 • İslam, bütün peygamberlere gönderilen ilahi mesajların adıdır.
SORU 8

Aşağıdaki tarihlere ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 571-Hz. Peygamber’in doğumu
 • 610-Hz. Peygamber’in ilk evliliği
 • 622-Mekke’den Medine’ye hicret
 • 632-Hz. Muhammed’in vefat ettiği yıl
SORU 9

Kelimeitevhid’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rahman ve rahim olan Allah yü cedir.
 • Allah vardır ve her şeye kadirdir.
 • Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
 • Allah’tan başka ilah yoktur.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi iman esaslarından biri değildir?

 • Allah’a iman
 • Ahiret gününe iman
 • Peygamberlere iman
 • Akla iman
SORU 11

Allah’ın var olmak için başka bir varlığa ihtiyacının olmadığını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıdem
 • Vahdaniyet
 • Kıyam bi nefsihi
 • Muhalefetün lil havadis
SORU 12

Allah’ın dilediğini yoktan yaratması anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kudret
 • Tekvin
 • Hayat
 • Kelam
SORU 13

“Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir.”
(Bakara suresi, 77. ayet)
Bu ayet Allah’ın subuti sıfatlarından hangisini ifade etmektedir?

 • Basar
 • İlim
 • İrade
 • Semi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

 • Ölümsüz olmaları
 • Hızlı hareket etmeleri
 • Çeşitli suretlere girmeleri
 • Fizik ötesi varlıklar olmaları
SORU 15

İnsanları bela ve musibetlerden koruyan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kiramen-Kâtibin melekleri
 • Hafaza Melekleri
 • Münker-Nekir melekleri
 • Rıdvan melekleri
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradenin bir sonucudur?

 • Yerçekimi kanunu
 • Güneş’in doğudan doğması
 • Kişinin iyi veya kötüyü tercih etmesi
 • Kişinin hangi aileden dünyaya geleceği
SORU 17

I. Kader, Allah’ın ezeli ilmidir.
II. Kaza, Allah’ın olacak olan şeyleri önceden planlamasıdır.
III. İnsan yaptıklarından iradesi oranında sorumludur.
IV. İnsanın başına gelen her şey onun kaderidir.
Numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde abdest almak farzdır?

 • Dua etmek
 • Namaz kılmak
 • Kabir ziyareti yapmak
 • Ezberden Kur’an okumak
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?

 • Başlama tekbiri
 • Kıraat
 • Kıyam
 • Niyet
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 • Sa’y yapmak
 • İhrama girmek
 • Kâbe’yi tavaf etmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCDAACBDDCBBABCBBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 16 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler