Temel Dini Bilgiler 2 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, telkin, işaret etme gibi anlamlara gelir. Cebrail (as.)’ın peygamberlere getirdiği ilahi bilginin adıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Vahiy
 • Telkin
 • Kelam
SORU 2

Aşağıda verilen peygamber – sahife eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Âdem- 10 sahife
 • Hz. Şit- 50 sahife
 • Hz. İdris- 20 sahife
 • Hz. İbrahim- 10 sahife
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in bozulmadan günümüze kadar gelme nedenlerinden biri değildir?

 • Sahabiler tarafından ezberlenmesi
 • Kur’an’ın bir benzerinin ortaya konulamamış olması
 • İnen ayetlerin Hz. Peygamber tarafından yazdırılması
 • Allah’ın Kur’an-ı koruyacağını vahiyle bildirmiş olması
SORU 4

Kur’an-ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kur’an’ın her otuz sayfasına bir cüz denilir.
 • Sadece Tevbe suresinin başında besmele yoktur.
 • En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser suresidir.
 • Kur’an’ın her beş sayfadan oluşan bölümüne hizb denir.
SORU 5

Aşağıda eşleştirilen kavramlardan hangisi diğerlerine göre farklıdır?

 • Tecvit - Tertil
 • Aşir - Mukabele
 • Sünnet - Hadis
 • Tefsir - Meal
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın eğitici özelliklerinden biri değildir?

 • İyiye yönlendirir.
 • Öğrenmeyi teşvik eder.
 • Aklı kullanmayı öğütler.
 • Güzel yazmayı öğretir.
SORU 7

“...Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz.”
(İsra suresi, 15. ayet)
“Hiçbir ümmet yoktur ki, onların içinden bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmemiş olsun.”
(Fatır suresi, 2 4. ayet)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.
 • Peygamberler dine davet için gönderilmişlerdir.
 • Herkes kendi yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.
 • İnsanlar bilgilendirilmeden hesaba çekilmeyeceklerdir.
SORU 8

Allah peygamberlerin bazılarını yeni bir şeriat ve kitapla göndermiştir. Bu peygamberlere resul denilir. Kendisinden önce gelen resulün şeriatını uygulamakla görevli peygamberlere de nebi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece nebi olan peygamberlerdendir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Davut
 • Hz. Musa
 • Hz. Yusuf
SORU 9

“..sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol!...”
(Hûd suresi, 112. ayet)
Bu ayet peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine işaret etmektedir?

 • Sıdk
 • Emanet
 • Fetanet
 • İsmet
SORU 10

Hudeybiye Barış Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi yanlış yazılmıştır?

 • Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapabilecekler.
 • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler gelecek yıl umre yapacaklar.
 • Müslümanlar müşriklerle on yıl savaşmayacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar.
 • Mekke’den biri Müslüman olarak Medine’ye sığındığı zaman iade edilmeyecek fakat Medine’den Mekke’ye sığınanlar iade edilecekler.
SORU 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin Kur’an’dan sonra ikinci kaynak olmasına en fazla örnek teşkil eder?

 • “Allah’a ve Peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız.” (Âl-i İmrân suresi, 132. ayet)
 • “Peygamber ve müminler Rablerinden indirilene iman ettiler…” (Bakara suresi, 285. ayet)
 • “… Ben de sizin gibi bir insanım. Bana tanrınızın tek tanrı olduğu vahyedilmiştir…” (Fussilet suresi, 6. ayet)
 • “Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol, dünyadan da nasibini unutma!..’’ (Kasas suresi, 77.ayet)
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam Bilimleri’ndendir?

 • Dinler Tarihi
 • Fıkıh
 • Sanat Tarihi
 • Felsefe
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?

 • İslam dininin inanç esaslarını kavratmak
 • İnsana özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu öğretmek
 • Olaylara Kur’an çerçevesinden bakma alışkanlığı kazandırmak
 • Fâni olandan yüz çevirip, baki olana bağlanmanın önemini kavratmak
SORU 14

Aşağıdaki hadislerden hangisi çevre bilinci ile ilgili değildir?

 • Kim bir ağaç keserse onun yerine mutlaka bir ağaç diksin.
 • Sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi, sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.
 • Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı var ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin.
 • Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman bilginlerin tıp alanında yazmış oldukları eserlerden biri değildir?

 • el- Hâvi
 • Kitabu’t - Tasrîf
 • el- Kanûn fi’t- Tıp
 • Kitabu’l – Cevahir
SORU 16

Matematikte cebir konularını ele alan ve sıfırı ilk keşfeden İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn Sina
 • Ali Kuşçu
 • Harezmî
 • İbn Batuta
SORU 17

“...Hıra mağarasından yükselen ses.. İnsanlara, en temiz, en doğru dini talim ediyordu.”
(Dr. Morris) < br>İslam dini hakkındaki bu söz aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Hıra Mağarası’nda gelen vahyin gerçek olduğunu
 • Diğer dinlerin de İslam ile benzer hükümler içerdiğini
 • Hz. Muhammed (sav.)’in son peygamber olduğunu
 • Kur’an-ı Kerim’in kutsal kitapların sonuncusu olduğunu
SORU R
SORU 18

Temel ahlak ilkeleri düşünüldüğünde aşağıdaki beyitlerden hangisi diğerlerinden farklı bir konuyla ilgilidir?

 • Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek Sözüm odun gibi olsun doğru olsun tek
 • Bir damla gözyaşı, bin bir günahı yıkar Oturmuş nazlı aşık Kabe’ye aşkla bakar
 • Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah
SORU 19

İnsanın başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunması ve en ufak bir olayı tam araştırmadan birilerini suçlamasıdır.
İslam ahlakına aykırı olan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilir?

 • Hile ve dolandırıcılık
 • Kibir ve haset
 • Kötü zanda bulunmak
 • Başkasının özel hayatını araştırmak
SORU 20

“Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.”
(Ra’d suresi, 25. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Bozgunculuk çıkaranlar, Allah’ın rahmetinden mahrum kalacaklardır.
 • Toplumun huzurunu bozanları kötü bir son beklemektedir.
 • İslam akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik eder.
 • Namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBACDCDADABDBDCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %25. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler