Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam’ın tek tanrı anlayışına en yakın din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Mecusilik
 • Budizm
Soru 2

Hristiyanlıktaki Hz. İsa anlayışında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Babasız olarak Meryem’den doğmuştur.
 • Çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
 • Bir kul ve Peygamberdir.
 • Tanrısallık verilmiştir.
Soru 3

Aşağıdaki dinlerin hangisinde ahiret inancı vardır?

 • Şintoizm
 • Konfüçyanizm
 • Taoizm
 • Zerdüştlük
Soru 4

Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanah
 • Talmut
 • Tora
 • Neviim
Soru 5

Buda ile aynı asırda yaşamıştır. Caynizmin kurucusu kabul edilir.Anne ve babasının ölümünden sonra otuz yaşında ailesini terk ederek kendini züht ve riyazete vermiştir. On üç yıl süren sıkı bir riyazetle aydınlanmıştır. Bundan sonra ona Cina ve Mahavira unvanı verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Guru Nanak
 • Lao-Tzu
 • Konfüçyüs
 • Vardhamana
REKLAM
Soru 6

I. Sabah, öğle ve akşam yapılan günlük ibadetler vardır.
II. Yom-Kippur haftalık ibadetlerdendir.
III. İbadet sadece cemaatle yapılır.
IV. İbadet dili genellikle İbranicedir.
Yahudilikteki ibadetlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 7

Hristiyanlıkta haftalık ayin ve dua hangi gün yapılır?

 • Perşembe
 • Cuma
 • Cumartesi
 • Pazar
Soru 8

• Tek tanrıya ibadet ederler.
• Adi-Grant adlı kutsal kitaplarından dua okurlar.
• Altın Mabet’in havuzunda ibadet maksadıyla yıkanırlar.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Caynizm
 • Taoizm
 • Budizm
Soru 9

Aşağıdaki dinlerin hangisinde cemaatle ibadet zorunluluğu vardır?

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Yahudilik
 • Konfüçyanizm
Soru 10

Aşağıdaki dinlerin hangisinde oruç ibadeti ay takvimine göre tutulur?

 • Yahudilik
 • İslam
 • Sihizm
 • Zerdüştlük
Soru 11

Aşağıdaki dinlerin hangisinde kurban ibadeti yoktur?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Zerdüştlük
 • Hinduizm
Soru 12

Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anı sına kutlanan bayramdır. Bu bayramın öncesinde kırk günlük bir tövbe ve perhiz zamanı vardır. Bugün yoğun ibadetlerle geçirilir. Pazar günü ise Hz. İsa’nın diriliş günü olarak kutlanır.
Hristiyanlıktaki bu dini bayram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Noel
 • Konfirmasyon
 • Evharistiya
 • Paskalya
Soru 13

İslam’da haccın rükünlerinden olan “vakfe” nerede yapılır?

 • Arafat
 • Safa
 • Merve
 • Kâbe
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki özelliklerinden değildir?

 • Temizlik
 • Faiz yememek
 • Yardımseverlik
 • Yalan söylememek
Soru 15

“En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.”
(Luka, 16/10)
“Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz...”
(Levililer, 19/1-12)
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”
(Ahzab suresi, 70.ayet)

Kutsal kitaplardan alınan bu ayetlerde dinlerdeki ortak ahlaki erdemlerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İyilik
 • Yardımseverlik
 • Doğruluk
 • Büyüklere saygı
Soru 16

Zerdüştlüğün kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agama
 • Avesta
 • Adi-Grant
 • Bhagavat Gita
Soru 17

Yahudilerin Mısır’dan çıkışları anısına kutlanan hac bayramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fısıh
 • Şavuot
 • Sukkot
 • Matcuri
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi ülkemizde yaşayan dini gruplardan değildir?

 • Süryaniler
 • Nusayriler
 • Caferiler
 • Hariciler
Soru 19

Amerika’da kurulan Protestan ve Mesihçi bir harekettir. Ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar, öldükten sonra sadece doğruların dirileceğini kabul ederler. Et yemez, kahve, çay, sigara ve içki içmezler. Bu hareket İsa Mesih’in tekrar dünyaya geleceği inancı üzerine kurulmuştur.
Hakkında bilgi verilen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baptistler
 • Adventistler
 • Mesih inanlıları
 • Moonculuk
Soru 20

• İnsanlık sona yaklaşmıştır.
• Şeytan dünyanın görünmez yöneticidir.
• İnsan, Âdemin günahı yüzünden ölmektedir.
• İnsan, evrim sonucu oluşmamış, yaratılmıştır.
Bu görüşler aşağıdaki dini gruplardan hangisine aittir?

 • Yahova şahitleri
 • Baptistler
 • Mesih inanlıları
 • Moonculuk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBDCDACBADABCBADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?