Fizik 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde fizik bilimine göre iş yapılmıştır?

 • Duran arabayı itmek fakat hareket ettirememek
 • Koltukta oturup hareketsiz televizyon seyretmek
 • Okul sırasını iterek hareket ettirmek
 • Ayakta dururken karşı duvardaki resime bakmak
SORU 2

Ahmet okul sırasında oturan arkadaşını 80 N’luk bir kuvvet ile iterek 3 m hareket ettiriyor.
Buna göre Ahmet’in uyguladığı kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?
(Sürtünmeler önemsizdir.)

 • 160
 • 240
 • 270
 • 320
SORU 3

Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre;
I. Hareket eden tüm cisimlerin kinetik enerjisi vardır.
II. Kinetik enerji cismin hızının karesiyle doğru orantılıdır.
III. Kinetik enerji cismin kütlesiyle doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 4

Yerden 30 m yükseklikte uçan 1 kg kütleli kuşun kütle çekim potansiyel enerjisi kaç J’dür?
(g = 10 m/s2 )

 • 30
 • 150
 • 300
 • 520
SORU 5

Hızlı giden aracın fren pedalına basıp aracı 15 m yol aldıktan sonra durduran sürücü 75000 J’lük iş yapmıştır.
Buna göre aracın durması için uygulanan net kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?

 • 2000
 • 5000
 • 6000
 • 8000
SORU R
SORU 6

Oya 80 N ağırlığındaki çantayı 3 m yükseklikteki bir yere 10 s’de Fatma aynı çantayı aynı yere 20 s’de Ali’de 10 s’de taşıyor.
Buna göre Oya, Fatma ve Ali’nin yaptığı işlerin (WO, WF ve WA) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • WO = WF = WA
 • WO = WA > WF
 • WF > WO = WA
 • WF > WO > WA
SORU 7

Tabloda K, L ve M arabalarının 0 km/h’dan 100 km/h hıza ulaşma süreleri ve motorun arabaya aktardığı enerji (kJ) değerleri verilmiştir.
Buna göre arabaların güçlerinin (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • PK > PL PM
 • PK = PL > PM
 • PL = PM > PK
 • PM > PK > PL
SORU 8

Dengeli beslenmek ve sağlıklı olmak için;
I. Çeşitli yiyecek gruplarından yeterli miktarda yenmeli
II. Besinlerden alınan ve harcanan enerjinin dengeli olması gerekli
III. Mineral ve vitamin tüketimi olmamalı
ifadelerinden hangileri gereklidir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Bir elektrik devresinde 120 J’lük elektrik enerjisinin 60 J’lük kısmını ışık enerjisine çeviren ampulün verimi kaçtır?

 • % 25
 • % 50
 • % 70
 • % 80
SORU 10

Günlük yaşamımızda kullandığımız bazı araçların enerji dönüşümleri verilmiştir.
I. Filaman Ampul: Elektrik enerjisini → Işık enerjisine dönüştürür.
II. Araba motoru: Kimyasal enerjiyi → Kinetik enerjiye dönüştürür.
III. Elektrik motoru: Elektrik enerjisini → Kinetik enerjiye dönüştürür.
hangileri için doğru enerji dönüşümleri verilmiştir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 11

Şekildeki salıncakta sallanan düzgün titreşim hareketi yapan çocuğun K, L ve M noktalarından hangilerinde potansiyel enerjisi en fazladır?
(K ve M noktaları aynı yatay doğrultudadır.)

 • Yalnız L
 • K ve M
 • K ve L
 • K, L ve M
SORU 12

I. Nükleer enerji
II. Biyokütle enerjisi
III. Dalga enerjisi
IV. Güneş enerjisi
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • II, III ve IV.
SORU 13

Bir termometrenin hassasiyeti için;
I. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı
II. Kullanılan sıvının cinsi
III. Kılcal borunun bölme sayısı
ifadelerinden hangileri belirleyicidir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 14

Oya evdeki hasta kedisinin sıcaklığını Celcius termometresi ile ölçtüğünde 41 °C olduğunu görüyor.
Oya bu ölçümü Kelvin termometresi ile yapsaydı elde edeceği değer kaç K olurdu?

 • 233
 • 273
 • 314
 • 546
SORU 15

Kütleleri eşit K, L ve M sıvılarının ısı-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre K, L ve M sıvılarının öz ısılarının cK, cL ve cM büyüklük iliş kisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • cK = cL = cM
 • cM > cL > cK
 • cK > cL > cM
 • cK = cM > cL
SORU 16

Bir kaptaki 400 gram suyun sıcaklığı 5 °C’dir. Bu suyun sıcaklığını 25 °C yükseltmek için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(csu = 1 cal/g°C)

 • 8000
 • 5000
 • 1000
 • 125
SORU 17

Sıvı hâldeki bir maddenin enerji vermesi sonucu katı hâle geçmesi olayına ne ad verilir?

 • Sublimleşme
 • Erime
 • Donma
 • Kaynama
SORU R
SORU 18

Avucumuzun içinde tuttuğumuz sıcaklığı –5 °C olan 20 g kütleli buz parçasının tamamının eriyebilmesi için vücudumuzdan kaç kalori enerji alması gerekir?
(Dış ortamla enerji alışverişi yapılmadığı kabul ediliyor.)
(cbuz = 0,5 cal/g°C Le = 80 cal/g)

 • 50
 • 380
 • 1650
 • 2000
SORU 19

Şekildeki özdeş K, L ve M kaplarında eşit kütleli ve eşit sıcaklıkta buz parçaları bulunmaktadır.
Aynı ortamda buzların tamamının erime süreleri tK, tL, tM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • tK > tL > tM
 • tM > tL > tK
 • tK = tL = tM
 • tL > tM > tK
SORU 20

Tren raylarının döşenmesi sırasında raylar arasına boşluk bırakılmasının nedeni aşağıdaki hangi fiziksel olay ile ilgilidir?

 • Genleşme
 • İletkenlik
 • Yalıtım
 • Kaynama
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDCBABABDBDDCDACCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Fizik 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fizik 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 2 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 2 testinin başarı yüzdesi %75. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler