Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Tiyatro ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Günümüzde sahnede canlandırılmak üzere yazılan eserler “tiyatro”, “oyun” ve “piyes” olarak adlandırılmaktadır.
 • Dramatik eserler olayların gelişimine göre “perde” ve “sahne”lere ayrılır.
 • Dramatik eserlerin merkezinde bir olay ve bu olaya katılan kişiler bulunur.
 • Eski Latin edebiyatından doğan tiyatro “oyun oynanan yer” anlamında kullanılmaktadır.
Soru 2

I. Tirat : Sessiz hareketlerle oyna nan oyun.II. Replik : Kişilerin birbirine söyle dikleri sözler.
III. Suflör : Oyuncuların elkol hare ketleri.
IV. Kulis : Oyuncuların sahne hazır lıkları yaptıkları yer.
Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Kutsi Tecer’e ait bir tiyatro değildir?

 • Koçyiğit Köroğlu
 • Nalınlar
 • Satılık Ev
 • Yazılan Bozulmaz
Soru 4

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mektubun yerini _________ almıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • e-posta
 • görüntülü konuşma
 • kısa mesaj
 • blog
Soru 5

Son dönemde birçok roman ve hikâye film olarak uyarlanmaktadır.
Bu cümleden yola çıkılarak edebiyatın aşağıdakilerin hangisiyle ilişkisi olduğu söylenir?

 • Tiyatro
 • Mimari
 • Bale
 • Sinema
REKLAM
Soru 6

Bir varmış bir yokmuş... Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Develer tellallık eder eski hamam içinde… Hamamın tası yok. Külhancının baltası yok. Vakti zamanında çok iyiliksever bir padişah varmış. Fakirlere ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Fabldan
 • Romandan
 • Masaldan
 • Hikâyeden
Soru 7

Masalın bu bölümü genellikle bitiş tekerlemesiyle son bulur. Bu bölümde hem masal kişilerine hem de dinleyicilere yönelik iyi temennilerde bulunulur.
Bu metinde masalın bölümlerinden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

 • Düğüm
 • Döşeme
 • Çözüm
 • Dilek
Soru 8

Fransız edebiyatının tanınmış fabl yazarıdır. Sade bir dille yazdığı fabllarında hayvanları kişileştirerek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini eleştirmiştir. Fabllarında ahlak dersi vermeyi amaçlayan sanatçının pek çok eseri Orhan Veli Kanık ve Tevfik Fikret tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • La Fontaine
 • Victor Hugo
 • Stendhal
 • Balzac
Soru 9

• Sadece şiir şeklinde yazılır.
• Zaman ve yer genellikle belirsizdir.
• Sonunda her zaman bir ahlak dersi verilir.
“Fabl”la ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirilirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – D – D
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
Soru 10

Dinleyicinin yalnızca konuşmacıya ve konuya odaklanması, konuşmacı ile bir etkileşime girmemesi _________ olarak adlandırılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • eleştirel dinleme
 • katılımlı dinleme
 • katılımsız dinleme
 • yaratıcı dinleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir dinleme sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?

 • Konuşmacıyı iyi dinlemek için doğru bir konum seçilmelidir.
 • Aktif bir katılım için sık sık konuşmacının sözü kesilerek sorular sorulmalıdır.
 • Dinlenenlerle ilgili kısa kısa notlar alınmalıdır.
 • Konuşma öncesinde konuşmacıyla ilgili genel bir bilgi edinilmelidir.
Soru 12

İki katır yürüyormuş yan yana,
Biri yulaf yüklüymüş biri para
Köylülerden tuz vergisi toplamışlar,
Koca heybe dolusu mangır
Para yüklü katırda bir çalım, bir çalım
Başı havalarda

Bu dizeler aşağıdaki edebî türlerin hangisine örnektir?

 • Fabla
 • Masala
 • Halk hikâyesine
 • Mesneviye
Soru 13

Kişiden kişiye olmakla birlikte bir gazete veya dergide yayımlanmak üzere yazılmış olan mektuplardır. “Millî Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım, “İrfan Paşa’ya Mektup”, “Okuruma Mektuplar” bu türün en önemli örnekleri arasında yer alır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen tür aşağıdakilerin hangisidir?

 • Edebî mektup
 • Manzum mektup
 • Kişiden kişiye yazılan mektup
 • Açık mektup
REKLAM
Soru 14

___________, görüntülerin veya çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sinema
 • Opera
 • Operet
 • Tiyatro
Soru 15

“Günlük” kelimesi eski edebiyatımızda aşağıdakilerden hangisiyle karşılanırdı?

 • Sefaretname
 • Tezkire
 • Siyer
 • Ruzname
Soru 16

Aşağıdaki eserlerden hangisi Nurullah Ataç’a aittir?

 • Mavi ve Kara
 • Günlerin Getirdiği
 • Düş’ün Payı
 • Kültür ve Dil
Soru 17

Günümüzde sanal âlemde sıkça karşılaşılan “blog”lar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik göstermektedir?

 • Makale
 • Biyografi
 • Günlük
 • Gezi yazısı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi panelin düzenlenme aşamalarından biri değildir?

 • Konuşmacıların belirlenmesi
 • Paneli yönetecek başkanın belirlenmesi
 • Başkanın panel konusunu ve konunun önemini belirtmesi
 • Başkanın konuşmacılar hakkındaki düşüncelerini açıklaması
Soru 19

“Kısa film”le ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • Genellikle 30 ila 60 dakika uzunluğunda yoğun anlatıma sahip bir türdür.
 • Amaç kısa bir sürede bir görsel eseri en iyi biçimde perdeye yansıtmaktır.
 • Ses ve görüntü kalitesi sahne çekimlerinden sonra kontrol edilmelidir.
 • Filmi çekenin yaratıcılığı, teknik bilgisi ve yeteneği filmin başarısında rol oynar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki önemli masal derleyicilerinden biridir?

 • Pertev Naili Boratav
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBADCDABCBADADBCDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler