GİRİŞ/KAYIT

Türk Dili ve Edebiyatı 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, farklı dillerden alınan kelimelerle zenginleşir.
Bu parçanında “dil”le ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kültürün en temel ögesi olduğu
 • B) Başka kültürlerden etkilendiği
 • C) Toplumları birbirine bağladığı
 • D) Kültürün aktarıcısı olduğu
SORU 2

• Türklerin VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili Eski Türkçedir.
• Batı Türkçesinin ilk devresi Türkiye Türkçesi’dir.
• Eski Türkçe; Köktürk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alır.
Bu cümleler doğru-yanlış açısından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • A) D – Y – D
 • B) Y – Y – D
 • C) D – D – Y
 • D) Y – D – Y
SORU 3

Aşağıdaki dillerden hangisi Türkçe ile aynı dil ailesine mensup değildir?

 • A) Moğolca
 • B) Fince
 • C) Farsça
 • D) Japonca
SORU 4

Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Lehçe
 • B) Şive
 • C) jargon
 • D) Argo
SORU 5

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaktadır?

 • A) Baloncu
 • B) Fotoğrafçılık
 • C) Hamur
 • D) Köpüklü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

 • A) Dağlarca’nın hesaplı sanatı, dörtlüklerinden başlıklarına kadar kendini her yerde gösteriyor. Bu başlıklar, edaca öbür ozanların başlıklarından ayrılmakla kalmıyor, onlarınkinden daha başka bir iş de görüyor.
 • B) Bu yılın başlarında başlayan yağmurlar dünyayı etkisi altına aldı. Barajları, setleri ve köprüleri yıkan seller ölümcül sonuçlara yol açtı. Bir süre önce Trabzon’da yaklaşık üç saat süren yağmur, Sürmene ilçesi ve haritadan silinen Beşköy’de mal ve can kaybına yol açtı.
 • C) Bir şiire başladığımda sonunu getirmedikçe sinirliyimdir. Her şey beni sıkar, kavga ararım. Şiiri bitirince de en çok iki üç gün dinlenir, bir yenisine başlarım. Zaten yazacağım bitti, demedim hiç kendi kendime.
 • D) Kubbeli Salon’a girince önce tanıyamadım, bordo kadife koltukta oturan, yakışıklı yüzünde yılışık bir ifadeyle bana bakan adamı. Elbette Basri Bey değildi ama birkaç adım atıp yaklaşınca çıkardım: Mehmed Esad.
SORU 7

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • A) Ünlü daralması
 • B) Ünlü düşmesi
 • C) Ünsüz benzeşmesi
 • D) Ünsüz yumuşaması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın ilk ürünlerinden değildir?

 • A) Divanü Lugati’t Türk
 • B) Atabetü’l Hakayık
 • C) Kutadgu Bilig
 • D) Vesiletü’n Necât
SORU 9

İngiltere’deki York Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre sosyal ilişkileri zayıf olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin güçlü sosyal ilişkileri olan kişilerden %29 oranında daha yüksek olduğu, felç riskinin ise sosyal olarak dışlanmışkişilerde %32 oranında yüksek oldu ğu tespit edilmiş.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

 • A) Tanımlama
 • B) Sayısal verilerden yararlanma
 • C) Tanık gösterme
 • D) Benzetme
SORU 10

Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Zeynep akıl ettide başına bir kova su döktü.
 • B) Aradığın kıyafetleri bu mağazada bulabilirsin.
 • C) Israrcı olması da bir şey kazandırmayacaktır ona.
 • D) Otur da yemek ye, diye ısrar etmeseler yanlarına gitmeye niyeti yoktu.
SORU 11

Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıklarla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum işte mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ

Bu dörtlükte dil aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılmıştır?

 • A) Sanatsal
 • B) Göndergesel
 • C) Kanalı kontrol
 • D) Alıcıyı harekete geçirme
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir?

 • A) Zaman
 • B) Mekân
 • C) Sanatçı
 • D) Olay
SORU 13

Çocuk gönlüm kaygılardan azade;
Yüzlerde(I) nur, ekinlerde(II) bereket;
At üstünde(III) mor kâküllü şehzade
Unutmaya başladığım(IV) memleket,
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 14

Aşağıdakilerin hangisinde olay öyküsü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • A) Temelde bir olayın anlatımına dayanır.
 • B) Olaylar; serim, düğüm, çözüm bölümüne uygun olarak verilir.
 • C) Olay, sonuçlandırılmış bir şekilde okuyucuya sunulur.
 • D) Sait Faik Abasıyanık bu türün en önemli temsilcisidir.
SORU 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) getirilemez?

 • A) Bugün kar yağacakmış
 • B) Siparişlerimiz haftaya gelir mi
 • C) Önümüzde güzel günler var
 • D) Çocuk, tatlı tatlı gülüyordu
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklemdedir?

 • A) Babamın aldığı kalemi ben de oğluma hediye ettim.
 • B) İki aydan beri kardeşimle birlikte Ankara’dayız.
 • C) Dört gündür beklediğimiz telefon yarın gelecekmiş.
 • D) Üniversiteyi kazanmak için gece gündüz çalışmış.
SORU 17

Kulak ver, dolaşan ruhumuzu tel tel;
Dallardaki tomurcukları ürperten
Bir türkü söylemede kendiliğinden
Dinledikçe ömrüm artar, öyle güzel!
br>Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • B) Redife yer verilmemiştir.
 • C) Teşbih sanatı vardır.
 • D) Tam kafiye kullanılmıştır.
SORU 18

Eski Türkçede “yemiş” kelimesi tüm meyveler için kullanılırken günümüzde sadece incir için kullanılmaktadır.
Bu durum aşağıdaki kavramların hangisine örnek gösterilebilir?

 • A) Anlam daralmasına
 • B) Anlam genişlemesine
 • C) Anlam kötüleşmesine
 • D) Anlam iyileşmesine
SORU 19

• En önemli özelliği alanında uzman kişilerce yazılmış olmasıdır.
• Ortaya konan düşünce sağlam kaynaklarla desteklenerek kanıtlanmaya çalışılır.
• Bu türün doğup gelişmesi gazete ile birlikte gerçekleşmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • A) Makaleye
 • B) Denemeye
 • C) Fıkraya
 • D) Sohbete
SORU 20

Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Kişi zamiri
 • B) Niteleme sıfatı
 • C) Belirtisiz isim tamlaması
 • D) Belirtili isim tamlaması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACCDDADBAACBDBBCAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?