Dil ve Anlatim 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir pırıltı hâlinde yayılır(I) bostanlara
Kuyu çıkrıklarında dönüp çözülen(II) sesler
Birer çınar dibinde serilip(III) yatanlar
Gürültülü(IV) bir ninni mırıldanır kümesler

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

I. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı
II. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
III. Aman, karanlığı görmesin gözüm!
IV. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş
Numaralanmış dizelerin hangisinde yapım eki almış sözcük bulunmamaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

İnsan, Venüs gezegeninde olsa aynı anda hem sıcaktan kavrulur hem havadaki asitten yanar hem de oksijensizlikten boğulur. Dünya, uzayda çöl ortasındaki vaha gibi. Ne atmosferinin hemen hemen hepsi karbondioksitten oluşan Venüs gibi sıcaklığı 460 dereceyi geçiyor ne de Mars gibi ortalama sıcaklığı yaklaşık eksi 60 derece. Mars’taki kum fırtınaları tüm gezegeni kaplayıp aylarca sürebiliyor, Neptün’deki rüzgârların hızı saatte 2100 kilometreye varıyor. Merkür’ün yer çekimi bir atmosfer tutamayacak kadar zayıf.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • Sayısal verilere
 • Benzetmeye
 • Karşılaştırmaya
 • Tanımlamaya
Soru 4

“Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

 • Küçük yeğenlerim beni görünce tatlı tatlı gülümsediler.
 • Bayram için köşedeki pastaneye tatlı siparişi verdim.
 • Hayat benim için çok tatlı bir hâl almıştı.
 • Bakışları o kadar tatlıydı ki gözlerimi alamıyordum.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

 • Babam vefat edeli aşağı yukarı kırk gün olmuştu.
 • Kurunun yanında yaş da yanarmış.
 • Üzüm bağları köyün dört bir yanı­nı sarmıştı.
 • Keşke kötüler kadar iyilerin de sesi çıksaydı!
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamda kullanılmıştır?

 • Çağlayanın sesi buraya kadar geliyor.
 • Karşılıklı saygı, eşleri bir arada tutan köprüdür.
 • Bebekler aile hayatına renk katar.
 • Eski defterlerin kapatılmasıyla düşmanlıkları bitti.
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Her gün aynı pınardan doldurup destimizi Kırlara açılırız çıngıraklarımızla
 • Biz kaybettik birimizi, Sazlar sardı yerimizi.
 • Kalbim, sonsuzca sana akar kalbim. Bunca denizler, körfezler koylar gitsin.
 • Orhan zamanından kalma bir duvar… Onunla bir yaşta ihtiyar bir çınar
Soru 8

“Şair, 1940’tan sonra uyak ve ölçü­den uzaklaşmıştır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisidir?

 • Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
 • Özne – Belirtisiz nesne – Zarf tümleci – Yüklem
 • Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
 • Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Özne – Yüklem
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?

 • İnsanlarımız trafik kurallarını bilmiyorlar.
 • Rüzgârdı bize çocukluğumuzda ninniler söyleyen.
 • Köyün bütün ihtiyarları soğuk nedeniyle hastaydı.
 • Hayattaki tek dostu evindeki kedisiydi.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?

 • Yolculuk boyunca şarkılar söylendi, oyunlar oynandı.
 • Gerçek öğretmenler, öğrenmeyi öğretenlerdir.
 • Yağmur durmadan yağıyor, göz açtırmıyordu.
 • Kimsesizlere sahip çıkar, yardım ederdi.
Soru 11

“Bu, on iki yaşındaki çocuğun yapabileceği bir ödev değildi.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Olumsuz – basit – kurallı
 • Olumlu – basit – devrik
 • Olumlu – birleşik – kurallı
 • Olumsuz – birleşik – kurallı
Soru 12

Bu haksız iftira, onun hayatını karartmıştı.

Bu cümledeki hangi sözcük atılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur?

 • İftira
 • hayatını
 • haksız
 • onun
Soru 13

İnsanın, içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenmez ki! İşte bu anlarda kalem ve kâğıda ihtiyaç duyar insan. Hele insan bir yazarsa, içindeki gizli duyguları görmeyi biliyorsa masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte günlük dediğimiz, yazarın alçak sesle konuşmasından başka bir şey olmayan, günü gününe tutulmuş defterler bu iç dökme ihtiyacından doğmuştur. Bu yüzden sessiz bir konuşma olan bu günlükleri bir edebiyat türü saymaya imkân yoktur.
Bu parçanınya göre günlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Edebî bir tür olarak kabul edilemeyeceği
 • İnsanın sosyalleşmesini sağladığı
 • Yeri geldiğinde kişiye herkesten daha yakın olduğu
 • Düzenli olarak tutulduğu
REKLAM
Soru 14

Bozburun Yarımadası’nın gizli hazinesi Selimiye, Ege ile Akdeniz’i buluşturan konumu ve el değmemiş doğasıyla gürülmeye değer bir yer. Şelaleleriyle ünlü Turgut köyünden sonra çam ağaçları arasından kıvrılan yol, iki kilometre kadar ileride ikiye ayrılıyor.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklama
 • Çözümleme
 • Olay
 • Betimleme
Soru 15

I. Bu uçurumu ortadan kaldırma işinin başında sayılırız.
II. Ancak ne yazık ki, hâlâ aramızda düşündüğünü konuşur gibi yazmaya çalışanları kötüleyen kişiler var.
III. Halk çoğunluğunun diliyle kitapların dili arasındaki ayrılığın göze battığı yerde millî kültür gelişemiyor demektir.
IV. Millî kültürün gelişememesi de bu iki dil arasında uçurumu derinleştirir.
Bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • I – III – II – IV
 • III – IV – I – II
 • III – II – IV – I
 • III – I – IV – II
Soru 16

(I) Her balık türü deniz ekosistemleri için önemlidir. (II) Özellikle besin zincirinin başında yer alan büyük türler, tüm zincirin devamı için farklı bir önem taşır. (III) Farklı türler, denizde farklı yaşam alanlarına sahiptir. (IV) Bu balık türlerinden her biri, bir başka türün varlığını devam ettirebilmesi için gereklidir.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Örneğin sardalya, hamsi, orkinos ve uskumru gibi türler yüzeye yakın; mezgit, dil, berlam gibi balıklar ise dibe yakın yaşar.” cümlesi getirilirse anlam akışına uygun olur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 17

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem de dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller vardır?

 • Kadın, çamaşırdan dönüyor olmalıydı Kolunda bohça, sert soda kabartmış ellerini.
 • Sinemalarda kalabalık sahneler görürsün. Eski esir pazarlarını hatırlatır.
 • Sen onları tanısan da tanımasan da Sonunda her biri senden iyi
 • Taksim’den Tünel’e kadar yürüdük. Alçak sesle konuşuyorlardı aralarında.
Soru 18

Ek-fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onların yüklem olmalarını sağlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun örnek yoktur?

 • Antalya bu yıl beklediğimizden de sakindi.
 • Babam o yıllarda Mamak’ta askermiş.
 • Dostlarımızı hep yanımızda görmek isterdik.
 • Teyzesi o hastanede uzman doktormuş.
Soru 19

“Davar” sözcüğü eskiden “mal, mülk” anlamında kullanılmakta iken günü­ müzde sadece “küçükbaş hayvan sürüsü” anlamında kullanılmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Anlam iyileşmesi
 • Anlam daralması
 • Anlam genişlemesi
 • Anlam kötüleşmesi
Soru 20

Kitapta belli bir olay örgüsü yok. Onun yerine düşünce, düş dünyasında belli bir doğrultuda ilerlemeyen olaylar hâkim. Zihnin olay içerisinde var olmasının aktarılmasından çok, zihnin olay karşısında işleyiş süreci ele alınıyor. Bu anlamda okurun ilk bölümlerde kitaba kendini yakın hissetmesi zaman alıyor. İçsel konuş­ malar, gündelik kelimeler eşliğinde verilerek okurun, kitabın içine girmesi sağlanıyor.
Bu parçanında söz konusu kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • İçeriğine
 • Yazılma amacına
 • Üslubuna
 • Okurda bıraktığı etkiye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDDBCADCABDCBDBCACBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler