GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Bir araştırmacı arazide aşağıdakilerden hangisini görürse orada ormanların tahrip edildiğini anlar?

 • A) Meşe
 • B) Çayır
 • C) Akçaağaç
 • D) Antropojen bozkır
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi farklı toprak tipleri oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Farklı iklimlerin görülmesi
 • B) Yer şekillerinin farklı olması
 • C) Tarım ürünlerinin çeşitli olması
 • D) Ana kayaların farklı yapıda olması
SORU 3

• Organik madde bakımından fazla zengin değildir.
• Üzerinde genellikle turunçgil, bağ cılık ve zeytin tarımı yapılır.
• Marmara Bölgesi’nin güneyi, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yaygındır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Su toplamış bölgeler patlatılmadan üzerinin temiz bir bezle örtülmesi
 • B) Kolüvyal toprak
 • C) Kahverengi Orman Toprağı
 • D) Kestane renkli bozkır toprağı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de akarsuların taşımacılığa elverişli olmamasının sebeplerinden biridir?

 • A) Yatak eğimlerinin fazla olması
 • B) Farklı kaynaklardan beslenmesi
 • C) Etrafında yerleşim alanı bulunması
 • D) İçme ve kullanma suyu olarak kullanılması
SORU 5

• Tipik bir Akdeniz ağacıdır.
• 15-20 metre boyundadır.
• Tohumları Batı Anadolu köylüleri için önemli gelir kaynağıdır.
• Gençlik döneminde yuvarlak, yaşlılık döneminde şemsiye gibi tepesi ile diğer çam türlerinden kolayca ayırt edilir.
Buna göre sözü edilen çam türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sarıçam
 • B) Fıstık çamı
 • C) Kızılçam
 • D) Karaçam
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’e dökülen akarsularımızdan biridir?

 • A) Aksu
 • B) Aras
 • C) Gediz
 • D) Filyos
SORU 7

Haritada numaralandırılan alanlardan hangisi göller bakımından zengindir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 8

Aşağıda Karadeniz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Deniz turizmi yeterince gelişmemiştir.
 • B) Tuzluluğu en düşük denizimizdir.
 • C) Tamamı Türkiye sınırları içinde kalır.
 • D) Yılda yaklaşık 2000 saat güneş lenme süresi vardır.
SORU 9

Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu’da yaygın olan, daha çok göçebe çobanların çadırlarından oluşan köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oba
 • B) Kom
 • C) Ağıl
 • D) Çiftlik
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

 • A) İdari yapı
 • B) Nüfus sayısı
 • C) Geçim kaynakları
 • D) Nüfusun cinsiyet yapısı
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçe örnektir?

 • A) Tayin nedeni ile öğretmenin İzmir’den Iğdır’a taşınması
 • B) Üniversite öğrenimi görmek için öğrencinin Elazığ’dan Ankara’ya gelmesi
 • C) Pamuk hasadında işçilerin çalış mak için Güneydoğu Anadolu’dan Çukurova’ya gelmesi
 • D) Büyük kentin karmaşasından kaç mak isteyen ailenin İstanbul’dan ayrılıp Fethiye’ye yerleşmesi
SORU 12


Yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) 1927-1950 yılları arasında kırsal nüfus azalmıştır.
 • B) 1950’den sonra kentsel nüfus sü rekli artış göstermiştir.
 • C) 1950-1970 yılları arasında kentlerde erkek nüfus kadın nüfusu geçmiştir.
 • D) 2000-2010 yılları arasında kırsal alanlarda tarımda çalışanların oranı düşmüştür.
CEVAP ANAHTARI
123456789101112
DCAABDBCADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?