Trafik ve İlk Yardım 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekle göre kaç numaralı taşıtlar tek yönlü kara yolu üzerinde bulunmaktadır?

 • 1 ve 3
 • 1 ve 4
 • 2 ve 3
 • 2 ve 4
Soru 2

Sürücülerin kara yollarında aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • İniş eğimli yolda vitesi boşa alması
 • Otoyola girişte hemen sol şeride geçmesi
 • Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmesi
 • Daralan yol kesimlerinde aksinebir işaret yoksa çıkan yüklü araç lara yol vermesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, insan unsurundan kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir?

 • Aracın arıza yapması
 • Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 • Sorumsuzca hareketlerde bulunulması
 • Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Soru 4

I. Sürekli sol şeridi kullanmak
II. Hoşgörülü davranışlarda bulunmak
III. Trafik yoğunluğunda emniyet şeridini kullanmak
Yukarıdakilerden hangileri, trafik düzen ve güvenliği için tehdit oluşturur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, çevrekirliliğini önlemeye yönelik çalış malardan biri değildir?

 • Toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • Egzoz emisyon ölçümünün yaptırılması
 • Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
 • Araca orijinal olmayan yedek par çaların taktırılması
REKLAM
Soru 6

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, girişi olmayan yol anlamındadır?

Soru 8

Şekildeki karayolunda, yatay olarak verilen trafik işaretlemesi aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kavşağa 50 metre kaldığını
 • Azami hızın 50 km/saat olduğunu
 • 50 metre sonra ışıklı trafik işaretinin olduğunu
 • Öndeki aracın 50 metre mesafe ile takip edilmesi gerektiğini
Soru 9

Sürücünün aşağıdaki davranışlardanhangisini yapması sürüş gü venliğini tehlikeye düşürür?

 • Mola vermeden uzun süreli araç kullanması
 • Yolculuk öncesi araç bakımlarını yaptırması
 • Sürüş sırasında emniyet kemerini bağlaması
 • Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanması
Soru 10

I. Yaya alt ve üst geçitlerini
II. Trafik ışıklarının bulunduğu yerleri
III. Trafik akışının yoğun olduğu yerleri
Yayalar karşıdan karşıya geçerken yukarıda belirtilen yerlerden hangisini kullanırsa kaza riskini en aza indirmiş olur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

I. Otomobil
II. Kamyonet
III. Her çeşit arazi taşıtı
IV. Ayakta yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin bütün koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

 • I ve II
 • III ve IV.
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, öndeki araç geçilirken uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 • İlerisinin görüşe açık ve boş olması
 • Sol dönüş lambası ile işaret verilmesi
 • Öndeki aracın sağından veya banket kullanılarak geçilmesi
 • Başka bir sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması
Soru 13

Sürücülerin kara yollarında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik şartlarına uydurmaları
 • Kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmaları
 • Öndeki araçla aralarında güvenli bir mesafe bırakmaları
 • Gereksiz ve ani yavaşlamalar yapmaları
REKLAM
Soru 14

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilkgeçiş hakkını hangisi kullanmalı dır?

 • Yaya
 • Traktör
 • Otomobil
 • Motosiklet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, sürücü nün durmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

 • Kırmızı ışığın yanması
 • Yolun trafiğe kapanması
 • Trafik görevlisinin dur işareti vermesi
 • Öndeki araç sürücüsünün hızını azaltması
Soru 16

Yaya yolu bulunmayan yollarda geceleyin yürümek zorunda kalan yayaların, aşağıdakilerden hangisini yapması durumunda trafik açısından tehlikeli bir durum oluşur?

 • Işık taşıması
 • Koyu renk elbise giymesi
 • Üzerinde yansıtıcı aksesuar bulundurması
 • İki yönlü yollarda gidişlerine göretaşıt yolunun sol kenarından yü rümesi
Soru 17

Taşıt sürücüleri; yaya, okul ve demir yolu geçitlerine yaklaşırken aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Önde yavaş giden araç varsa geçmeli
 • Bu geçitlere yaklaştığında şerit değiştirmeli
 • Okul geçidi görevlisinin işaret ve talimatlarına uymalı
 • Demir yolu geçidine gelmeden bariyer inmeye başlamışsa geçmek için acele etmeli
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarıyla ilgili olarak kazaya karışan kişilerin yükümlülüklerinden biri değildir?

 • Maddi hasarlı kazalarda kaza tespit tutanağı düzenlemek
 • Sorumluluğun belirlenmesine yarayacak izleri değiştirmek
 • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
 • Yetkililerin istemesi halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Soru 19

Araçların ilk tescilinin yapılması için satın alma tarihinden itibaren kaç ay içinde trafik tescil kurulu şuna başvurulması zorunludur?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 20

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü adaylarında aranan şartlardandır?

 • Boy
 • Askerlik
 • Öğrenim
 • Göz rengi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDCABABCCDADBCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler