GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 4 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?

 • A) Yıllardır gitmediği köyünde sevgi seliyle karşılanmıştı.
 • B) Okulumuzun koridorları oldukça uzun ve genişti.
 • C) Dedem, av konusunda eski heyecanını kaybetmişti.
 • D) Dostluk bu dünyada nadir bulunan değerlerden biridir.
SORU 2

Havanın fena sayılmayacağı bir gün çay kenarına gittim. Burada, kum setlerinin üzerinde, gözüme yanmış bir dağ üvezi çalısı ilişti. Sonra çaydan pek uzak olmayan söğütlükte oturdum. Akşamüzeriydi. Birden, yan yana giden iki insan gördüm. Bunların çay geçidinden geçtikleri belliydi. Aa! Danyar ve Cemile idi bunlar!
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Söyleşmeye bağlı
 • B) Öyküleyici
 • C) Açıklayıcı
 • D) Destansı
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş isim değildir?

 • A) Bakışlarım renkli perdelerin gerisindeki pencerenin camlarına çevrildi.
 • B) Seyircilerin saygısız hareketlerine dayanamadığım için tiyatrodan çıktım.
 • C) Evinden nadir zamanlarda çıkarak sahile gidiyordu.
 • D) Kitapçı vitrinlerinde kendi eserlerini gördükçe durup hayran hayran bakıyordu.
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” edatı cümleye “amaç” anlamı katmıştır?

 • A) Eğitim masraflarını karşılamak için geceleri çalışıyordu.
 • B) Geç kaldığı için sinemaya gidemedik.
 • C) Geceleri yemek yediği için kilo almıştı.
 • D) Çocuk, istedikleri alınmadığı için sürekli ağlıyordu.
SORU 5

Aşağıdaki parçalardan hangisi sanatsal betimlemeye örnektir?

 • A) Uzun boyu, kambur sırtı, seksenlik ölgün yüzü, lime lime paltosu ile bir yel değirmenini andırıyordu. Yılların acısı yüzündeki kıvrımlara işlemişti. Engin mavi denizlere benzeyen gözleriyle kimsesiz sokakları gözlüyordu.
 • B) Dağlık yamaçlar, kıyıdan başlar. Beş yüz ila altı yüz metre yüksekliğe kadar olan kısımlar bütün mevsimlerde yeşil kalan, sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan Akdeniz mavisi ile kaplıdır.
 • C) Bu köylerin halkı kısmen küçükbaş hayvan sürülerinin geliri ile kısmen de dağınık tarlalarda yaptıkları çeşitli tarım faaliyetleri ile geçinirler. Fakat eski zamanlarda bu dağlık alan, çok canlıydı. Kıyıda birçok küçük koy, ticaret ve korsanlıkla geçinen gemicileresığınak ve depo yeri hizmeti gö rüyordu.
 • D) Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar. Buralar örülmüşçesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı; ucu bucağı belirsiz alanlardır.
SORU 6

• Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılabilir.
• Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilir.
• Tarihî, millî konular ve kahramanlıklar işlenir.
• Etkileyici bir anlatıma sahiptir.
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu özelikleri taşımaktadır?

 • A) Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın
 • B) Her şey sende gizli, Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif, Kalbinin attığı kadar canlısın.
 • C) O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi, Bir bıçağın ağzında yürür gibiydin Demirlerin soğukluğunda soluk dudaklarında, Gözlerinde karanlığı dar hücrelerin.
 • D) Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.İnanırdım saadetli yolculuklara.Adalarvar zannederdim güneş li, mavi, dertsiz.
SORU 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • A) Ağustos ayının güzel bir akşamında evlenmiştik.
 • B) Evimizde yaptığımız parti çok gü zel geçmişti.
 • C) Okulumuzun en güzel kızlarından biriydi.
 • D) Otelin en güzel odasını bize vermişlerdi.
SORU 8

Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bildin. Şimdiki Türk milleti, beyleri bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız?
Bu parçanınnın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.
 • B) Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilmiştir.
 • C) Söylev türünün özelliklerini göstermektedir.
 • D) Gelecekten söz eden anlatım kullanılmıştır.
SORU 9

Sanatı, mutlu azınlığın tekelinde sanma saplantısından kurtulamamış yarı aydınlar takımı, giderek halk lafından, halk şiiri, halk edebiyatı, halk tiyatrosu lafından huylanır olmuş. Öykünün meddahtan, romanın Dede Korkut’tan, şiirin Karacaoğlan’dan, musikinin halk şarkılarından, koreografinin halk danslarından, tiyatronun da halk gösteri biçimlerinden yararlanarak çağdaş bir öze ve tekniğe ulaşması gereğinden her söz ettiğimizde bunların cinleri başlarına üşüşüyor.
Bu parçanında ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emredici
 • B) Betimleyici
 • C) Tartışmacı
 • D) Düşsel (fantastik)
SORU 10

“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevinde kullanılmıştır?

 • A) O, şairler içinde ayrı bir yere sahipti.
 • B) Hiçbirimiz o gün sıcağa dayanamamıştık.
 • C) O küçük kız, parkta oynarken geliyor gözümün önüne.
 • D) Trafik kazası geçirdiği o an hayatını değiştirmişti.
SORU 11

Kanıtlayıcı anlatım aşağıdaki türlerin hangisinde kullanılır?

 • A) Makale
 • B) Masal
 • C) Gezi yazısı
 • D) Tiyatro
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?

 • A) Kimi insanlar, dünyanın güzelliklerinin farkına varamıyor.
 • B) Bir gün herkes hayatı olduğu gibiyaşamanın ne kadar güzel oldu ğunu anlayacak.
 • C) Her çocuk parklarda gönlünce oynayabilmelidir.
 • D) Kimileri sinemayı, sanat dalı olarak görmez.
SORU 13

• Yüzüklerin Efendisi
• Gulliver’in Gezileri
• Değişim
Bu eserlerde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Emredici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Düşsel
 • D) Destansı
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi zamirdir?

 • A) Her olayda kendimi cezalandırmak istemiyorum artık.
 • B) Sendin her sıkıntımda benim yardımıma koşan.
 • C) Benden ne istedin de ben yapmak istemedim.
 • D) Sosyal sorumluluk projeleri bizi de ilgilendirmelidir.
SORU 15

Bir kavramın veya bir olgunun daha iyi anlaşılması için onun tarihsel sürecine veya etimolojisine inmek, sosyal bilimlerde vazgeçilmeyecek bir yöntemdir. Kuşkusuz depresyon kavramının daha iyi analiz edilmesi de bu durumdan bağımsız değildir ve modern dönemlerin kavramlarından biri olan depresyonun daha iyi açıklanabilmesi, tarihsel olarak ondan bağımsız düşünülemeyecek psikoloji ve psikiyatri bilimlerinin açıklanması ile mümkündür.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tartışmacı
 • B) Söyleşmeye bağlı
 • C) Emredici
 • D) Açıklayıcı
SORU 16

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • A) Uzanır ellerin gözlerimi örter
  Bütün düzenim bozulur.
 • B) Canlı ve cansız ne varsa sımsıkı
  Bu saat daha yakın daha el ele
 • C) Bunu ta başından biliyorum
  Durdum bekliyorum, gelme
 • D) Dünya güzelse daha güzel olur
  Bir şarkı sıcak sıcak yayılır ansızın
SORU 17

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?

 • A) Kara mizah: Düşündürmek ve yermekten çok güldürmeyi ve eğlendirmeyi amaçlayan mizah türüdür.
 • B) İroni: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle ve olayla alay etmektir.
 • C) Humor: Ciddi bir tavırla söylendiği hâlde alay olduğu belli olan ince hoş nüktedir.
 • D) Karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alan abartılı, güldürücü resimlere denir.
SORU 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin, nesnesine göre çatı özelliği diğerlerinden farklıdır?

 • A) Günlerdir yağan kar, hayatı olumsuz etkilemişti.
 • B) Yıllardır biriktirdiği para hayırsız oğlu yüzünden elinden gitmişti.
 • C) Kalan ömrünü doğduğu köyde geçirmek istiyordu.
 • D) Resim sergisinin açılışında onu görmüştüm.
SORU 19

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

 • A) Durmadan kuşlar uçtu bir bacadan Rüzgâra karışan saçlarını gördüm.
 • B) Şehrin gürültüsü dolacak az sonra odaya Karanlık bir yankıya dönüşecek karşı dağlarda
 • C) Öylece dururduk ve katılmazdık Ellerimiz arkamızda ya da çömelmiş
 • D) Kirli bir yama olur elim yüreğinde Adarım yağmur serinliğine kıraç toprakları
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

 • A) Tarladaki ürünler satıldıktan sonra para üç parçaya ayrıldı.
 • B) Üniversiteyi bitirince bu şehirden ayrıldı.
 • C) Otobüsün önündeki koltuklar yaş lılara ayrıldı.
 • D) Düğün töreninde her aile için bir masa ayrıldı.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCAAABDCAADCBDCABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?