Dil ve Anlatim 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tarih öğretmeni sınıftaki öğrencilere “İstanbul kaç yılında fethedildi?” diye sordu.
Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisine yer verilmemiştir?

 • Kaynak
 • Dönüt
 • İleti
 • Bağlam
Soru 2

Söylev türünde dil genellikle hangi işlevde kullanılır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Göndergesel
 • Şiirsel
 • Dil ötesi
Soru 3

Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerine göre daha fazla sınırlandırılmıştır?

 • Kadın hakları
 • Avrupa’da kadın hakları
 • Türkiye’de kadın hakları
 • Dünyada kadın hakları
Soru 4

Bütün sokaklar onundur; bu büyük şehir onun için bitmez tükenmez koridorlardan, hollerden, avlulardan meydana gelen geniş bir evdir. Şehrin içinde istediği gibi, ellerini içi yırtılmış ceplerine sokarak daima kesilmeye muhtaç saçlarının tepesinde ıslana ıslana bozulmuş püskülsüz fesiyle, çorapsız ayaklarına daima büyük gelen yırtık potinleriyle dolaşırdı.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Tartışmacı
 • Açıklayıcı
 • Öğretici
 • Betimleyici
Soru 5

Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
Dolaşsın sonra, İslam’ın haremgâhında na-mahrem...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem...

Bu dizelerde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Coşku ve heyecana bağlı
 • Emredici
 • Kanıtlayıcı
 • Mizahi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım, kahraman bakış açısıyla yapılmıştır?

 • Yılkı çobanlarının dumana bo ğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları; su basan arazide, kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. Buğu tüten kap ağızlarında kokulu, ince, mavi dumanlar yükseliyordu.
 • Osmanlı kuvvetleri irili ufaklı üç yüz altmış gemiyle Müezzinzade Ali Paşa kumandasında, Mayıs 1570 tarihinde İstanbul’dan hareket etti. Donanmada, Piyale Paşa da bulunuyordu. Piyale Paşa denizden gelecek tehlikelere karşı görevlendirilmişti.
 • Üçüncü gün şafak sökmeden kardeşi ile nişanlısını birleştirmiş, mühleti geçirmemek için mümkün olduğunca acele geri dönüyordu. Fakat sürekli bir yağmur çabuk yürümesine mani oldu.
 • İznimin son günü. Saat 12’ye geliyor. Koltukta başım yana dönmüş, uyuyakalmışım. Böyle her uyuklayıp uyanışta aklıma ilk gelen saat olur. Bu defa inanılmaz bir şey oldu: Silkinince saat aklıma gelmedi. Olacak iş mi bu?
Soru 7

Deli Davut, uykusundaki gülümsemenin halesiyle gökkuşağının çemberini tamamlıyordu. Denize düşen çiğ tanesinin, ayrılığını denizde kaybetmesi gibi Deli Davut da adanın ayrılığını yitiriyordu. Gündüz, çocuklar gibi gülüşe gülüşe ve sonsuz bir neşeyle gelmişlerdi. Ay ışığında ise aynı gülümseme onları birbirine sarıyordu.
Bu parçanınnın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nesnel cümleler bulunmaktadır.
 • Betimleyici ögeler kullanılmıştır.
 • Soyut anlatımdan yararlanılmıştır.
 • Benzetmeye yer verilmiştir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?

 • Birçok şairin de bu dergide yer almak istediğini biliyoruz.
 • Çoğunluğu çeviri onlarca kişisel gelişim kitabı, örümcek ağı gibi sarıp sarmalıyor okuru.
 • Bir kısmı sorun çözeceği yerde çizdiği pembe tablolarla mutsuzluğu körüklüyor.
 • Çocuk edebiyatının sürekli yayınlarda da yer alması gerekir.
Soru 9

(I) Behramkale adıyla da bilinen Assos’ta şehrin kuruluşu MÖ 7. yüzyıla dayanır. (II) MidilliAdası’ndangelen topluluklar tarafından kuruldu ğu sanılan şehir; Persler, Lidyalılar ve Romalılardan sonra Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. (III) Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra imar faaliyeti başlatılmıştır. (IV) Volkan konisi üzerine kurulan Assos, insanı ister istemez tarihî bir atmosferin içine sokuyor.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım söz konusudur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi alışılmamış bağdaştırmaya örnektir?

 • Kuruyan eller
 • Ağlayan insanlar
 • Gülümseyen bulutlar
 • Çalı demetleri
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Şiirle roman dışında neredeyse bütün türlerde yazdım.
 • Bu, bir bayram günü tanışıp arkadaşlık ettikleri çocuk mu?
 • Akşamüstü ahşap evin perdeleri yanlara doğru açıldı.
 • Başarısız olmasında tembelliğinin katkısı çok büyüktü.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin aşamalarından değildir?

 • Kullanılacak uygun dil işlevlerinin seçilmesi
 • Tartışma probleminin seçimi
 • Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi
 • Araç ve tekniklerin tespit edilmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türüdür?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Açık oturum
 • Anket
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın amaçlarından değildir?

 • Kanı, gözlem ve inançları etkilemek
 • Herkesin aynı şekilde düşünmesini sağlamak
 • Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmek
 • Farklı ve yeni düşünceler edinmek
Soru 15

Ilgaz Dağı Geçidi, Çankırı kent sınırları içindeki Ilgaz Dağı’ndadır. Kastamonu Çankırı otoyolu üzerindeki bu geçidin deniz seviyesinden yüksekliği 1875 metredir. Bu geçitten geçişi kolaylaştırmak için inşa edilen tünelin uzunluğu 5300 metredir.
Bu parçanında dil, aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılmıştır?

 • Dil ötesi
 • Kanalı kontrol
 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Göndergesel
Soru 16

I. Toplumu ilgilendiren bir konu dinleyiciler önünde sohbet havası içinde tartışılır.
II. Sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorarlarsa panel, sempozyuma dönüşür.
III. Bir konu üzerinde karara varmak amaçlanır.
IV. Bir başkan bulunur ve konuşmacı sayısı üç ila altı arasında değişir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde panel ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi söyleş meye bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerden değildir?

 • Deneme
 • Sohbet
 • Mülakat
 • Monolog
Soru 18

Öğretmen, ödevimi ayrıntılı bir şekilde, kılı kırk yararak inceledi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
 • Yanlış anlamda sözcük kullanılması
 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanılması
Soru 19

Öğrencilerin imtihan kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var fakat bunların konu ile ilgisi yok ve çoğu karmakarışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır. Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Öğrenci herhangi bir konuda lüzumlu ile lüzumsuzu seçebilmeli, fikirlerini bir sıraya koymasını öğrenmelidir.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Mizahi
 • Öyküleyici
 • Betimleyici
 • Açıklayıcı
Soru 20

Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi mi bir mimari eser vücuda gelmez. Yapı için elbette buna benzer malzemeye ihtiyaç vardır. Fakat mimari, her şeyden önce bir düzendir. Her taş, bir planın içinde yerli yerine konulunca bina göklere yükselir ve bir saadet şarkısı söyler.
Bu parçanında sanat eserleriyle ilgili vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farklı yorumlara açık olmalıdır.
 • Üslubu dikkat çekici olmalıdır.
 • İçinde bir düzen barındırmalıdır.
 • Toplumdan izler taşımalıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDADABDCDACBDCADDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler