Coğrafya 3 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçlardandır?

 • Kalker
 • Granit
 • Andezit
 • Konglomera
SORU 2

Tortul ve püskürük kayaçların, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başka kayaçlara dönüşmesi sonucu oluşan kayaç türüne ne ad verilir?

 • Magmatik kayaçlar
 • Metamorfik kayaçlar
 • Sedimanter kayaçlar
 • Fiziksel tortul kayaçlar
SORU 3

Kıtaların hareketlerini açıklamak için birçok teori ileri sürülmüştür.
Bunlardan biri Kıtaların Kayması Teorisi’dir. Bu teoriye göre; Karalar ayrılmadan önce Pangea adı verilen tek kıtadan oluşuyordu. Bugünkü kıtalar büyük ölçüde Pangea’dan kopan parçaların birbirinden uzaklaşmasıyla oluşmuştur.
Bu teoriyi ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nikola Tesla
 • Albert Einstein
 • Alfred Wegener
 • Stephan Hawking
SORU 4

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deprem riski daha yüksektir?

 • İtalya
 • İngiltere
 • Rusya
 • Finlandiya
SORU 5

Yeryüzündeki sıcak su kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile paralellik gösterir?

 • Sıradağlar
 • Fay hatları
 • Verimli araziler
 • Sıcak iklim bölgeleri
SORU R
SORU 6

Türkiye aşağıdaki levhaların hangisi üzerinde yer alır?

 • Pasifik Levhası
 • Nazka Levhası
 • Avrasya Levhası
 • Avustralya Levhası
SORU 7

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı (I) _________ , buna bağlı olarak tuzluluk oranı da (II) _________ .
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II

 • Azalır -- > Artar
 • Artar -- > Azalır
 • artar -- > artar
 • Azalır -- > Azalır
SORU 8

Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumu diğerinden farklı bir nedene bağlıdır?

 • Aral Gölü
 • Hazar Gölü
 • Baykal Gölü
 • Nemrut Gölü
SORU 9

I. Ganj
II. İndus
III. Kongo
IV. Amazon
Yukarıdaki akarsulardan hangileri düzensiz rejime sahiptir?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV.
 • I ve IV.
SORU 10

İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?

 • Humus
 • Akifer
 • Horizon
 • Fay hattı
SORU 11

Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?

 • Arazinin eğimi
 • Kayacın geçirimliliği
 • Kayacın gözeneklilik derecesi
 • Arazinin yükseltisi
SORU 12

Gülay : Dağ yamacı boyunca aynı karakterde toprak oluşur.
Zafer : Ana kayanın cinsi ve bileşimi toprağın yapısını etkiler.
Turgut : Eğimli yamaçlarda toprak örtüsü incedir.
Berna : Yağış miktarındaki farklılık değişik toprak türleri oluşmasında etkilidir.
Toprak oluşumuna etki eden faktörleri açıklayan öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?

 • Gülay
 • Turgut
 • Zafer
 • Berna
SORU 13

Eski göl tabanlarında killi ve kireç li depolar üzerinde oluşan topraklara ne ad verilir?

 • Morenler
 • Vertisoller
 • Regosoller
 • Rendzinalar
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfussayımının amaçlarından biri değildir?

 • Nüfus artış hızını tespit etmek
 • Kır ve kent nüfusunu belirlemek
 • Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
 • Halkın yöresel alışkanlıklarını belirlemek
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonuna ait bitki topluluğudur?

 • Maki
 • Çayır
 • Savan
 • Tundra
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez?

 • Okur-yazar oranı
 • Ortalama ömür süresi
 • Aritmetik nüfus yoğunluğu
 • Çalışanların sektörel dağılımı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • İş gücünün artması
 • Dışa göçün artması
 • Konut ihtiyacının artması
 • Doğal kaynak kullanımının artması
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biridir?

 • Eğitim
 • İş imkanları
 • Güvenlik
 • Deprem
SORU 19

Hammaddenin işlenerek kullanıma sunulduğu sanayi ile ilgili çalışmalar hangi ekonomik faaliyet grubuna girer?

 • Birincil
 • İkincil
 • Üçüncül
 • Dördüncül
SORU 20

Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak bölgelerde, şiddetli erozyon ve sel sularının etkisi ile oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Falez
 • Dev kazanı
 • Kırgıbayır
 • Birikinti konisi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCABCDDABDABDACADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Coğrafya 3 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda 7 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %63. Sınava katılan 7 öğrenci arasından sadece 5 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 23.04 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?