Coğrafya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi yerleşmelerin oluşumunu ve dağılışını sınırlandıran alanlardan biridir?

 • Sık ormanlar
 • Akarsu boyları
 • Alüvyal topraklar
 • Engebesiz araziler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardandır?

 • Göçler
 • Konut tipleri
 • Turizm etkinlikleri
 • Topraklardan yararlanma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk sahalardan biri değildir?

 • Mezopotamya
 • İndus Vadisi
 • Orta Amerika
 • İskandinav Yarımadası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dağınık yerleşmenin görüldüğü alanların özelliklerindendir?

 • Tarlalar geniştir.
 • Su kaynakları azdır.
 • Arazi engebelidir.
 • Meskenler birbirine yakındır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerin oluşmasındaki başlıca etkenlerden değildir?

 • Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
 • Hayvanlar için otlak ve barınak temini
 • Engebeli yerlerde tarım toprakları nın parçalanmış olması
 • İnsanların tarım dışı sektörlerde faaliyet göstermek istemesi
REKLAM
Soru 6

İlçemizde konut sayısı her geçen günartmaktadır. Nüfusa göre yeterli sayı da konut bulunmaktadır. Betonarme ve kâgir evler çoğunluktadır. Yeni yapılan konutların birçoğu merkezden uzak alanlara inşa edilmektedir.
Yukarıdaki metinde sözü edilen ilçenin hangi özelliklerine değinilmiştir?

 • Fiziki
 • Beşeri
 • Jeopolitik
 • Turistik
Soru 7

Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanik kökenli değildir?

 • Bozdağlar
 • Erciyes Dağı
 • Ağrı dağı
 • Tendürek Dağı
Soru 8

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem riski daha azdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşumlu ovalardan biri değildir?

 • Tefenni Ovası
 • Elmalı Ovası
 • Kestel Ovası
 • Silifke Ovası
Soru 10

Türkiye’de akarsuların denge profiline ulaşmamış olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arazinin yüksek ve engebeli olması
 • Akarsuların akış hızlarının fazla olması
 • Türkiye’nin ılıman iklim kuşağında yer alması
 • Akarsuların yağmur ve kar suları ile beslenmesi
Soru 11

Aşağıda verilen platolardan hangisivolkanik materyallerle örtülü dür?

 • Bozok Platosu
 • Ardahan Platosu
 • Haymana Platosu
 • Çatalca Platosu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tomboloya örnektir?

 • Ölüdeniz
 • Taşeli Platosu
 • Kapıdağ Yarımadası
 • Büyükçekmece Gölü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgilidir?

 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
 • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarı madadır.
 • Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açı ile almaz.
 • Yazın gündüz süresi güneyden kuzeye doğru gidildikçe artar.
REKLAM
Soru 14

Yukarıda verilen ocak ayı sıcaklık dağılışı haritası incelendiğinde bölgeler arasında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir.
Bu farklılığın ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Enlem
 • Karasallık
 • Yükselti farkı
 • Sıcak yer altı suları
Soru 15

Türkiye’de etkili olan aşağıdaki yerel rüzgârlardan hangisi sıcaklığı düşürür?

 • Poyraz
 • Lodos
 • Kıble
 • Keşişleme
Soru 16

Yukarıda verilen grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yaz ayları kuraktır.
 • Sonbaharda sis oluşur.
 • Temmuz en sıcak aydır.
 • En fazla yağış aralık ayında düşer.
Soru 17

Yukarıdaki kavram haritasında kaç numaralı kriterler yanlış verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 18

Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlardan hangisinde kişi başına düşen gelir miktarı diğerlerinden düşüktür?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi daha fazla bozan faaliyetlerinden biridir?

 • Sanayi üretiminde enerji kaynağı olarak fosil yakıt kullanmak
 • Tarım faaliyetlerinde organik gübre kullanmak
 • Dağların kesintisiz olduğu yerlerde ulaşım sağlamak için tünel yapmak
 • Fabrikaları organize sanayi bölgelerinde kurmak
Soru 20

Hititler’in günümüze kadar ulaşan ünlü Hitit Geyiği heykelinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Geyik bozkır hayvanıdır.
 • Hititler geyiği taşımacılıkta kullanmıştır.
 • Hititlilerin yaşadığı bölgelerin bir bölümü ormanlarla kaplıdır.
 • Anadolu medeniyetlerinin başlangıcı Hititlerdir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDBACDABCBDABDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?