Biyoloji 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

I. Canlıların benzer özellik gösterenlerini gruplamak, elde edilenbilgiyi o grubun tamamı için ge çerli saymak zaman kaybını en aza indirir.
II. Sınıflandırma yöntemi ile türlere verilen Latince adlar tüm dünyada ortak olacağından bilim adamları arasında iletişim birliği sağlamaktadır.
III. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışılmasına gerek kalmamaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının faydaları olarak ifade edilebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 2

Doğal sınıflandırmada canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kullanılmaz?

 • Hücre yapıları
 • Analog organları
 • Embriyonik gelişimleri
 • Biyokimyasal özellikleri
SORU 3

Bilimsel adlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • İlk ad cinsi ifade eder ve ilk harfi küçük yazılır.
 • İkinci isim tanımlayıcı ad olup, ilk harfi büyük yazılır.
 • Canlılar arası akrabalık derecesi tanımlayıcı isme bakılarak belirlenir.
 • Bilimsel isimlendirmede canlı isimleri italik (eğik yazı karakteri) harflerle yazılır.
SORU 4

Aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde çeşitliliğin en az olması beklenir?

 • Cins
 • Şube
 • Sınıf
 • Takım
SORU 5

I. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri bulunur.
II. Pilus adı verilen uzantılar bakterilerin çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarında görev alırlar.
III. Plazmitler bulundukları bakterilere antibiyotiklere veya kimyasal maddelere karşı direnç kazandırırlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU R
SORU 6

I. Metanojenik Arkeler (Metanojenler) zorunlu anaerobik organizmalardır.
II. Aşırı termofiller genellikle 60-80 °C sıcaklığa sahip ortamlarda yaşayabilirler.
III. Soğuk seven (Psikrofilik Arke) suyun donma noktasına yakın sıcaklık aralıklarında yaşamaya uyum sağlamışlardır.
Arkebakterilerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 7

Aşağıdaki alemlerden hangisindeki tüm canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Protistler
 • Hayvanlar
SORU 8

Birbirine benzer cinslerin bir araya gelerek oluşturdukları sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Tür
 • Aile
 • Sınıf
 • Şube
SORU 9

Aşağıda verilenlerden hangisi protista aleminde yer alan bir grup değildir?

 • Silliler
 • Süngerler
 • Kökayaklılar
 • Cıvık mantarlar
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi mantarlara ait bir özelliktir?

 • Depo karbonhidratları glikojendir.
 • Selüloz yapılı hücre çeperleri bulunur.
 • Kök, gövde ve yaprak gibi kısımları vardır.
 • Ototrof olan türleri vardır.
SORU 11

I. İletim demetleri vardır.
II. Gerçek kök, gövde ve yaprakları yoktur.
III. Üremelerinde, eşeyli ve eşeysiz üreme aşamaları bir döngü halinde birbirini takip eder.
Verilenlerden hangileri damarlı tohumsuz bitkilerin özelliklerindendir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Halkalı solucanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Kapalı dolaşım sistemine sahiptir.
 • Sindirim kanalı tek bir açıklığa sahiptir.
 • Vücutlarında baş bölgesi ayırt edilebilir.
 • Sinir sistemleri ve basit yapılı duyu organları vardır.
SORU 13

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde kalp dört odacıklı olup, vücut ısıları sabittir?

 • Kuşlar
 • Balıklar
 • Kurbağalar
 • Sürüngenler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubu içerisinde yer almaz?

 • Solucanlar
 • Amfiyoksüs
 • Yumuşakçalar
 • Eklem bacaklılar
SORU 15

I. Ağır metaller
II. Hayvansal organik atıklar
III. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler
Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

 • Grip
 • AIDS
 • Kuduz
 • Hemofili
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği kaynaklarından biri değildir?

 • İklim
 • Isınma
 • Sanayi
 • Motorlu taşıtlar
SORU R
SORU 18

I. Gereksiz yere korna çalmamak
II. Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptırmak
III. Düğün ve sünnet merasimlerini çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta bireyleri rahatsız etmemek için kapalı veya ses yalıtımlı mekanlarda yapmak
Verilenlerden hangileri ses kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 19

Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.
Buna göre;
I. Su
II. Buzul
III. Rüzgâr
etkenlerinden hangileri erozyona neden olur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir kaynak örneği değildir?

 • Toprak
 • Su
 • Antibiyotik
 • Orman
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDACDAABACBABCDADDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Biyoloji 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Biyoloji 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Biyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Biyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Biyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Biyoloji 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Biyoloji 2 dersi için geçme notu nedir ?

Biyoloji 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Biyoloji 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Biyoloji 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Biyoloji 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Biyoloji 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Biyoloji 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Biyoloji 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Biyoloji 2 testinin başarı yüzdesi %72. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Biyoloji 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Biyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler