Fizik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde fizik bilimine göre iş yapılmıştır?

 • Duran arabayı itmek fakat hareket ettirememek
 • Koltukta oturup hareketsiz televizyon seyretmek
 • Okul sırasını iterek hareket ettirmek
 • Ayakta dururken karşı duvardaki resime bakmak
Soru 2

Ahmet okul sırasında oturan arkadaşını 80 N’luk bir kuvvet ile iterek 3 m hareket ettiriyor.
Buna göre Ahmet’in uyguladığı kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?
(Sürtünmeler önemsizdir.)

 • 160
 • 240
 • 270
 • 320
Soru 3

Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre;
I. Hareket eden tüm cisimlerin kinetik enerjisi vardır.
II. Kinetik enerji cismin hızının karesiyle doğru orantılıdır.
III. Kinetik enerji cismin kütlesiyle doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Yerden 30 m yükseklikte uçan 1 kg kütleli kuşun kütle çekim potansiyel enerjisi kaç J’dür?
(g = 10 m/s2 )

 • 30
 • 150
 • 300
 • 520
Soru 5

Hızlı giden aracın fren pedalına basıp aracı 15 m yol aldıktan sonra durduran sürücü 75000 J’lük iş yapmıştır.
Buna göre aracın durması için uygulanan net kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?

 • 2000
 • 5000
 • 6000
 • 8000
REKLAM
Soru 6

Oya 80 N ağırlığındaki çantayı 3 m yükseklikteki bir yere 10 s’de Fatma aynı çantayı aynı yere 20 s’de Ali’de 10 s’de taşıyor.
Buna göre Oya, Fatma ve Ali’nin yaptığı işlerin (WO, WF ve WA) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • WO = WF = WA
 • WO = WA > WF
 • WF > WO = WA
 • WF > WO > WA
Soru 7

Tabloda K, L ve M arabalarının 0 km/h’dan 100 km/h hıza ulaşma süreleri ve motorun arabaya aktardığı enerji (kJ) değerleri verilmiştir.
Buna göre arabaların güçlerinin (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • PK > PL PM
 • PK = PL > PM
 • PL = PM > PK
 • PM > PK > PL
Soru 8

Dengeli beslenmek ve sağlıklı olmak için;
I. Çeşitli yiyecek gruplarından yeterli miktarda yenmeli
II. Besinlerden alınan ve harcanan enerjinin dengeli olması gerekli
III. Mineral ve vitamin tüketimi olmamalı
ifadelerinden hangileri gereklidir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Bir elektrik devresinde 120 J’lük elektrik enerjisinin 60 J’lük kısmını ışık enerjisine çeviren ampulün verimi kaçtır?

 • % 25
 • % 50
 • % 70
 • % 80
Soru 10

Günlük yaşamımızda kullandığımız bazı araçların enerji dönüşümleri verilmiştir.
I. Filaman Ampul: Elektrik enerjisini → Işık enerjisine dönüştürür.
II. Araba motoru: Kimyasal enerjiyi → Kinetik enerjiye dönüştürür.
III. Elektrik motoru: Elektrik enerjisini → Kinetik enerjiye dönüştürür.
hangileri için doğru enerji dönüşümleri verilmiştir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Şekildeki salıncakta sallanan düzgün titreşim hareketi yapan çocuğun K, L ve M noktalarından hangilerinde potansiyel enerjisi en fazladır?
(K ve M noktaları aynı yatay doğrultudadır.)

 • Yalnız L
 • K ve M
 • K ve L
 • K, L ve M
Soru 12

I. Nükleer enerji
II. Biyokütle enerjisi
III. Dalga enerjisi
IV. Güneş enerjisi
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • II, III ve IV.
Soru 13

Bir termometrenin hassasiyeti için;
I. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı
II. Kullanılan sıvının cinsi
III. Kılcal borunun bölme sayısı
ifadelerinden hangileri belirleyicidir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Oya evdeki hasta kedisinin sıcaklığını Celcius termometresi ile ölçtüğünde 41 °C olduğunu görüyor.
Oya bu ölçümü Kelvin termometresi ile yapsaydı elde edeceği değer kaç K olurdu?

 • 233
 • 273
 • 314
 • 546
Soru 15

Kütleleri eşit K, L ve M sıvılarının ısı-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre K, L ve M sıvılarının öz ısılarının cK, cL ve cM büyüklük iliş kisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • cK = cL = cM
 • cM > cL > cK
 • cK > cL > cM
 • cK = cM > cL
Soru 16

Bir kaptaki 400 gram suyun sıcaklığı 5 °C’dir. Bu suyun sıcaklığını 25 °C yükseltmek için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(csu = 1 cal/g°C)

 • 8000
 • 5000
 • 1000
 • 125
Soru 17

Sıvı hâldeki bir maddenin enerji vermesi sonucu katı hâle geçmesi olayına ne ad verilir?

 • Sublimleşme
 • Erime
 • Donma
 • Kaynama
Soru 18

Avucumuzun içinde tuttuğumuz sıcaklığı –5 °C olan 20 g kütleli buz parçasının tamamının eriyebilmesi için vücudumuzdan kaç kalori enerji alması gerekir?
(Dış ortamla enerji alışverişi yapılmadığı kabul ediliyor.)
(cbuz = 0,5 cal/g°C Le = 80 cal/g)

 • 50
 • 380
 • 1650
 • 2000
Soru 19

Şekildeki özdeş K, L ve M kaplarında eşit kütleli ve eşit sıcaklıkta buz parçaları bulunmaktadır.
Aynı ortamda buzların tamamının erime süreleri tK, tL, tM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • tK > tL > tM
 • tM > tL > tK
 • tK = tL = tM
 • tL > tM > tK
Soru 20

Tren raylarının döşenmesi sırasında raylar arasına boşluk bırakılmasının nedeni aşağıdaki hangi fiziksel olay ile ilgilidir?

 • Genleşme
 • İletkenlik
 • Yalıtım
 • Kaynama
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCBABABDBDDCDACCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?