Fizik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin doğrudan ilgilendiği konular içinde yer almaz?

 • lazer
 • Atom
 • Elektrik
 • Solunum
Soru 2

“30 N’luk kuvvet” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Zaman
 • Sıcaklık
 • Ağırlık
 • Hacim
Soru 3

Bir tencerede 1 L süt bulunmaktadır.
Buna göre tenceredeki süt kaç mililitre (mL)’dir?

 • 1
 • 10
 • 100
 • 1000
Soru 4

X1 = 2 m konumundan X2 = 10 m konumuna hareket eden şekildeki noktasal cismin yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 16
Soru 5

Tarihte isimleri örnek verilenlerden;
I. Aristo
II. Arşimet
III. Mehmet Akif Ersoy
hangileri fizik bilimi ile uğraşmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Sabit sıcaklık ve basınç altında bir cismin özkütlesi
I. Özkütle = Kütle/Hacim
II. Özkütle = Hacim • Kütle
III. Özkütle = Hacim/Kütle
bağıntılarından hangileri ile hesaplanır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gazların günlük hayatta kullanım alanlarından biri değildir?

 • Uçan balon
 • Mutfak tüpü
 • LPG’li araçlar
 • Dinamometre
Soru 8

Kenar uzunluğu 1 cm olan bir küpün dayanıklığı D1’dir. Bu küpün boyutları 2 katına ve 3 katına çıkarıldığında dayanıklığı sırasıyla D2 ve D3 oluyor.
Buna göre D1 , D2 ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur?

 • D1 = D2 = D3
 • D3 > D2 > D1
 • D1 > D2 > D3
 • D2 > D3 > D1
Soru 9

20 °C sıcaklığında K, L, M ve N sı­ vılarına ait yüzey gerilimi değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre özdeş 4 cam parçasına bu sıvılardan ayrı ayrı eşit hacimde damlatıldığında hangisinde daha çok damlanın dağılmadan bir arada bulunduğu görülür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 10

Belirli basınç ve sıcaklıkta gazlar;
I. Çok zor sıkıştırılabilir.
II. Gazı oluşturan atom yada moleküller öteleme hareketi yapar.
III. Sabit hacimleri ve belirli bir şekilleri vardır.
ifadelerinden hangileri gazlara ait bir özelliktir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 11

Şekildeki saksının altındaki tabağa bir miktar su dökülüyor.
Saksının altındaki delikten tabağa dökülen su toprak ile temas edip çiçeğin üst kısımlarına ilerleyebiliyor.
Bu olay akışkanların hangi fiziksel olayı ile ilgilidir?

 • Kılcallık
 • Adezyon (yapışma)
 • Kohezyon (tutma)
 • Yüzey gerilimi
Soru 12

Hacmi 2 cm3 olan K cisminin kütlesi 15,6 g dır.
Buna göre K cisminin özkütlesi kaç g/cm3 dür?

 • 7,8
 • 15,6
 • 20,4
 • 31,2
Soru 13

Hareket halindeki cisimleri durdurmaya yada durmakta olan cisimlerin harekete geçmesini engellemeye çalışan kuvvet sürtünme kuvvetidir.
Buna göre
I. Sürtünme kuvveti, cisimler hareket halindeyken veya durgunkende olur.
II. Durgun haldeki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti olarak tanımlanır.
III. Hareket halindeki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti olarak tanımlanır.
sürtünme kuvveti ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Bütün kuvvetler bir etkileşim sonucu oluşur.
Buna göre
I. Rüzgarın etkisiyle ağaç dallarının hareket etmesi
II. Ağaç dalındaki portakalın yere düşmesi
III. Bir çocuğun oyuncak arabayı iterek sürmesi
Yukarıdaki ifadelerin hangileri temas gerektiren kuvvetlere örnek verilir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Aynı doğrultudaki kuvvetler aynı anda şekildeki K cismine etki etmektedir.
Buna göre K cismine etki eden net kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 15
Soru 16

Kütlesi 1200 kg olan bir otomobile doğrusal bir yolda 900 N’luk bir kuvvet etki ettiğinde otomobilin ivmesi kaç m/s2 dir?
(Sürtünme kuvveti önemsizdir.)

 • 0,25
 • 0,50
 • 0,75
 • 1,2
Soru 17

I. Sabit hızla hareket eden aracın ivmesi __■__ dır.
II. Bir okul çantasının ağırlığı __▲__ bir büyüklüktür.
III. Durmak için frene basılan araç __●__ hareket yapar.
Yukarıdaki boşluklarda (■, ▲, ●) sırasıyla hangi ifadeler yer almalıdır? ■ -- > ▲ -- > ●

 • İvmeli -- > Sıfır -- > Vektörel
 • Sıfır -- > İvmeli -- > Vektörel
 • Sıfır -- > Vektörel -- > İvmeli
 • Vektörel -- > Sıfır -- > İvmeli
Soru 18

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
 • Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin alanına bağlıdır.
 • Sürtünme kuvveti etki ve tepki kuvveti ile ters orantılıdır.
 • Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin rengine bağlıdır.
Soru 19

Newton’un etki-tepki yasasına göre kuvvetlerle ilgili;
I. Kuvvetler çift halde bulunur.
II. Kuvvet her zaman cisimlerin etkileşmesi sonucu ortaya çıkar.
III. Kuvvetler her zaman aynı yönlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Düz bir yolda K noktasından harekete başlayan bir bisikletliye ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre 6s sonra bisikletli K noktasından kaç metre uzaklıkta olur?

 • 10
 • 40
 • 60
 • 90
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDABADCDBAADBBCCABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?