Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Telaşlı ve tedirgin olması
 • İletişim becerilerinin düşük olması
 • Önce çevrenin can güvenliğini sağlaması
 • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru 2

İlk yardımın temel uygulamalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Koruma - Tedavi - Kurtarma
 • Kurtarma - Bildirme - Tedavi
 • Koruma - Bildirme - Kurtarma
 • Bildirme - Acil Yardım - Kurtarma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Yaralılara müdahalede yavaş ve telaşlı olunması
 • Kazazede hareket ettirilmeden müdahale yapılması
 • Yaralılara müdahaleden sonra güvenli çevre oluşturulması
 • Hafif yaralılara önce, ağır yaralılara sonra müdahale edilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından biri değildir?

 • Yaralıların nasıl tedavi edileceğinin belirlenmesi
 • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • Yaralı sayısının tespit edilmesi
 • Yaralı türlerinin belirlenmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım öncesi kazazedeye yapılacak olan durum değerlendirmelerinden biri değildir?

 • Nabız
 • Solunum
 • Boy ve kilo
 • Bilinç durumu
REKLAM
Soru 6

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak ucuyla hissedilmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • solunum sıklığı
 • Kan basıncı
 • Müdahale
 • Nabız
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, organ bağışı yapacak olan kişilerde aranan şartlardandır?

 • Akıl sağlığını kaybetmesi
 • Sağlığında izninin alınması
 • 18 yaşını doldurmamış olması
 • Bağış sonrasında maddi çıkar beklemesi
Soru 8

Solunum durmasında dokulara gerekli olan oksijen ulaşamaz ve doku hasarı oluşur. Bu hasar, oksijensiz kalma süresine ve organa göre farklılık gösterir.
Buna göre kalp ve beyin gibi hayati organların oksijensizliğe tahammülü kaç dakikadır?

 • 4 - 6
 • 8 - 10
 • 12 - 14
 • 16 - 18
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, yetişkinlerde temel yaşam desteği uygularken yapılması gereken işlemlerdendir?

 • Koma pozisyonu verilmesi
 • Kazazedenin yumuşak bir zemin üzerine yatırılması
 • Ağız içi kontrol edilerek yabancı cisim varsa çıkarılması
 • Kazazedeye 30 kalp masajından sonra 5 solunum yaptırılması
Soru 10

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir turnike gevşetilmelidir?

 • 15 - 20
 • 25 - 30
 • 35 - 40
 • 45 - 50
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, solunumu durmuş kişide gözlenebilecek belirtilerdendir?

 • Bilincinin açık olması
 • Göz bebeklerinin büyümesi
 • Göğüs hareketlerinin yavaşlaması
 • Oksijensizliğe bağlı olarak kazazedenin sakinleşmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, kopan uzvun canlılığını yitirmemesi için yapılması gereken uygulamalardandır?

 • Sıcak ortamda taşınması
 • Antiseptiklerle temizlenmesi
 • Nemli bir bez parçasına sarılması
 • Ağzı kapalı plastik bir torbaya konulması
Soru 13

Delici göğüs yaralanması olan kazazedeye, aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

 • Sırtüstü yatırılır.
 • Yarı oturur pozisyon verilir.
 • Heimlich manevrası uygulanır.
 • Yaranın üstü pamukla kapatılır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü derece yanık sonucu insan vücudunda oluşan hasarlardandır?

 • Derinin kırmızı ve ağrılı olması
 • Deri bütünlüğünün bozulmaması
 • Yanık iyileşince deride yanık izlerinin kalması
 • Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çı kık ve burkulmalarda ilk yardımın temel hedefleri içinde yer almaz?

 • Çıkığı yerine oturtmaya çalışmak
 • Kazazedenin durumunun kötüleş mesini önlemek
 • Kazazedenin ağrısız ve güvenli bir şekilde naklini sağlamak
 • Sorunlu vücut uzantısını ya da bö lümünü hareketsiz hale getirmek
Soru 16

I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir.
III. Kusma varsa yarı oturur pozisyona getirilir.
IV. Sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır.
Verilenlerden hangileri, bayılmış olan bir kişiye uygulanacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • I ve III
 • II ve IV.
 • I, II ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi havaleye sebep olan rahatsızlıklardandır?

 • Diş ağrısı
 • Burkulma
 • Arı sokması
 • Yüksek ateş
Soru 18

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kişide, aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

 • Sakinlik
 • Güçsüzlük
 • Tokluk hissi
 • Görmede netlik
Soru 19

Solunum yoluyla meydana gelen zehirlenmelere en çok sebep olan gaz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • LPG
 • Azot
 • Oksijen
 • Karbonmonoksit
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşırken dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 • Baş-boyun-gövde ekseni korunmalı
 • Ani dönme ve bükülmeler yapılmalı
 • Yaralı mümkün olduğunca hareket ettirilmeli
 • Taşımayı yapan kişi gerekirse kendi hayatını riske atmalı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBACDBACABDBCACDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler