GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Geceleri aşırı ısınmayı, gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcaklığını önleyerek sıcaklığın yeryüzüne dengeli dağılmasını sağlayan doğal ortam aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atmosfer
 • B) Litosfer
 • C) Hidrosfer
 • D) Biyosfer
SORU 2

Haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 • A) Bir akarsuyun akım miktarını
 • B) İki merkez arasındaki uzaklığı
 • C) Bir noktanın Ekvatora olan uzaklığını
 • D) İki yerleşmenin birbirine göre konumunu
SORU 3

Aşağıdaki haritalardan hangisi özel harita tanımlamasına uygundur?

 • A) Fiziki
 • B) Toprak
 • C) Siyasi
 • D) Beşeri
SORU 4

Koordinat sisteminin temel kullanım amacı nedir?

 • A) Gerçeğe uygun haritalar hazırlamak
 • B) İklimlerin dağılış alanlarını belirlemek
 • C) Dünya üzerinde bir yerin konumunu belirlemek
 • D) İnsan faaliyetlerine elverişli bölgeleri keşfetmek
SORU 5

Tabloda verilen bilgilerle hazırlanan Türkiye fiziki haritaları karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) X haritasında Ankara İzmir arası daha kısadır.
 • B) Y haritası daha fazla ayrıntı içerir.
 • C) X haritası için daha büyük kâğıt kullanılmıştır.
 • D) Y haritasında kıyı ve sınır çizgileri daha ayrıntılıdır.
SORU 6

Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yönteminde renkler aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 • A) Bitki örtüsünü
 • B) Yer şekillerini
 • C) Sıcaklık değerlerini
 • D) Yükselti basamaklarını
SORU 7

21 Haziran ve sonrasında aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?

 • A) Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
 • B) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ ne dik gelir.
 • C) Kuzey Yarım Küre’de gündüz sü­releri uzamaya başlar.
 • D) Aydınlanma çemberi, kutup noktalarından geçer.
SORU 8

21 Aralıkta görselde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine güneş ışınları dik açıyla gelir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 9

Atmosferdeki karbondioksit gazıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sera etkisinin oluşmasını sağlar.
 • B) Hava olaylarının oluşmasını sağlar.
 • C) Atmosferde miktarı ve oranı sabit kalır.
 • D) Güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahiptir.
SORU 10

Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oksijen
 • B) Ozon
 • C) Metan
 • D) Azot
SORU 11

Dünya’nın şekli aşağıdakilerin hangisinde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktördür?

 • A) Gece hava sıcaklığının gündüz saatlerinden düşük olması
 • B) Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının Norveç’ten yüksek olması
 • C) Buzul Dağı’nın kuzeyindeki buzulların güneyindekilerden uzun olması
 • D) Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Arjantin’de yaz yaşanması
SORU 12

Türkiye’deki sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • A) Bakı şartlarının
 • B) Denize uzaklığın
 • C) Okyanus akıntılarının
 • D) Yükselti değerlerinin
SORU 13

I. Bitki çeşitliliği
II. Jeolojik yapı
III. Merkezler arası basınç farkı
IV. Basınç merkezleri arasındaki mesafe
Verilenlerden hangileri bir yerdeki rüzgâr hızını belirleyen temel unsurlardır?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde kuzeyden esen soğuk ve kuru rüzgârdır?

 • A) Fön
 • B) Bora
 • C) Hamsin
 • D) Sirokko
SORU 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı en azdır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biridir?

 • A) Kış ayları kurak geçer.
 • B) Bozkır karakteristik bitki örtüsüdür.
 • C) En soğuk ay ortalaması 0°C civarındadır.
 • D) Kar yağışı ve don olayı nadiren yaşanır.
SORU 17

Tortul kayaların levha tektoniği ile kıvrılarak yükselmesi sonucunda kıvrım dağları oluşur.
Bu kıvrımların kubbemsi kısımları na ne ad verilir?

 • A) Horst
 • B) Graben
 • C) Senklinal
 • D) Antiklinal
SORU 18

Yerkabuğunun iç yapısını gösteren kesitte numaralandırılarak verilen katmanların adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III

 • A) Manto -- > Sial -- > Sima
 • B) Sima -- > Manto -- > Sial
 • C) Sial -- > Sima -- > Manto
 • D) Sial -- > Manto -- > Sima
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ziraat ve hayvancılık için diğerlerinden daha tehlikeli ve uzun süreli bir doğal afettir?

 • A) Erozyon
 • B) Heyelan
 • C) Deprem
 • D) Orman yangını
SORU 20

Fiyortlu kıyı tipinin oluşmasında aşağıdaki dış güçlerden hangisi başlıca etkendir?

 • A) Dalga
 • B) Akarsu
 • C) Güneş
 • D) Buzul
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AABCCDACABBCDBBDDCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?