Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Akıl sahibi insanları özgür iradeleriile dünyada iyiye, doğruya ve gü zele; ahirette ise ebedi mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi kanunlar bütünüdür.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • İman
 • Ahlâk
 • İbadet
Soru 2

Çok tanrıcılık anlamına gelir. İlkel kabilelerde görülen bir inançtır. Bu tanrılar arasında belli bir görev taksimatı vardır. Şintoizm, Hinduizm ve Zerdüştlük bu inanca sahip dinlerdendir.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agnostizm
 • Monoteizm
 • Politeizm
 • Gnostizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bireye sağladığı faydalardan biri değildir?

 • İnsanın kendisine olan güvenini artırır.
 • İnsan ruhunun isteklerine cevap verir.
 • İnsanın dünyaya olan düşkünlük ve bağlılığını artırır.
 • İnsanın yeryüzündeki anlam arayışına karşılık verir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Asya dinleri arasında yer alır?

 • Sihizm
 • Budizm
 • Caynizm
 • Şintoizm
Soru 5

Yahudi kaynaklarına göre İsrailoğullarının tarihi hangi peygamberle başlar?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Âdem
 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
REKLAM
Soru 6

I. Hinduizm
II. Taoizm
III. İsevilik
IV. Musevilik Verilenlerden hangileri ilahi olmayan dinlerdendir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir?

 • Bütün insanlara gönderilmiş evrensel bir dindir.
 • Günümüze kadar gelen ve bozulmayan son dindir.
 • İslam’a göre önce inanmak sonra araştırmak gerekir.
 • İslam, bütün peygamberlere gönderilen ilahi mesajların adıdır.
Soru 8

Aşağıdaki tarihlere ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 571-Hz. Peygamber’in doğumu
 • 610-Hz. Peygamber’in ilk evliliği
 • 622-Mekke’den Medine’ye hicret
 • 632-Hz. Muhammed’in vefat ettiği yıl
Soru 9

Kelimeitevhid’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rahman ve rahim olan Allah yü cedir.
 • Allah vardır ve her şeye kadirdir.
 • Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
 • Allah’tan başka ilah yoktur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iman esaslarından biri değildir?

 • Allah’a iman
 • Ahiret gününe iman
 • Peygamberlere iman
 • Akla iman
Soru 11

Allah’ın var olmak için başka bir varlığa ihtiyacının olmadığını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıdem
 • Vahdaniyet
 • Kıyam bi nefsihi
 • Muhalefetün lil havadis
Soru 12

Allah’ın dilediğini yoktan yaratması anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kudret
 • Tekvin
 • Hayat
 • Kelam
Soru 13

“Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir.”
(Bakara suresi, 77. ayet)
Bu ayet Allah’ın subuti sıfatlarından hangisini ifade etmektedir?

 • Basar
 • İlim
 • İrade
 • Semi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

 • Ölümsüz olmaları
 • Hızlı hareket etmeleri
 • Çeşitli suretlere girmeleri
 • Fizik ötesi varlıklar olmaları
Soru 15

İnsanları bela ve musibetlerden koruyan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kiramen-Kâtibin melekleri
 • Hafaza Melekleri
 • Münker-Nekir melekleri
 • Rıdvan melekleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradenin bir sonucudur?

 • Yerçekimi kanunu
 • Güneş’in doğudan doğması
 • Kişinin iyi veya kötüyü tercih etmesi
 • Kişinin hangi aileden dünyaya geleceği
Soru 17

I. Kader, Allah’ın ezeli ilmidir.
II. Kaza, Allah’ın olacak olan şeyleri önceden planlamasıdır.
III. İnsan yaptıklarından iradesi oranında sorumludur.
IV. İnsanın başına gelen her şey onun kaderidir.
Numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 18

Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde abdest almak farzdır?

 • Dua etmek
 • Namaz kılmak
 • Kabir ziyareti yapmak
 • Ezberden Kur’an okumak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?

 • Başlama tekbiri
 • Kıraat
 • Kıyam
 • Niyet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 • Sa’y yapmak
 • İhrama girmek
 • Kâbe’yi tavaf etmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCDAACBDDCBBABCBBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?