Din Kültürü 7 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Davaya samimiyetle bağlanmak
 • İbadet etmeye önem vermek
 • Paylaşmak ve yardımlaşmak
 • Sevgi ve hoşgörüyü esas almak
SORU 2

Semah, ilahi aşkı ruhunda duymaya, o aşkla Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmeye denir. Okunan ilahiler eşliğinde elleri gökyüzüne doğru uzatarak Hakk’ın birliğini çokça zikretmektir.
Bu ritüel aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisine aittir?

 • Yesevilik
 • Alevilik
 • Kâdirîlik
 • Mevlevîlik
SORU 3

Deyiş, nefes, muharrem orucu, musahip, pir, takip, cem ve sofracı gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Bektaşilik
 • Yesevilik
SORU 4

“Pir-i Türkistan” ve “Hz. Türkistan” olarak anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş-ı Veli
SORU 5

“(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...”
(Âl-i İmran suresi, 31. ayet)
Bu ayette, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hz. Muhammed’e salavat getirmenin gerekliliği
 • Hz. Muhammed’in Müminlere şefaat edeceği
 • Dinin yorumlanmasında tevhit inancının rolü
 • Allah’a yakınlaşmada sünnetin önemi
SORU R
SORU 6

• “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi,10.ayet)
• “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...”
(Sebe suresi, 2.ayet)
Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in(sav.) peygamberliğinin ortak vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evrensellik
 • Uyarıcılık
 • İşlevsellik
 • Kolaylaştırıcılık
SORU 7

Hz. Muhammed’in(sav.) şahit olduğu bir olaya veya kendisine arz edilen bir meseleye karşı çıkmaması, onu tasdik etmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Sözlü sünnet
 • Fiili sünnet
 • Takriri sünnet
 • Örfi sünnet
SORU 8

Sözlükte, “söz, haber, yeni şey” anlamlarına gelir. Terim olarak ise, Hz. Muhammed’in(sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözlere denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Hadis
 • Sünnet
 • haber
SORU 9

“Tövbe” konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişinin iç dünyası ile ilgili bir durumdur.
 • Her zaman ve her yerde yapılabilir.
 • Sevgi temelli bir eylemdir.
 • Bir türbeye giderek af dilemeyi gerektirir.
SORU 10

“İyilik yap, denize at. Balık bilmezseHâlik (Yaratan) bilir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İyilikler deniz gibidir, saymakla bitmez.
 • İyiliğin karşılığı Allah’tan beklenmelidir.
 • En büyük iyilik Yaratan’ı bilmektir.
 • İyilikler incitilmeden yapılmalıdır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartları arasında yer almaz?

 • Günahı terk etmek
 • Yaptığına pişman olmak
 • Kandil gecelerinde yapmak
 • Bir daha yapmamaya karar vermek
SORU 12

Asıl muhacir (hicret eden), hata ve günahları terk edebilendir.
Bu hadiste, aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Günah
 • Tövbe
 • Hicret
 • İman
SORU 13

• Hatasız kul olmaz.
• Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
• Hata yapmak insana mahsustur.
Bu düşünceleri benimseyen bir kimsenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması öncelikle beklenir?

 • Hoşgörü
 • Samimiyet
 • Dürüstlük
 • İyilik
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi âhirete imanın insan davranışına etkilerinden biri değildir?

 • Hayatı daha düzenli ve disiplinli hale getirir.
 • Sorumluluk duygusunu üst düzeyde geliştirir.
 • Kişinin hayatı anlamlandırmasına katkıda bulunur.
 • Kişiyi dünya nimetlerinden el çekmeye sevk eder.
SORU 15

Her günün hâli, dünkü günün hâline benzemez. Haller ömür, zaman, ırmak gibi akıp gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur.
Hz. Mevlana’nın bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hayat
 • Ölüm
 • Ahiret
 • İnsan
SORU 16

Kültürümüzde Hz. Peygamber’i öven, yücelten ve onun güzel ahlakını anlatan eserlere ne ad verilir?

 • Hadis
 • Şiir
 • Mevlit
 • Kaside
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi ölen bir kimsenin arkasından yapılması tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

 • Bağışlanmasını dilemek
 • Sadaka vermek
 • Dua etmek
 • Ağıt yakmak
SORU R
SORU 18

Sözlükte dikilmek, ayağa kalkmak anlamına gelir. Dini bir terim olarak; içinde yaşadığımız dünyanın ve onun bünyesinde yer aldığı kâinatın parçalanıp yok olması demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Ölüm
 • Kıyamet
 • Ecel
 • Haşir
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın günahları “bağışlaması, örtmesi ve affetmesi” ile ilgili isimlerinden biri değildir?

 • El-Gaffar
 • El-Kahhar
 • El-Afüvv
 • Es-Settar
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bağış lamayı ilke edinmiş bir toplumda ortaya çıkması beklenebilecek sonuçlardan biri değildir?

 • Toplumsal hoşgörünün yaygınlaşması
 • İnsanın haysiyet ve onurunun korunması
 • Hata ve kusurların daha çok dikkat çekmesi
 • İnsanlar arasında sevgi ve saygının egemen olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADACBDBCBADACDBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 7 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Din Kültürü 7 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Din Kültürü 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Din Kültürü 7 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 7 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 7 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 7 soruları toplamda 5 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 7 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 7 testinin başarı yüzdesi %45. Sınava katılan 5 öğrenci arasından sadece 3 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 44.44 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?