GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi politikalarından biri değildir?

 • A) Anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözümlenmesi
 • B) Ticari ilişkilerin sınırlandırılması
 • C) Nükleer silahların sınırlandırılması görüşmeleri
 • D) Devletler arasında barışı sağlayacak yakınlaşma
SORU 2

Vietnam Savaşı aşağıdaki hangi devletler arasında gerçekleşmiştir?

 • A) Kuzey Vietnam – ABD
 • B) İngiltere – İtalya
 • C) Kuzey Kore – Güney Kore
 • D) Doğu Almanya – Batı Almanya
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi’nde yaşanan silahlı mücadelelerden biri değildir?

 • A) Vietnam Savaşı
 • B) Keşmir Meselesi
 • C) Arap-İsrail Savaşları
 • D) I. Dünya Savaşı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türkiye ekonomisinde sıkıntılar yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) 1973 petrol krizi
 • B) İşçi dövizlerindeki azalma
 • C) İstikrarsız koalisyon hükümetleri
 • D) Nükleer silahların sınırlandırılması
SORU 5

27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi sonucunda yargılanarak idam edilen dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Celal Bayar
 • B) İsmet İnönü
 • C) Adnan Menderes
 • D) Cemal Gürsel
SORU 6

SSCB’nin dağılmasından sonra 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rusya
 • B) Türkiye
 • C) İran
 • D) Mısır
SORU 7

Dünyaca ünlü Kırgız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cengiz Aytmatov
 • B) Adil Yakubov
 • C) Saparmurad Niyazov
 • D) Cengiz Dağcı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) temel amacıdır?

 • A) SSCB’ye karşı birlik olmak
 • B) Avrupa Birliğine tam üye olmak
 • C) Türkmen gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya satmak
 • D) Üye devletlerle ekonomi, teknik ve eğitimde işbirliğini geliştirmek
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Ermeni diasporasının amaçlarından biri değildir?

 • A) İddialarını Türkiye’ye kabul ettirmek
 • B) Türkiye’den tazminat almak
 • C) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapatmak
 • D) Büyük Ermenistan hayalini ger çekleştirmek
SORU 10

Avrupa Birliği’ne üye olabilmek için aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılamaları gereken kriterler aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

 • A) Cenevre Sözleşmesi
 • B) Kopenhag Kriterleri
 • C) Monroe Doktrini
 • D) Marshall Planı
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türk sinemasının ünlü oyuncularından biri değildir?

 • A) Münir Özkul
 • B) Cüneyt Arkın
 • C) Cem Yılmaz
 • D) Adile Naşit
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye, oy birliği ile Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmiştir?

 • A) Helsinki Zirvesi
 • B) Ankara Antlaşması
 • C) Maastricht Kriterleri
 • D) Münih Konferansı
SORU 13

Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında Dağlık Karabağ sorunu yaşanmıştır?

 • A) Türkiye - Yunanistan
 • B) Türkiye - Bulgaristan
 • C) Yunanistan - Bulgaristan
 • D) Azerbaycan - Ermenistan
SORU 14

Yunanistan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Ege Denizi’nin tümünü tehlikeli bölge ilan ederek Ege semalarını uluslararası hava trafiğine kapatmasıyla ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kıta sahanlığı
 • B) FIR hattı
 • C) Kara Suları
 • D) Ege Adaları
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi 1969 1980 yılları arasında Türkiye’nin sosyal ve kültürel hayatında yaşanan değişimlerden biri değildir?

 • A) Köyden kente göç
 • B) Gecekondulaşma
 • C) İşçi sayısındaki artış
 • D) İnternetin yaygınlaşması
SORU 16

1996 yılında Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın kurdukları iş birliği yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şanghay Beşlisi
 • B) Avrupa Birliği
 • C) Avrupa Ekonomik Topluluğu
 • D) Varşova Paktı
SORU 17

Aşağıdaki akarsulardan hangisinin paylaşımı Orta Doğu’daki su sorununda etkili olmamıştır?

 • A) Nil
 • B) Sakarya
 • C) Dicle
 • D) Fırat
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türkiye’de cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

 • A) Turgut Özal
 • B) Necmettin Erbakan
 • C) Mesut Yılmaz
 • D) Bülent Ecevit
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki açlık sorununun giderek büyü mesine neden olan gelişmelerden biri değildir?

 • A) İsraf
 • B) Kuraklık
 • C) Bölgesel çatışmalar
 • D) Ticaretin gelişmesi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi kanatlı hayvanlarda toplu ölümlere yol açan ve H5N1 virüsünün insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan salgın hastalıktır?

 • A) Sıtma
 • B) Verem
 • C) Kuş Gribi
 • D) Veba
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDCBADCBCADBDABADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?