Dil ve Anlatim 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Sanatsal metinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Okuyan kişilerin hepsi aynı yorumu yapar.
 • Anlatış biçimi ve estetik önemlidir.
 • Toplumun zevk ve kültürünü içinde barındırır.
 • Kelimeler genellikle mecaz anlamda kullanılır.
Soru 2

Kavuklu: Sorma Tosuncuğum! Bir felaket atlattım ki tarifi kabul etmez.
Pişekâr: Aman, geçmiş olsun Hamdiciğim!
Kavuklu: Geçmiş olsun ki geçmiş olsun!
Pişekâr: Naklet bakayım, merak ettim.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 • Anlatmaya dayalı metinlere
 • Kişisel hayatı konu alan metinlere
 • Göstermeye dayalı metinlere
 • Gazete etrafında gelişen metinlere
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı metinlerden değildir?

 • Manzum hikâye
 • Mesnevi
 • Masal
 • Trajedi
Soru 4

17 Nisan Cuma, 1953
Baktım çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl ilk yaz aylarında, uçurtmayı gördüm mü bir üzüntü kaplar içimi, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki!.. Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kâğıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Mektuptan
 • Günlükten
 • Anıdan
 • Makaleden
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anı ile günlük türünün ortak özelliği olarak söylenebilir?

 • Nesnel olmaları
 • Günü gününe yazılmaları
 • İçten bir anlatıma sahip olmaları
 • 3. kişi ağzıyla yazılmaları
REKLAM
Soru 6

15 Haziran 1925’te İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu. 11 Ekim 2005’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. İzmir’de Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulunu bitirdi. Atatürk Lisesini bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. Yeni Ortam, Dünya, Milliyet, Söz gazetelerinde köşe yazıları yazdı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Biyografiden
 • Anıdan
 • Otobiyografiden
 • Günlükten
Soru 7

İzmir’de balıkçı ağlarına takılan camgöz cinsi köpek balığı, bir balık çıda sergilenmeye başlandı. Ağlara dolanan camgöz cinsi köpek balığını, mezattan bir vatandaş satın aldı.
Bu parçanın aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangilerine sahiptir?

 • Öznel – dolaylı – somut
 • Nesnel – doğrudan – somut
 • Öznel – doğrudan – soyut
 • Nesnel – dolaylı – soyut
Soru 8

Çanakkale Savaşı’yla ilgili yayımlanmış yapıtların büyük çoğunluğu, ne yazık ki, yabancı kaynaklıdır. Özellikle savaş sırasındaki olaylar hakkında önemli ipuçları veren anılar, araştırmalar ve görsel malzemeler o dönemde düşmanımız olan ülkelerin arşivlerinde Türk tarafıyla kıyaslanamayacak denli çoktur.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

 • Tanımlamadan
 • Öykülemeden
 • Benzetmeden
 • Karşılaştırmadan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi fıkra ile denemenin ortak özelliklerinden değildir?

 • Herhangi bir konu üzerinde yazılmaları
 • Öznel bir tutumla oluşturulmaları
 • Kanıtlama amacı taşımaları
 • Yalın ve içten bir dil kullanılması
Soru 10

________ “ben”in ülkesidir. Ben demekten çekinen, her görgüsüne, her görevine ister istemez benliğinden bir parça kattığını kabul etmeyen kişi bu türe özenmesin. Çünkü “ben”in ne ispata ne de kendini olduğu gibi anlatmaya ihtiyacı vardır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir?

 • Deneme
 • Makale
 • Haber yazısı
 • Biyografi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi makale türü için söylenemez?

 • Öne sürülen tez inandırıcı olmalıdır.
 • Dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
 • Anlatım açık, sade ve duru olmalıdır.
 • Sanat metinlerinin özelliklerini taşır.
Soru 12

Bizde tenkit elbette yok. Tenkidi, tenkit ahlakını sanat adamları kurar. Onlar sanatla ilişiği olmayan duygularla, düşüncelerle birbirini övdükçe, sanatlarını her şeyden ve kendi kendilerinden üstün tutup yalandan kaçınmadıkça bizde tenkit olmayacaktır. Sanat adamında olmayan bir ahlakı tenkitçiden nasıl bekleyebiliriz?
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Gezi yazısı
 • Eleştiri
 • Makale
 • Otobiyografi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarı için söylenemez?

 • Ele aldığı kişi veya eseri bütün özellikleri ile ortaya koymalıdır.
 • Değerlendirmelerinde öznel olmalıdır.
 • Geçmişin ve çağın sanat olayları nı bilmelidir.
 • Eleştirirken yıkıcı değil yapıcı olmalıdır.
REKLAM
Soru 14

I. Tiyatro – Göstermeye dayalı edebî metin
II. Roman – Coşku ve heyecanı dile getiren edebî metin
III. Sohbet – Kişisel hayatı konu alan öğretici metin
IV. Makale – Gazete çevresinde geli şen öğretici metin
Yukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye dayalı metinlerden değildir?

 • Masal
 • Orta oyunu
 • Meddah
 • Komedi
Soru 16

27.02.2017
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Kurumunuz tarafından yayımlanan ve aşağıda ismi yazılan eseri, verilen adrese göndermenizi saygılarımla arz ederim.
Türkçe Sözlük: 20 adet
İmza
Adı Soyadı


Başak Kırtasiyesi
Tıp Fakültesi Cad.
Mamak / ANKARA

Bu mektup aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Edebî mektup
 • Resmî mektup
 • Özel mektup
 • İş mektubu
Soru 17

Türk edebiyatında ilk biyografi yazarı XV. yüzyılda yaşayan -. XX. yüzyılda _________ modern anlamda biyografi türünün ilk örneklerini vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Fuzuli’dir – Ömer Seyfettin
 • Ali Şir Nevai’dir – Fuat Köprülü
 • Nedim’dir – Neziha Aras
 • Şeyhî’dir – Şevket Süreyya Aydemir
Soru 18

Aşağıdaki biyografi ve otobiyografi karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

 • Biyografiler nesnel, otobiyografiler özneldir.
 • Biyografiler gerçek, otobiyografiler kurmacadır.
 • Her iki türde de öyküleyici anlatım kullanılabilir.
 • Biyografilerde 3. kişili, otobiyografilerde 1. kişili anlatım vardır.
Soru 19

Aşağıdaki parçalardan hangisi sanatsal metne örnektir?

 • Ziya Gökalp, 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğdu. 25 Ekim 1924’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Eğitimine Diyarbakır’da başladı.
 • Romanın çok sevilen bir edebiyat türü olduğu gerçektir. Nereye giderseniz gidiniz, onun çok okunduğunu görürsünüz. Şiir için de durum böyledir.
 • Ağaçta âdeta bir kovalamaca oyununa başladık. O yaklaştıkça ben yukarılara çıkıyordum. Fakat dallar gittikçe inceliyordu. Bir aralık duvarın üstüne atlayıp kaçmayı düşündüm.
 • 1 Kasım 1928’de, daha önce Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan harfler, Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere yer vererek Türk harfleri adı ile kullanılmaya başlanmıştır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi makale yazarlarımızdan biri değildir?

 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBCABDCADBBCADBBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler