GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

 • A) Almanya
 • B) Rusya
 • C) Fransa
 • D) İngiltere
SORU 2

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyabarışını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • A) Adalet Divanı
 • B) Avrupa Zirvesi
 • C) Milletler Cemiyeti
 • D) Avrupa Ekonomik Topluluğu
SORU 3

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

 • A) Versay Antlaşması
 • B) Sevr Antlaşması
 • C) Sen Jermen Antlaşması
 • D) Nöyyi Antlaşması
SORU 4

XIX. yüzyılda Rusya’da sanayileş me faaliyetlerinin başlaması hangi sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 • A) İşçi
 • B) Burjuva
 • C) tüccar
 • D) Sanatçı
SORU 5

Basmacı Hareketi’nin en temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Orta Doğu’yu ele geçirmek
 • B) Millî Mücadele’ye destek vermek
 • C) Rusya’nın himayesine girmek
 • D) Türkistan’ı Ruslardan kurtarmak
SORU 6

ABD Başkanı Wilson’un yayımladığı ve I. Dünya Savaşı’ndaki gizli antlaşmaları tanımayacağını belirttiği karar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kellog Paktı
 • B) Monroe Politikası
 • C) Wilson İlkeleri
 • D) Meiji Restorasyonu
SORU 7

I. Dünya Savaşı sürerken İngiltere ile yaptığı antlaşmaya dayanarak 1916 da kendisini “Arap ülkelerikralı” ilan eden Hicaz emiri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Faysal
 • B) Abdullah
 • C) Şerif Hüseyin
 • D) Gazi
SORU 8

1919 yılında nüfusunun tamamı Arap olan Filistin’de bir “Yahudi yurdu” kurma çalışmaları başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) SSCB
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Yunanistan
SORU 9

XIX. yüzyılda Uzak Doğu’da yayılmacı bir politika izleyerek dünyanın bu bölgesinde büyük bir güç olarak ortaya çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Japonya
 • B) Kore
 • C) SSCB
 • D) İngiltere
SORU 10

ABD Dış işleri Bakanının önerisiyle hazırlanan, savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulmasını esas alan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Locarno Antlaşması
 • B) Kellogg Paktı
 • C) Balkan Antantı
 • D) Sadabat Paktı
SORU 11

10 Ocak 1920’de kurulan Milletler Cemiyeti’nin merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • A) Cenevre
 • B) Paris
 • C) Berlin
 • D) Münih
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hitler Almanya’sının talep edeceği dış politika esaslarından biri değildir?

 • A) Versay Antlaşması’nın kısıtlamalarından kurtulmak
 • B) Almanya dışında yaşayan tüm Almanları birleştirmek
 • C) Almanya için yeni hayat sahaları bulmak
 • D) Sosyal demokratların iktidara gelmesini sağlamak
SORU 13

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?

 • A) Türkiye
 • B) Yunanistan
 • C) Romanya
 • D) Arnavutluk
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye, boğazlar üzerinde tam hâkimiyetini sağlamıştır?

 • A) Lozan Barış Antlaşması
 • B) Sevr Barış Antlaşması
 • C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • D) Paris Barış Konferansı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikaların sonuçları arasında gösterilemez?

 • A) Balkan Antantı’nın imzalanması
 • B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
 • C) Sadabat Paktı’nın imzalanması
 • D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
SORU 16

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine dair fikirle ortaya çıkan kavrama ne ad verilmiştir?

 • A) Hayat sahası politikası
 • B) Ültimatom
 • C) Uydu devlet
 • D) Halk toplumu
SORU 17

1930’larda Fransızların muhtemel bir Alman saldırısına karşı kurdukları savunma hattına ne isim verilmiştir?

 • A) Çakmak hattı
 • B) Siegfried hattı
 • C) Kartal hattı
 • D) Maginot hattı
SORU 18

Hiroşima ve Nagazaki’de 150 bin kişinin ölümüne neden olan atom bombasını kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABD
 • B) İngiltere
 • C) Almanya
 • D) İtalya
SORU 19

Çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmasına rağmen Afrika’da dünyanın en fakir ülkelerinin yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarım alanlarının yetersiz olması
 • B) Avrupalıların emperyalist uygulamaları
 • C) Ham madde ihtiyaçlarını karşılayamaması
 • D) Farklı kültürlerin bir arada bulunması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerinden biri değildir?

 • A) Enflasyonun yükselmesi
 • B) Üretim ve ticaretin azalması
 • C) Temel gıda maddelerinin karneye bağlanması
 • D) Balkanlardaki toprakların işgal edilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBADCCCABADDCBADABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?