Fıkıh 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Fıkıh kitaplarında temizlik konusu aşağıdaki başlıklardan hangisi kapsamında işlenir?

 • Taharet
 • Nezâfet
 • Necâset
 • Abdest
Soru 2

“Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur.”
(Müddessir suresi, 4-5 ayetler)
“Temizlik imandandır.”
(Hadis-Şerif)
Bu ayet ve hadiste temizlik konusunda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kıyafet temizliği
 • Manevi temizlik
 • Maddi ve manevi temizlik
 • Maddi temizlik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir?

 • Ağzı su ile temizlemek
 • Burnu su ile temizlemek
 • Kolları dirseklere kadar yıkamak
 • Bütün bedeni kuru yer kalmayıncaya kadar yıkamak
Soru 4

Namaz kılacak kişinin, kıyafetini ve namaz kılacağı yeri kan, idrar ve dış kı gibi ağır pisliklerden temizlemesi gerekir.
Bu durum, fıkıhta aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Beden temizliği
 • Hadesten taharet
 • Çevre temizliği
 • Necasetten taharet
Soru 5

Elleri dizleri, ayak uçlarını, alnı ve burnu yere koyarak bir defa “sübhane rabbiye’l-a’la” diyecek kadar beklemektir.
Bu durum, fıkıhta aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Secde
 • Rüku’
 • Kıyam
 • Ka’de-i Ahire
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Özür sahibi olmamak
 • Akıl sağlığı yerinde olmak
 • Ergenlik çağına gelmiş olmak
 • Kur’an’ın yarısından fazlasını ezbere bilmek
Soru 7

I. Yolcu olmak
II. Erkek olmak
III. Hürriyeti kısıtlı olmak
IV. Ergenlik çağına gelmiş olmak
Bunlardan hangileri cuma namazının kılınması için gerekli şartlar arasında yer almaz?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 8

Başlanmış fakat bitirilmeden bozulmuş sünnet ve nafile namazların hükmü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet
 • Nafile
Soru 9

Hasta veya engelli kişiler eğer ayakta durmakta güçlük çekiyorlarsa oturarak namazlarını kılabilirler. Oturarak da kılamayanlar yattıkları yerde ima ile namazlarını kılabilirler. Bu kişiler abdest almakta da zorlanıyorsa teyemmüm abdesti alabilirler.
Bu durum ibadetler konusunda aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Kısalık
 • İçtenlik
 • Kolaylık
 • Sadelik
Soru 10

“Siyam” ya da “savm” kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz
 • Oruç
 • Zekât
 • Hac
Soru 11

Kişinin Ramazan ayının son on gününde, beş vakit namaz kılınan bir camide ibadet amacı ile kalmasıdır. Bu süre zarfında yalnızca ibadetle ilgilenilir ve zorunlu ihtiyaçlar dışında camiden dışarı çıkılmaz.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnziva
 • Tefekkür
 • Mukabele
 • İtikaf
Soru 12

Zekâta konu olan malın tarım, ticaret veya üreme yoluyla artan bir özelliğinin olmasıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nema
 • Nisab
 • Öşür
 • Fidye
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler arasındadır?

 • Namaz
 • Oruç
 • Hac
 • Zekât
REKLAM
Soru 14

Sözlükte bir iş için belirtilen zaman, yer anlamına gelir. Terim olarak ise hac ve umre yolculuğuna gidenlerin Mekke çerçevesinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlar, yerler anlamındadır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vakfe
 • Mikat
 • Tavaf
 • Ziyaret
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.) “Hac,Arafat’tan ibarettir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Vakfenin
 • İhramın
 • Sa’yın
 • Tavafın
Soru 16

Anne babaların, çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri sünnet olan kurban aşağıdakilerden hangisidir?

 • Udhiye
 • Hedy
 • Adak
 • Akika
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hac çeşitleri arasında yer almaz?

 • Veda
 • İfrad
 • Temettü
 • Kıran
Soru 18

İslam dini tefecilik, rüşvet, kumar,dolandırıcılık, aldatma, karaborsacı lık, yağmacılık, hırsızlık ve gasp gibi meşru olmayan fiilleri yasaklamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

 • Yaşama hakkı
 • Düşünce hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Neslin korunması
Soru 19

Sözlükte yeterlilik, elverişlilik, liyakat gibi anlamlara gelir. Fıkhi bir terim olarak ise kişinin hukuki haklardan yararlanmaya ve bu hakları kullanmaya elverişli olmasıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorumluluk
 • Ehliyet
 • Vazife
 • Mükellef
Soru 20

Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zimmet
 • Mülkiyet
 • Ukûbat
 • Kamu yararı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCDADABCBDACBADACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?