Türk Edebiyatı 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinler arasında sayılamaz?

 • Roman
 • Hikâye
 • Masal
 • Günlük
Soru 2

Herkes gibi Almanlar da artık harbin eli kulağında olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Osmanlıları kendi yanlarında istiyorlardı. Bizim tarafta ise durum oldukça karışıktı. Nedense Osmanlı Heyeti bu görüşmeleri sadece İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan değil başta Cemal Paşa olmak üzere hem hükümetten hem de cemiyetten saklamıştı. Talat Bey’ikimseye sezdirmeden ittifak görüş melerinin yapıldığı köşke götürmek yine bana düşmüştü. Bu görevde her zaman olduğu gibi görünmezlik iksirini kullanmam gerekecekti ama elimde iksir kalmamıştı.
Bu edebî metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Edebî eserler, tarihe kaynaklık edebilir.
 • Tarihî olaylar edebiyatın konusu olabilir.
 • Edebî metinler gerçeklere bağlı kalınarak yazılır.
 • Yazar, sosyal olayları eserlerinde ele alabilir.
Soru 3

I. Kişi sayısı sınırlıdır.
II. Ele alınan olay, kısa olarak işlenir.
III. Mekânların detaylı betimlemesi yapılır.
IV. Fantastik unsurlara yer verilir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri hikâye türü için söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi öykü türünde eser vermemiştir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halide Edip Adıvar
 • Orhan Veli Kanık
Soru 5

Kadın yıllara meydan okuyan gür sesiyle geçmişten ve gelecekten söz ediyordu. Onu böylesine diri tutan belki de genç okurlarıyla paylaştığı bu güzel anlardı. Söyleşi bitip saat 12 olduğunda sıra kitaplarını imzalamaya gelmişti. Önünde uzayan kalabalık öğrenci grubuna baktı. Pırıl pırıl gözler merakla, hevesle onu izliyordu.
Bu parçanında öykü ögelerinden hangisine yer verilmemiştir?

 • Kişi
 • Yer
 • Zaman
 • Olay
REKLAM
Soru 6

İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin mü cadelesinin ele alındığı ve iyilerin kazanıp kötülerin kaybettiği bu türdegenellikle geçmiş zaman kullanı lır. Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler bulunan bu türde çocuklara ahlaklı, erdemli, dürüst olmaları öğütlenir.
Bu parçanında tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masal
 • Hikâye
 • Roman
 • Mesnevi
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi gözlemci anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Dedemin dediği gibi sevgi dolu bir yaşamım var. Okulumu, ailemi, arkadaşlarımı, yaşadığım kenti seviyorum. Sanırım onlar da beni seviyor.
 • Küçük çocuklar kendilerinden birkaç yaş büyük Ayşe’ye hak vermek istemiyorlardı. Hâlâ okulun bahçesindeki kişinin öğretmenleri olduğunu söylüyorlardı.
 • Konuşmasını bitirdikten sonra hepimizle tek tek tokalaştı. Müdürümüzün bu konuşması bizi daha da yüreklendirdi. En kısa zamanda okul çapında çalışmaya başladık.
 • O sabahın ardından kaç gü neş doğup battı, bilemiyorum. Buraya geleli yıllar geçmişti sanki. Arkadaşlarımla her gün uyanıpsabahın erken saatlerinde çalış maya başlıyordum.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır?

 • Çılgın Orlando
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Kaybolmuş Cennet
 • Oğuz Kağan
Soru 9

Padişah ya da devlet büyüklerinden birinin bir şehri ziyaretini ele alan veya şairin kendi şehrinin güzelliklerini anlattığı mesnevileridir.
Bu cümlede tanıtılan mesnevi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk hikâyeleri mesnevisi
 • Dinî ve tasavvufi mesnevi
 • Şehrengiz mesnevi
 • Ahlaki ve didaktik mesnevi
Soru 10

• Rol gereği yapılan yüz hareketleridir.
• Tiyatro eserindeki olay örgüsüne verilen addır.
• Dekora yardımcı olan küçük eşyalara verilen addır.
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

 • Aksesuar
 • Jest
 • Mimik
 • Dramatik örgü
Soru 11

Geyikbayırı, Sivrisi Dağı’nın muazzam manzarasının eteklerinde kurulu. Yörede yapılan tüm tırmanışların rotası bu dağın eteklerine ve karşı tepelere uzanıyor. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgede eskiden çok geyik olduğu için yörenin bu ismi taşıdığı söylenir. Köylülerin “geyik” adını verdikleri aslında bu yöreye özgü bir dağ keçisi.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gezi yazısı
 • Biyografi
 • Makale
 • Sohbet
Soru 12

Gazete yazarları, genellikle gündemin ardına takılırlar. Gündem şileptir, yazı da yavru kayık. Gün gelir, yavru kayık özgürlüğün sesine kulak verir de ipi koparırsa ya batıp gider ya da ıssız, bilinmeyen bir adanın kıyısına vurur.
Bu parçanında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gündemle ilgili olmayan gazete yazılarının değeri yoktur.
 • Gazete yazarları özgürlük tutkunu kişilerdir.
 • Gündemin oluşmasında gazete yazıları önemli rol oynar.
 • Gazete yazarları kendini daima yenilemek zorundadır.
Soru 13

Karagöz oyunu fasıl bölümünde yer alan konulara göre çeşitli adlar alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu adlardan biri değildir?

 • Kanlı Nigar
 • Abdal Bekçi
 • Uzun Çınar
 • Yalova Sefası
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro çeşididir?

 • Operet
 • Piyes
 • Melodram
 • Trajedi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gazete ve dergilerde gelişen metin türlerindendir?

 • Masal
 • Makale
 • Hikâye
 • Tiyatro
Soru 16

Gazete ve dergilerin belirli bir köşesinde yayımlanan, güncel bir konunun ele alındığı bir türdür. Bu türde ortaya konan düşünceler kısa ve öz olarak incelenir; bir sonuca varılır. Genellikle yalın bir dille, alaylı, zaman zaman eleştirel, zaman zaman da samimi bir sohbet tarzında yazılır.
Bu parçanında tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Fıkra
 • Mektup
 • Roman
Soru 17

Şiirin havasının her şeyden önce kelimelerin seslerinden doğduğunu kabul etmemeye imkân yoktur. Yalnız şu var ki nesir içinde yer alan kelimelerin sesleri, şiiri kuran kelimelerin sesleri değildir. Kelimelerin konuşurken, yazarken duyulan sesleri, şiir olan mısraların yapısında, sırrı bilinmeyen bir düzen içinde kaynaştıkları zaman başkalaşır; bir özellik kazanır. İşte bu özel ses, bizi şiir dünyasına çağıran sestir.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Makale
 • röportaj
 • Deneme
Soru 18

Türk dili zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramış köklü bir dildir. Çünkü dil; eskiyen, değişen, gelişen bir yapı özelliğine sahiptir. Yasa dilimiz buna örnektir. Diyeceksiniz ki yasa dilinin de bazı kavramları ancak o dala emek verenlerce anlaşılmaktadırve her alanın terminolojisi ayrı dır. Bizde durum böyle özetlenemez. Bir ülkede yasanın çoğu maddesinindilini anlamalı yurttaş. Bir hukuk çunun çeviri çabasına gereksinim duymamalı.
Bu parçanından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Yasaların açık ve anlaşılır olması gerekir.
 • Türkçe çok eski bir geçmişe dayanmaktadır.
 • Çeviri yapmak uzmanlık gerektiren bir iştir.
 • Dillerin canlı bir yapısı vardır.
Soru 19

Eserleriyle daima gündemde olan,adından söz ettiren usta bir sanatçı dır. Ancak bu durum sanatçıyı biraz olumsuz etkilemiş olacak. Çünkü son eserindeki üslubunun özensizliği, konu seçimindeki başarısızlığı onun ilgiyi ve şöhreti kaldıramadığını gösteriyor. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştiri
 • Makale
 • Fıkra
 • röportaj
Soru 20

Aşağıdaki türlerden hangisi kişisel hayatı konu alan türler arasında sayılamaz?

 • Anı
 • Biyografi
 • Deneme
 • Gezi yazısı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADBABDCBAACABBDCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler