Coğrafya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geceleri aşırı ısınmayı, gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcaklığını önleyerek sıcaklığın yeryüzüne dengeli dağılmasını sağlayan doğal ortam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atmosfer
 • Litosfer
 • Hidrosfer
 • Biyosfer
Soru 2

Haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 • Bir akarsuyun akım miktarını
 • İki merkez arasındaki uzaklığı
 • Bir noktanın Ekvatora olan uzaklığını
 • İki yerleşmenin birbirine göre konumunu
Soru 3

Aşağıdaki haritalardan hangisi özel harita tanımlamasına uygundur?

 • Fiziki
 • Toprak
 • Siyasi
 • Beşeri
Soru 4

Koordinat sisteminin temel kullanım amacı nedir?

 • Gerçeğe uygun haritalar hazırlamak
 • İklimlerin dağılış alanlarını belirlemek
 • Dünya üzerinde bir yerin konumunu belirlemek
 • İnsan faaliyetlerine elverişli bölgeleri keşfetmek
Soru 5

Tabloda verilen bilgilerle hazırlanan Türkiye fiziki haritaları karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • X haritasında Ankara İzmir arası daha kısadır.
 • Y haritası daha fazla ayrıntı içerir.
 • X haritası için daha büyük kâğıt kullanılmıştır.
 • Y haritasında kıyı ve sınır çizgileri daha ayrıntılıdır.
REKLAM
Soru 6

Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yönteminde renkler aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 • Bitki örtüsünü
 • Yer şekillerini
 • Sıcaklık değerlerini
 • Yükselti basamaklarını
Soru 7

21 Haziran ve sonrasında aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?

 • Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
 • Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ ne dik gelir.
 • Kuzey Yarım Küre’de gündüz sü­releri uzamaya başlar.
 • Aydınlanma çemberi, kutup noktalarından geçer.
Soru 8

21 Aralıkta görselde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine güneş ışınları dik açıyla gelir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Atmosferdeki karbondioksit gazıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Sera etkisinin oluşmasını sağlar.
 • Hava olaylarının oluşmasını sağlar.
 • Atmosferde miktarı ve oranı sabit kalır.
 • Güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahiptir.
Soru 10

Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksijen
 • Ozon
 • Metan
 • Azot
Soru 11

Dünya’nın şekli aşağıdakilerin hangisinde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktördür?

 • Gece hava sıcaklığının gündüz saatlerinden düşük olması
 • Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının Norveç’ten yüksek olması
 • Buzul Dağı’nın kuzeyindeki buzulların güneyindekilerden uzun olması
 • Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Arjantin’de yaz yaşanması
Soru 12

Türkiye’deki sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Bakı şartlarının
 • Denize uzaklığın
 • Okyanus akıntılarının
 • Yükselti değerlerinin
Soru 13

I. Bitki çeşitliliği
II. Jeolojik yapı
III. Merkezler arası basınç farkı
IV. Basınç merkezleri arasındaki mesafe
Verilenlerden hangileri bir yerdeki rüzgâr hızını belirleyen temel unsurlardır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve IV.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde kuzeyden esen soğuk ve kuru rüzgârdır?

 • Fön
 • Bora
 • Hamsin
 • Sirokko
Soru 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı en azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biridir?

 • Kış ayları kurak geçer.
 • Bozkır karakteristik bitki örtüsüdür.
 • En soğuk ay ortalaması 0°C civarındadır.
 • Kar yağışı ve don olayı nadiren yaşanır.
Soru 17

Tortul kayaların levha tektoniği ile kıvrılarak yükselmesi sonucunda kıvrım dağları oluşur.
Bu kıvrımların kubbemsi kısımları na ne ad verilir?

 • Horst
 • Graben
 • Senklinal
 • Antiklinal
Soru 18

Yerkabuğunun iç yapısını gösteren kesitte numaralandırılarak verilen katmanların adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III

 • Manto -- > Sial -- > Sima
 • Sima -- > Manto -- > Sial
 • Sial -- > Sima -- > Manto
 • Sial -- > Manto -- > Sima
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ziraat ve hayvancılık için diğerlerinden daha tehlikeli ve uzun süreli bir doğal afettir?

 • Erozyon
 • Heyelan
 • Deprem
 • Orman yangını
Soru 20

Fiyortlu kıyı tipinin oluşmasında aşağıdaki dış güçlerden hangisi başlıca etkendir?

 • Dalga
 • Akarsu
 • Güneş
 • Buzul
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABCCDACABBCDBBDDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?