GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda kalıtımla ilgili bazı kavramlar verilmiştir.
• Bir canlıdan yavrulara aktarılabilen kalıtsal özelliklerdir.
• Fenotipte etkisini her zaman gösteren baskın gendir.
• DNA üzerinde bir genin kapladığı bölgedir.
Buna göre tanımı yapılmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dominant
 • B) Alel
 • C) Karakter
 • D) Lokus
SORU 2

“Aa bb Cc Dd” genotipine sahip sağlıklı bir bireyde aşağıda verilen gametlerden hangisi oluşamaz?

 • A) AbCD
 • B) Abcd
 • C) ABCD
 • D) abcd
SORU 3

“kk Ll Mm Nn” genotipine sahipbir bireyin tüm karakterler bakı mından resesif (çekinik) bir gamet oluşturma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bir karakteri belirleyen allel genler aynı kromozom üzerinde bulunur.
 • B) 1/4
 • C) 1/2
 • D) 1
SORU 4

Yukarıda dihibrit bir çaprazlamanın punnet karelemesi ile gösterimi verilmiştir.
Buna göre verilen punnet karesi yapıldığında oluşan bireylerin kaç tanesi “SD” fenotipine sahip olabilir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 8
 • D) 9
SORU 5

Endülüs tavuklarında siyah tüylü tavuk ile beyaz tüylü horozun çaprazlanması sonucu oluşan F1 dölündeki bireylerin tamamı mavi tüylüdür.
Buna göre Endülüs tavuklarında anlatılan durum aşağıdaki kalıtım durumlarından hangisi ile tanımlanır?

 • A) Çok alellilik
 • B) Eksik baskınlık
 • C) Bağlı genler
 • D) Eşeye bağlı kalıtım
SORU 6

Bir karakter bakımından 5 farklıalele sahip olan bir bireyin taşı yabileceği genotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 16
SORU 7

AB kan gruplu bir kadın ile B kan gruplu bir erkeğin aşağıda kan grubu fenotipi verilen bireylerden hangisi çocuğu olamaz?

 • A) A
 • B) B
 • C) AB
 • D) 0
SORU 8

Kırmızı – yeşil renk körlüğü X kromozomu üzerinde resesif taşınan genle aktarılan bir hastalıktır.
Buna göre kırmızı yeşil renk körü bir kadın ile renk körü olmayan (normal) bir erkeğin kırmızı yeşil renkkörü bir kız çocuklarının olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 0
 • B) 1/2
 • C) 1/4
 • D) 3/4
SORU 9

Aşağıda verilen bireylerden hangisinde otozomal kromozomlarda fazlalık bulunmaktadır?

 • A) Tripl – X
 • B) Turner
 • C) Down
 • D) Klinefelter
SORU 10

Yukarıda verilen soyağacında Y kromozomu üzerinde taşınan bir hastalığı fenotipinde gösteren bazı bireyler taralı olarak verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisi bu özelliği fenotipinde kesinlikle göstermez?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 11

Poliploidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olmasıdır.
 • B) Üstün özelliklerin bir canlıda toplanması tekniğidir.
 • C) Ticari amaçlı meyve ve sebze üretiminde kullanılan biyoteknolojik bir yöntemdir.
 • D) Bu yöntemle elde edilen bitkilerin çiçek ve meyveleri aynı türün diploit yapılı bitkilerine göre daha büyüktür.
SORU 12

Kök hücre ile ilgili,
I. Mitoz bölünmeler ile özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilir.
II. Yetişkin kök hücrenin dönüşebileceği hücre çeşidi, embriyonik kök hücrenin dönüşebileceği hücre tipinden fazladır.
III. İnsanda kök hücreden kemik iliği elde edilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin abiyotik bileşenlerinden biridir?

 • A) Mineraller
 • B) Üreticiler
 • C) Ayrıştırıcılar
 • D) Tüketiciler
SORU 14

Tüm fotoototrof organizmalarda,
I. kloroplasta sahip olma,
II. ışık enerjisini kullanma,
III. oksijen gazı açığa çıkarma
verilenlerden hangileri ortaktır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
SORU 15

Aşağıda verilen simbiyotik (ortakyaşam) ilişkilerden hangisi mütüalizme (karşılıklı fayda) örnek olarak verilebilir?

 • A) Köpekbalığı – Echeneis balığı
 • B) İnsan – Tenya
 • C) Mantar – Alg
 • D) Elma ağacı – Ökse otu
SORU 16

Bir besin zincirinde üretici organizmalardan son tüketicilere doğru gidildikçe aşağıda verilen faktörlerden hangisi artar?

 • A) Birey sayısı
 • B) Aktarılan enerji
 • C) Biyokütle
 • D) Biriken zehirli madde miktarı
SORU 17

Aşağıda bir besin zinciri verilmiştir.
Ot → Çekirge → Kurbağa → Yılan → Atmaca
Buna göre bu besin zincirinde yer alan yılanların aşırı avlanması ile zincirde verilen hangi canlıların sayılarında azalış görülür?

 • A) Yalnız atmaca
 • B) Çekirge ve kurbağa
 • C) Çekirge ve atmaca
 • D) Ot, kurbağa ve atmaca
SORU 18

Azot döngüsünde yer alan aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın verimini (azot miktarını) azaltır?

 • A) Nitrifikasyon
 • B) Denitrifikasyon
 • C) Yıldırım, şimşek
 • D) Ayrışma
SORU 19

Yeryüzünde geniş coğrafik alanlarda yer alan büyük ekosistem tiplerine biyom denir.
Buna göre,
I. iklim,
II. enlem,
III. yükseklik
verilen faktörlerden hangileri biyom çeşitlerinin oluşmasında etkilidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde varyasyon (canlı çeşidi) diğerlerinden daha fazladır?

 • A) Tropikal yağmur ormanları
 • B) Çöl
 • C) Çayır
 • D) Tayga
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCDACABDABCDCBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?