Türk Edebiyatı 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şiirde ___________, ___________, ___________ gibi ahengi sağlayan ögeler vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Ölçü
 • Uyak
 • TEMA
 • Aliterasyon
Soru 2

Gittim gidilmeyecek yerlere
Düştüm düşülmeyecek kuyulara
Söyledim söylenmeyecek sözleri
Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pişmanlık
 • Yalnızlık
 • Korku
 • Özlem
Soru 3

Yaşarken kitap çıkarmayan sanatçı, klasik şiirimizi Batı şiirindeki bütünlük anlayışı ile ele aldı. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldı. Şiirlerinin birçoğunda İstanbul sevgisini dile getirdi. İç ahengi her şeyden üstün tuttu. Şiiri “musikiden başka türlü bir musiki” olarak kabul etti.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Ercüment Behzat Lav
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Mehmet Emin Yurdakul
Soru 4

Allı, yeşilli işportam.
İşportamda oyuncaklarımın çeşitleri tam
Benim, irili ufaklı kaypakların çomarı
Tomarı
Yüklü, türedi kukla oyuncaklarım

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisiyle kaleme alınmıştır?

 • Halk şiiri
 • Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmamıştır?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Kemalettin Kamu
 • Ahmet Haşim
REKLAM
Soru 6

Gelenekçi şiir anlayışına karşı yazdıklarıyla yenilikçi şiirin egemenliğini ilan eden topluluk, Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci edebî topluluğunu oluşturmuştur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu cümlede sözü edilen topluluk üyeleri arasında yer almaz?

 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Orhan Veli Kanık
 • Melih Cevdet Anday
 • Oktay Rıfat Horozcu
Soru 7

I.Gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmak
II.Süslü bir dil yerine yalın bir dil kullanmak
III. Şiiri çeşitli kurallara bağlamak
IV.Günlük hayatın, küçük insanların sorunlarını dile getirmek
V.İçe dönük, maneviyatçı bir şiir oluşturmak
Numaralanmış amaçlardan hangileri Garipçilere ait olamaz?

 • I ve IV.
 • II ve IV.
 • III ve V.
 • IV ve V.
Soru 8

1940 sonrası Türk şiirinde halk şiirinden yola çıkarak yeni şiire ulaşan sanatçı gününün akımlarına bağlanmadan kendi şiirini geliştirmiştir. Bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile âdeta kendi türküsünü söylemiştir şiirlerinde. Onun şiir dünyası Anadolu coğrafyasındaki Türk insanının geçit resmi gibidir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahit Külebi
 • Edip Cansever
 • Ataol Behramoğlu
 • Süreyya Berfe
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri için söylenemez?

 • Bireyci bir şiir anlayışı vardır.
 • Mecaz ve imgeler bolca kullanılır.
 • Nükte ve şaşırtmalara yer verilir.
 • Dadaizm ve sürrealizmin etkileri görülür.
Soru 10

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi II. Yeni şairlerindendir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Sezai Karakoç
 • Kemalettin Kamu
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 11

1970-1980 yılları arasında şiirde ___________ öne çıkmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Aşk
 • slogan
 • köy gerçekleri
 • Yalnızlık
Soru 12

On altıya karar verdim yaşını
Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yıkar gider kaşını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 11’li hece ölçüsü ile söylenmiştir.
 • Halk şiiri geleneğiyle oluşturulmuştur.
 • Yarım uyak kullanılmıştır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
Soru 13

Yiğit kendini öğende
Oklar menzili döğende
Şeş-per kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Bu dizelerin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Güzelleme
 • Ağıt
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir?

 • Murat Çobanoğlu
 • Şeref Taşlıova
 • Yaşar Reyhanî
 • Cahit Zarifoğlu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi köyü ve köylüyü ele alan eserlere örnek gösterilemez?

 • Karabibik
 • Küçük Paşa
 • Memleket Hikâyeleri
 • Kara Kitap
Soru 16

Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerinden olan ___________, gözleme dayalı konularını yaşamından alır. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunu belirtir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sabahattin Âli
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Mehmet Rauf
 • Bilge Karasu
Soru 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi öykücülerinden değildir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Necati Cumalı
 • Ömer Seyfettin
 • Fakir Baykurt
Soru 18

• Anayurt Oteli
• Tutunamayanlar
• Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peyami Safa
 • Yusuf Atılgan
 • Oğuz Atay
 • Orhan Pamuk
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler grubunda yer almaz?

 • Ziya Osman Saba
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Vasfi Mahir Kocatürk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi deneme ve eleştiri türlerindeki eserleriyle tanı nan sanatçılardan değildir?

 • Tarık Buğra
 • Nurullah Ataç
 • Suut Kemal
 • Cemil Meriç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAACDACACBBCBDDACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler