Biyoloji 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması hangi hastalığın ortaya çıkmasına neden olur?

 • Grip
 • Verem
 • Kanser
 • Renk körlüğü
Soru 2

Aşağıda hücre döngüsünde ger­ çekleşen değişiklikler ile ilgili bilgiler verilmiştir.
• Hücrenin büyüklüğü artar.
• Hücrede protein sentezi hızlanır.
• DNA kendini eşler.
Bu değişiklikler hücre döngüsünün hangi aşamasında meydana gelir?

 • Profaz
 • İnterfaz
 • Anafaz
 • Metafaz
Soru 3

Yukarıda hayvansal bir hücrede mitoz bölünme ile ilgili şekil verilmiştir.
Şekildeki hücre mitoz bölünmenin hangi evresindedir?

 • Profaz
 • Telofaz
 • Anafaz
 • Metafaz
Soru 4

Bir hücreden sekiz yeni hücrenin oluştuğu periyotta kaç bölünme gerçekleşmiştir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Bölünmekte olan bir hücrenin geçirdiği mitoz bölünme evrelerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Profaz – Metafaz – Anafaz – Telofaz
 • Anafaz – Telofaz – Profaz – Metafaz
 • Metafaz – Profaz – Telofaz – Anafaz
 • Telofaz – Metafaz –Anafaz – Profaz
REKLAM
Soru 6

Bazı hayvanların yumurta hücrelerinden döllenme olmadan yeni bireyler geliştirmesi şeklindeki üremeye partenogenez adı verilir.
Aşağıda verilen canlıların hangisinde partenogenez gözlenir?

 • Bal arısı
 • Örümcek
 • Deniz yıldızı
 • Toprak solucanı
Soru 7

Aşağıda verilen eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi sadece bitkilerde görülür?

 • Sporla
 • Vejetatif
 • Bölünerek
 • Rejenerasyon
Soru 8

I. Kromozom sayısı yarıya iner.
II. Haploid (n) kromozomlu hücrelerde görülmez.
III. Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
Buna göre verilen özelliklerden hangileri mayoz bölünmeye aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Mayoz bölünmenin profaz I evresinde meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Homolog kromozomlar yan yana gelerek dört kromatitli tetratları oluşturur.
 • Mayoz geçiren hücredeki tetrat sayısı, diploit (2n) kromozom sayısı kadardır
 • Kiyazma bölgelerinde homolog kromozomlar arasında parça alış­verişi gerçekleşir.
 • Tetratların kardeş olmayan kromatitlerinin birbiri üstüne çaprazlaması ile kiyazma noktalarını oluşur.
Soru 10

Erkek bireylerin testislerinde sperm oluşturulmasına spermatogenez denir.
Spermatogenezde oluşan aşağıdaki hücrelerden hangisinin kromozom sayısı diğerlerinden farklıdır?

 • Sperm
 • Spermatit
 • Spermatogonium
 • İkincil spermatosit
Soru 11

İnsan üreme sisteminde oogenez ve spermatogenezle oluşan sperm ve yumurtayla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
I. Mayoz bölünme ile oluşurlar.
II. Kromozom sayısı haploid (n)’dir.
III. Hareketli hücrelerdir.
Verilenlerden hangileri yumurta ve sperm hücreleri için ortaktır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

I. Rahim ile yumurtalıklar arasında yer alır.
II. Yumurtanın hareketini sağlayan siller mevcuttur.
III. Yumurtanın döllenmesi bu kısımda gerçekleşir.
Verilenlerden hangileri yumurta kanalının (fallop tüpü) özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Dişi üreme sisteminde ovulasyonun gerçekleşmesini sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • LH
 • LTH
 • Östrojen
 • Progesteron
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi döl yatağının iç kısmında mukus salgılayan ve bol miktarda kan damarı içeren tabakadır?

 • Ovaryum
 • Serviks
 • Endometriyum
 • Korpus luteum
Soru 15

Sperm hücresinde sindirim enzimlerini taşıyan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boyun
 • Kuyruk
 • Akrozom
 • Çekirdek
Soru 16

Sperm ana hücrelerinin mayoz bölünme geçirdiği erkek üreme sistemi kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seminifer tüpleri
 • Epididimis
 • Prostat bezi
 • Sperm kanalı
Soru 17

Kan ve cinsel ilişki ile bulaşarak karaciğer dokusunu oluşturan hücrelerin fonksiyonlarını bozan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • HPV
 • AIDS
 • Frengi
 • Hepatit B
Soru 18

Bir kuş yumurtasında embriyonunihtiyaç duyduğu besinler aşağıdaki yapıların hangisinde depo edilir?

 • Amniyon
 • Koriyon
 • Allantoyis
 • Vitellüs kesesi
Soru 19

Hamilelik döneminde kromozom anormalliklerin araştırılmasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ultrason
 • Organogenez
 • Amniyosentez
 • Aile planlaması
Soru 20

• Embriyonun gaz alışverişinde gö­revlidir.
• Plasentalı memeliler dışındaki canlılarda atıkları depo eder.
• Plasentalı memelilerde göbek bağı­nın oluşumuna katılır.
Verilen özellikler embriyonik yapılardan hangisine aittir?

 • Koriyon
 • Allantoyis
 • Amniyon
 • Vitellüs kesesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCAABDBCADACCADDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?