Coğrafya 1 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Geceleri aşırı ısınmayı, gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcaklığını önleyerek sıcaklığın yeryüzüne dengeli dağılmasını sağlayan doğal ortam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atmosfer
 • Litosfer
 • Hidrosfer
 • Biyosfer
SORU 2

Haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 • Bir akarsuyun akım miktarını
 • İki merkez arasındaki uzaklığı
 • Bir noktanın Ekvatora olan uzaklığını
 • İki yerleşmenin birbirine göre konumunu
SORU 3

Aşağıdaki haritalardan hangisi özel harita tanımlamasına uygundur?

 • Fiziki
 • Toprak
 • Siyasi
 • Beşeri
SORU 4

Koordinat sisteminin temel kullanım amacı nedir?

 • Gerçeğe uygun haritalar hazırlamak
 • İklimlerin dağılış alanlarını belirlemek
 • Dünya üzerinde bir yerin konumunu belirlemek
 • İnsan faaliyetlerine elverişli bölgeleri keşfetmek
SORU 5

Tabloda verilen bilgilerle hazırlanan Türkiye fiziki haritaları karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • X haritasında Ankara İzmir arası daha kısadır.
 • Y haritası daha fazla ayrıntı içerir.
 • X haritası için daha büyük kâğıt kullanılmıştır.
 • Y haritasında kıyı ve sınır çizgileri daha ayrıntılıdır.
SORU R
SORU 6

Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yönteminde renkler aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 • Bitki örtüsünü
 • Yer şekillerini
 • Sıcaklık değerlerini
 • Yükselti basamaklarını
SORU 7

21 Haziran ve sonrasında aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?

 • Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
 • Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ ne dik gelir.
 • Kuzey Yarım Küre’de gündüz sü­releri uzamaya başlar.
 • Aydınlanma çemberi, kutup noktalarından geçer.
SORU 8

21 Aralıkta görselde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine güneş ışınları dik açıyla gelir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 9

Atmosferdeki karbondioksit gazıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Sera etkisinin oluşmasını sağlar.
 • Hava olaylarının oluşmasını sağlar.
 • Atmosferde miktarı ve oranı sabit kalır.
 • Güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahiptir.
SORU 10

Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksijen
 • Ozon
 • Metan
 • Azot
SORU 11

Dünya’nın şekli aşağıdakilerin hangisinde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktördür?

 • Gece hava sıcaklığının gündüz saatlerinden düşük olması
 • Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının Norveç’ten yüksek olması
 • Buzul Dağı’nın kuzeyindeki buzulların güneyindekilerden uzun olması
 • Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Arjantin’de yaz yaşanması
SORU 12

Türkiye’deki sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Bakı şartlarının
 • Denize uzaklığın
 • Okyanus akıntılarının
 • Yükselti değerlerinin
SORU 13

I. Bitki çeşitliliği
II. Jeolojik yapı
III. Merkezler arası basınç farkı
IV. Basınç merkezleri arasındaki mesafe
Verilenlerden hangileri bir yerdeki rüzgâr hızını belirleyen temel unsurlardır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve IV.
 • III ve IV.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde kuzeyden esen soğuk ve kuru rüzgârdır?

 • Fön
 • Bora
 • Hamsin
 • Sirokko
SORU 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı en azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biridir?

 • Kış ayları kurak geçer.
 • Bozkır karakteristik bitki örtüsüdür.
 • En soğuk ay ortalaması 0°C civarındadır.
 • Kar yağışı ve don olayı nadiren yaşanır.
SORU 17

Tortul kayaların levha tektoniği ile kıvrılarak yükselmesi sonucunda kıvrım dağları oluşur.
Bu kıvrımların kubbemsi kısımları na ne ad verilir?

 • Horst
 • Graben
 • Senklinal
 • Antiklinal
SORU R
SORU 18

Yerkabuğunun iç yapısını gösteren kesitte numaralandırılarak verilen katmanların adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III

 • Manto -- > Sial -- > Sima
 • Sima -- > Manto -- > Sial
 • Sial -- > Sima -- > Manto
 • Sial -- > Manto -- > Sima
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ziraat ve hayvancılık için diğerlerinden daha tehlikeli ve uzun süreli bir doğal afettir?

 • Erozyon
 • Heyelan
 • Deprem
 • Orman yangını
SORU 20

Fiyortlu kıyı tipinin oluşmasında aşağıdaki dış güçlerden hangisi başlıca etkendir?

 • Dalga
 • Akarsu
 • Güneş
 • Buzul
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AABCCDACABBCDBBDDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 1 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Coğrafya 1 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Coğrafya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 1 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 1 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 1 testinin başarı yüzdesi %15. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 111.11 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?